Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r.

2 Ramy wykonania osi V PO WER Wskaźnik postępu finansowego określony dla osi priorytetowej Wsparcie obszaru zdrowia – całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (określony zgodnie z realizacją zasady n+3) Wartość pośrednia (2018) – EUR, ok PLN Cel końcowy (2023) – EUR, ok PLN (1 EUR = 4,388 PLN – kurs InforEuro obowiązujący w maju 2016 r.)

3 Cel certyfikacji na 2016 rok Cel certyfikacji wyznaczony na 2016 r. to PLN, w tym dla projektów pozakonkursowych PLN

4 Certyfikacja wydatków Podstawę certyfikacji w ramach PO WER stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność, IP włącza go do deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność i przekazuje do Instytucji Certyfikującej (IC). 30 listopada października 2016 r. W 2016 roku certyfikowane zostanę wydatki zatwierdzone przez IP do 30 listopada, tj. rozliczone we wnioskach o płatność złożonych do października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Ostatnia deklaracja wydatków powinna zostać przekazana do IC do 15 grudnia 2016 r.

5 Wydatkowanie w projektach do 30 września Lp.Nazwa BeneficjentaNumer umowy/decyzji Minimalna kwota wydatków rozliczonych do r. (PLN) 1. Departament Funduszy Europejskich (DFE) POWR / Departament Analiz i Strategii (DAS)POWR / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)POWR / Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) POWR / Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) POWR / Departament Pielęgniarek i Położnych (DPiP) POWR / Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) POWR /

6 Wykonanie celu certyfikacji Do 30 maja br. scertyfikowano wydatki w kwocie PLN – wykonanie certyfikacji wynosi:  0,0371% w odniesieniu do osi V,  0,1244% w odniesieniu projektów pozakonkursowych. Kwota zatwierdzonych wydatków w projektach powinna wynosić min. 40% prognozy certyfikacji, tj. ok. 29 mln PLN, w tym w projektach pozakonkursowych ok. 9 mln PLN.

7 Poziom wydatkowania w projektach Certyfikacja na poziomie ok. 7,5% Lp.Nazwa Beneficjenta Kwota wydatków rozliczonych we wnioskach (PLN) Uwagi 1. Departament Funduszy Europejskich (DFE) ,742 wnioski zatwierdzone 2. Departament Analiz i Strategii (DAS) ,52wniosek w trakcie oceny 3. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ,493 wnioski zatwierdzone 4. Departament Pielęgniarek i Położnych (DPiP) ,472 wnioski zatwierdzone 5. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) ,73 2 wnioski zatwierdzone, 1 w trakcie oceny ,95

8 Certyfikacja Zgodnie z Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa do końca 2018 roku poziom certyfikacji powinien odpowiadać 30% alokacji dla PO WER Alokacja na Oś V PO WER – EUR, ok PLN (1 EUR = 4,388 PLN – kurs InforEuro obowiązujący w maju 2016 r.) Kwota wydatków certyfikowanych do końca 2018 r. – ok PLN

9 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich


Pobierz ppt "Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google