Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport u zwierząt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport u zwierząt."— Zapis prezentacji:

1 Transport u zwierząt

2 Gąbki

3 Parzydełkowce

4 Płazińce

5 Nicienie

6 Pierścienice

7 Stawonogi

8 Mięczaki

9 Szkarłupnie

10 Ryby Budowa serca: a) ryby chrzęstnoszkieletowej b) Ryby kostnoszkieletowej

11

12 Płazy

13 Gady

14 Ptaki

15 Ssaki

16 1. Układ krwionośny stawonogów jest:
a) Zamknięty b) Półotwarty c) Otwarty d) Stawonogi nie mają układu krwionośnego

17 2. Serce ssaków składa się z:
a) Dwóch przedsionków i dwóch komór b) Dwóch przedsionków i jednej komory c) Jednego przedsionka i dwóch komór d) Jednego przedsionka i jednej komory

18 3. Wskaż grupę, w której wszystkie zwierzęta posiadają układ krwionośny typu zamkniętego.
1. mucha, ośmiornica, traszka 2. dżdżownica, żaba, tygrys 3. ślimak, salamandra, wrona 4. pijawka, lancetnik, nietoperz

19 4. Wskaż zestaw w którym prawidłowo porównano pierścienice i mięczaki pod względem barwników oddechowych we krwi PIERŚCIENICE MIĘCZAKI A. takie same barwniki oddechowe B. Brak barwników. Barwniki obecne C. Hemocyjanina chlorokruoryna D. Hemoglobina hemocyjanina

20 5. Jelito przechodzące przez komorę serca występuje u A. mątwy B
5. Jelito przechodzące przez komorę serca występuje u A. mątwy B. winniczka C. szczeżui D. rozgwiazdy

21 6. Nie ma serca A. lancetnik B. osłonica C. minóg A. A i B B. B i C
C. Tylko A D. Tylko B

22 7. Wnętrze wora powłokowo-mięśniowego jest wypełnione u płazińców A
7.Wnętrze wora powłokowo-mięśniowego jest wypełnione u płazińców A. powietrzem B. parenchymą C. mezogleą D. brak poprawnych odpowiedzi

23 8. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe z wyjątkiem A
8. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe z wyjątkiem A. Prawy przedsionek serca gadów zawiera krew bogatą w tlen B. u ptaków funkcjonuje jedynie prawy luk aorty C. bezjądrzaste erytrocyty występują tylko u ssaków D. przez serce ryby przepływa krew uboga w tlen

24 9. Unerwione serce mają A. wszystkie kręgowce B
9. Unerwione serce mają A. wszystkie kręgowce B. Kręgowce za wyjątkiem bezżuchwowców C. kręgowce lądowe D. strunowce za wyjątkiem bezczaszkowców

25 10. W układach krwionośnych strunowców krew natleniona miesza się z krwią odtleniona jedynie u zwierząt zaliczanych do A. bezczaszkowców B. bezszczękowców C. ryb D. dorosłych płazów E. ptaków

26 11. U gadów występuje następująca liczba łuków aorty A. 1 B. 2 C. 3 D

27 12. Prawdą jest że A. u wszystkich kręgowców we krwi znajdują się erytrocyty z hemoglobina B. jednoobiegowy układ krwionośny mają bezżuchwowce, ryby I płazy C. u ssaków zachowuje się i funkcjonuje tylko prawy luk aorty D. z prawego przedsionka do prawej komory w sercu ptaków przedostaje się krew bogata w tlen


Pobierz ppt "Transport u zwierząt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google