Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r.

2 Ramy wykonania osi V PO WER Wskaźnik postępu finansowego określony dla osi priorytetowej Wsparcie obszaru zdrowia – całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (określony zgodnie z realizacją zasady n+3) Wartość pośrednia (2018) – 65 694 366 EUR, ok. 288 267 000 PLN Cel końcowy (2023) – 357 354 116 EUR, ok. 1 568 069 861 PLN (1 EUR = 4,388 PLN – kurs InforEuro obowiązujący w maju 2016 r.)

3 Cel certyfikacji na 2016 rok Cel certyfikacji wyznaczony na 2016 r. to 72 774 221 PLN, w tym dla projektów pozakonkursowych 21 700 000 PLN

4 Certyfikacja wydatków Podstawę certyfikacji w ramach PO WER 2014-2020 stanowią całkowite wydatki kwalifikowalne. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność, IP włącza go do deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność i przekazuje do Instytucji Certyfikującej (IC). 30 listopada października 2016 r. W 2016 roku certyfikowane zostanę wydatki zatwierdzone przez IP do 30 listopada, tj. rozliczone we wnioskach o płatność złożonych do października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Ostatnia deklaracja wydatków powinna zostać przekazana do IC do 15 grudnia 2016 r.

5 Wydatkowanie w projektach do 30 września Lp.Nazwa BeneficjentaNumer umowy/decyzji Minimalna kwota wydatków rozliczonych do 30.09.2016 r. (PLN) 1. Departament Funduszy Europejskich (DFE) POWR.05.01.00-00-0001/15-00261 000 2. Departament Analiz i Strategii (DAS)POWR.05.02.00-00-0149/15-007 107 000 3. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)POWR.05.02.00-00-0150/15-004 342 000 4. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) POWR.05.02.00-00-0151/15-003 000 000 5. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) POWR.05.02.00-00-0152/15-00 2 000 000 6. Departament Pielęgniarek i Położnych (DPiP) POWR.05.03.00-00-0001/15-001 118 000 7. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) POWR.05.04.00-00-0001/15-003 872 000 21 700 000

6 Wykonanie celu certyfikacji Do 30 maja br. scertyfikowano wydatki w kwocie 27 000 PLN – wykonanie certyfikacji wynosi:  0,0371% w odniesieniu do osi V,  0,1244% w odniesieniu projektów pozakonkursowych. Kwota zatwierdzonych wydatków w projektach powinna wynosić min. 40% prognozy certyfikacji, tj. ok. 29 mln PLN, w tym w projektach pozakonkursowych ok. 9 mln PLN.

7 Poziom wydatkowania w projektach Certyfikacja na poziomie ok. 7,5% Lp.Nazwa Beneficjenta Kwota wydatków rozliczonych we wnioskach (PLN) Uwagi 1. Departament Funduszy Europejskich (DFE) 53 568,742 wnioski zatwierdzone 2. Departament Analiz i Strategii (DAS) 210 236,52wniosek w trakcie oceny 3. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 907 972,493 wnioski zatwierdzone 4. Departament Pielęgniarek i Położnych (DPiP) 107 182,472 wnioski zatwierdzone 5. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) 341 021,73 2 wnioski zatwierdzone, 1 w trakcie oceny 1 619 981,95

8 Certyfikacja Zgodnie z Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 do końca 2018 roku poziom certyfikacji powinien odpowiadać 30% alokacji dla PO WER Alokacja na Oś V PO WER – 357 354 116 EUR, ok. 1 568 069 861 PLN (1 EUR = 4,388 PLN – kurs InforEuro obowiązujący w maju 2016 r.) Kwota wydatków certyfikowanych do końca 2018 r. – ok. 470 421 000 PLN

9 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich www.zdrowie.gov.pl


Pobierz ppt "Certyfikacja wydatków w ramach Osi V PO WER projekty pozakonkursowe Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia Warszawa, 30 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google