Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja IUL Warszawa, wrzesień 2010. 2 V rewizja planów urządzenia lasów, ok. 40-45 planów ul. sporządzanych corocznie, 95 % nadleśnictw posiada opracowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja IUL Warszawa, wrzesień 2010. 2 V rewizja planów urządzenia lasów, ok. 40-45 planów ul. sporządzanych corocznie, 95 % nadleśnictw posiada opracowanie."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja IUL Warszawa, wrzesień 2010

2 2 V rewizja planów urządzenia lasów, ok. 40-45 planów ul. sporządzanych corocznie, 95 % nadleśnictw posiada opracowanie glebowe lub glebowosiedliskowe, od 2008 roku wszystkie nadleśnictwa posiadają LNM, ekologizacja leśnictwa - ochrona przyrody, ochrona strefowa, obszary N2000, lasy ochronne, rezerwaty, wyłączenia z użytkowania (FSC, pzo i po, ostoje ksylobiontów itd), postępowanie w sprawie SOOŚ dla pul., roczny koszt z FL na prace urządzeniowe to 45-50 mln zł. (rok 2010 odpowiednio 47 mln. zł) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE

3 3 Zmiany przepisów prawnych Ustawa o ochronie przyrody (strefy ochrony ptaków, rezerwaty, obszary NATURA 2000), Ustawa o dostępie do informacji o środowisku oraz ocenie oddziaływania na środowisko (udział na prawach strony, ocena planów ul. i realizacji), Ustawa o lasach (nowelizacja ustawy), Inne regulacje (certyfikacja FSC, PEFC, ustawa o uzdrowiskach, itd),

4 4 PUL w trakcie opracowania – stan na 7.09.2010 r.

5 5

6 6 Etap wykonania uproszczonych OOŚ pul - wrzesień 2010 r

7 7 1. Zasady inwentaryzacji siedlisk chronionych w ramach opracowania siedliskowego (LSP + SLMN), 2. Ujednolicony zakres i metodyka wykonania prac fitosocjologicznych, 3. Zasady aktualizacji opracowań glebowych i glebowo-siedliskowych, 4. Certyfikowane laboratoria (PCA) od 2012 roku, 5. Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG), 6. Inne (uziarnienie, stan zachowania siedliska leśnego, archiwizacja …) Cz. II IUL

8 8 Cz. I IUL 1.Zmiany w opisie taksacyjnym (słowniki Natura 2000, LSP, PTD, Typ Lasu, ), 2.Doskonalenie metody obliczania zapasu drzewostanów na podstawie szacunków taksatorów i wyników pomiaru powierzchni próbnych, 3.Doskonalenie zasad inwentaryzacji zasobów drzewnych w drzewostanach zaliczonych do klasy odnowienia oraz do klasy do odnowienia (większa reprezentacja, gniazda ), 4.Brak zgody na szczegółową Inwentaryzację infrastruktury w trakcie prac urządzania lasu - stanowi obowiązek nadleśniczego, a posiadany już przez nadleśnictwa znaczny zasób informacji technicznych w podsystemie „INFRASTRUKTURA” SILP nie jest wykorzystywany lub jest wykorzystany w zbyt małym zakresie. 5.Analiza gospodarki przeszłej (zadania obligatoryjne i fakultatywne, materiały i ramy czasowe do sporządzenia przez ILP koreferatu na NTG)

9 9 Cz. I IUL 1.Gospodarstwa 2.Etat użytków rębnych i przedrębnych, („Etat wg. pożądanego kierunku rozwoju zasobów drzewnych” prof. R. Poznański, etat uż. przedrębnych wg. modeli wzrostu prof. Bruchwalda, przyrost do 75 %) 3.SLMN – baza LMN w Taksatorze w strukturze wykonawcy, kartografia, warstwy N2000, zamienniki brutto/netto, Taksator Plan Cięć, 4.Organizacja prac – zmiany związane z postępowaniem SOOŚ, 5. EEN. 6.Tabele spodziewanego okresowego przyrostu bieżącego w układzie regionalnym, na podstawie wyników uzyskiwanych corocznie z kolejnych inwentaryzacji wielkoobszarowych i danych z powierzchni kołowych kolejnych rewizji 7.Zespół redakcyjny

10 10

11 11 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa sekretariat@lasy.gov.pl tel. +48 22 322 33 44, fax +48 22 233 44 55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowelizacja IUL Warszawa, wrzesień 2010. 2 V rewizja planów urządzenia lasów, ok. 40-45 planów ul. sporządzanych corocznie, 95 % nadleśnictw posiada opracowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google