Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ozog.pl Tax Alert Premia pieniężna nie zawsze rozliczana korektą Pragniemy poinformować, że w dniu 19 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ozog.pl Tax Alert Premia pieniężna nie zawsze rozliczana korektą Pragniemy poinformować, że w dniu 19 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał."— Zapis prezentacji:

1 www.ozog.pl Tax Alert Premia pieniężna nie zawsze rozliczana korektą Pragniemy poinformować, że w dniu 19 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt I FSK 273/12), uzupełniający dotychczasowe stanowisko w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług z tytułu premii pieniężnych. Powyższe zagadnienie było w ostatnich miesiącach przedmiotem wzmożonego zainteresowania zarówno sądów administracyjnych, jak i Ministra Finansów. W dniu 25 czerwca br., Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, w myśl której wypłacenie premii za osiągnięcie określonego pułapu zakupów powinno być traktowane jako rabat zmniejszający podstawę opodatkowania, dokumentowany fakturą korygującą. Wskazany pogląd podzielił również Minister Finansów wydając interpretację ogólną z dnia 25 listopada br. We wskazanym piśmie zwrócono jednak uwagę, że uznanie danej płatności za premię pieniężną powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą konkretnego przypadku, gdyż możliwe jest, że premia stanowi w istocie wynagrodzenie za usługę, a w wówczas transakcja taka podlegałaby VAT. Wyrok z 19 grudnia uzupełnia powyższe podejście. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do prezentowanego wcześniej stanowiska w zakresie premii „lojalnościowej”. Jednocześnie uznał, że wynagrodzenie za szczególne eksponowanie produktu lub inne zachowanie kontrahenta zmierzające do intensyfikacji sprzedaży stanowi zapłatę za usługę na gruncie VAT. W związku z tym powinno zostać udokumentowane fakturą wykazującą podatek od towarów i usług odprowadzany do urzędu skarbowego, a zarazem dającą prawo odliczenia podatku naliczonego przez drugi podmiot. W wydanym wyroku NSA potwierdził zatem wprost, że działania kontrahenta zmierzające do intensyfikacji sprzedaży, za które otrzymuje on określoną gratyfikację (premię) podlegają opodatkowaniu VAT. Dotychczas bowiem istniały poważne wątpliwości, czy tego typu działania stanowią świadczenie usług, czy też są elementem sprzedaży produktu. Mając na uwadze opisane wyżej orzeczenia i interpretacje należy szczegółowo zweryfikować dotychczasowe podejście do rozliczania premii pieniężnych na gruncie VAT. Wskazany wyrok potwierdza bowiem wprost, że przy działaniach kontrahenta polegających na intensyfikacji sprzedaży, czynności takie stanowią usługę na gruncie VAT, a zatem w wielu przypadkach nie będzie konieczności rozliczania premii pieniężnych poprzez fakturę korygującą. Niemniej, każdorazowo należy zweryfikować treść umowy oraz wynikający z niej charakter działania kontrahenta. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w tym zakresie - prosimy o kontakt z naszymi doradcami z Zespołu Podatku VAT. Niniejszy dokument nie stanowi opinii prawnej ani podatkowej. Informacje w nim zawarte mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem konkretnych decyzji prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.

2 Kontakt www.ozog.pl Więcej informacji w zakresie współpracy z nami uzyskacie Państwo na stronie www.ozog.pl lub kontaktując się z jedną z osób: Paweł Tomczykowski Partner e-mail: pawel.tomczykowski@ozog.pl Michał Borowski Manager Zespołu Podatku VAT e-mail: michal.borowski@ozog.pl Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. Warsaw Towers, ul. Sienna 39 00-121 Warszawa Tel.: (+48 22) 480 81 00, 480 81 81 fax: (+48 22) 480 81 18


Pobierz ppt "Www.ozog.pl Tax Alert Premia pieniężna nie zawsze rozliczana korektą Pragniemy poinformować, że w dniu 19 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google