Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Mellibruda POLSKA PRZEMOC DOMOWA Problemy i wyzwania OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Mellibruda POLSKA PRZEMOC DOMOWA Problemy i wyzwania OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Mellibruda POLSKA PRZEMOC DOMOWA Problemy i wyzwania OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

2 Podstawowe perspektywy widzenia przemocy w rodzinie  prawna  moralna  społeczno-kulturowa  psychologiczna Każda z tych perspektyw wskazuje inne formy przeciwdziałania przemocy

3 Definiowanie przemocy Definiowanie przemocy  skutek intencjonalnego działania skierowanego przeciw członkowi rodziny  naruszenie praw lub dóbr osobistych  osłabienie lub brak zdolności ofiary do samoobrony  spowodowanie szkód osobistych

4 Przemoc w ró ż nych relacjach rodzinnych przemoc między dorosłymi partnerami przemoc rodziców i opiekunów wobec dzieci przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych przemoc między rodzeństwem

5 Źródła przemocy biologiczne podłoże agresywności czynniki psychologiczne czynniki środowiskowe i sytuacyjne alkohol i inne substancje globalne czynniki społeczne i kulturowe – stereotypy i przekazy

6 EKOLOGIA PRZEMOCY W RODZINIE EKOLOGIA PRZEMOCY W RODZINIE Relacje między sprawcą a ofiarą podlegają wpływom rożnych czynników psychospołecznych, które można podzielić na dwie kategorie w zależności od tego czy ułatwiają czy utrudniają poprawę sytuacji ofiary Czynniki „zniewalające” przyczyniają się do utrzymywania się przemocy, osłabiają ofiarę i wzmacniają działania sprawcy Czynniki „wyzwalające” przyczyniają się do powstrzymywania przemocy, wzmacniają ofiarę i osłabiają działania sprawcy”.

7 EKOLOGIA PRZEMOCY W RODZINIE Dynamika sił zniewalających i wyzwalających sprawca ofiara wzory kulturowe i obyczajowe instytucje, służby i organizacje krąg rodziny, przyjaciół i sąsiadów

8 WYZWANIA przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci EDUKACJA SPOŁECZNA- zmiana postaw ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PORADNI UTWORZENIE LOKALNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM - monitorowanie przypadków WYCOFANIE PRZEZ POLSKĘ ZASTRZEŻEŃ DO KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA WPROWADZENIE ZMIANY W KODEKSIE RODZINNYM – zamiast „władza rodzicielska – piecza rodzicielska”

9 WYZWANIA Poprawa jako ś ci i dost ę pno ś ci pomocy dla maltretowanych kobiet ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK PROWADZĄCYCH PROGRAMY POMOCY DLA KOBIET – FINANSOWANIE ROZSZERZENIE POMOCY PRAWNO- SOCJALNEJ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO UDZIELANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ROZWIJANIE GRUP SAMOPOMOCY I WSPARCIA

10 WYZWANIA interwencje wobec sprawców przemocy INTEGRACJA PROGRAMÓW KOREKCYJNO- EDUKACYJNYCH DLA SPRAWCÓW Z INTERWENCJAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI ZMIANA TRYBU INTERWENCJI WOBEC SPRAWCÓW PRZEMOCY UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU MONITOROWANIA ZACHOWANIA ZIDENTYFIKOWANYCH SPRAWCÓW PRZEMOCY PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU WDRAŻANIE INTERWENCJI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH SPRAWCOM PRZEMOCY WSPÓLNE MIESZKANIE Z KRZYWDZONYMI CZŁONKAMI RODZINY

11 koniec.


Pobierz ppt "Jerzy Mellibruda POLSKA PRZEMOC DOMOWA Problemy i wyzwania OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google