Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opady atmosferyczne przepływające przez składowane odpady wypłukują z nich rozmaite substancje. Powstają wówczas tzw. odcieki, często nazywane "trudnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opady atmosferyczne przepływające przez składowane odpady wypłukują z nich rozmaite substancje. Powstają wówczas tzw. odcieki, często nazywane "trudnymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Opady atmosferyczne przepływające przez składowane odpady wypłukują z nich rozmaite substancje. Powstają wówczas tzw. odcieki, często nazywane "trudnymi ściekami".

3

4

5

6

7 Badane zanieczyszczeniePodstawowe stężeniaUśrednione stężenia pH 8,007,5-9,00 180,00 mg/l20-550 ChZT 3000,00 mg/l500-4500 Cl 2100,00 mg/l1000-5000 750,00 mg/l30-5000 P (ogólny) 6,00 mg/l0-25 Cd 0,06 mg/l0,008-1,02 Cr 0,30 mg/l0,03-1,60 AOX 1900,00 μg/l800-3000 Źródło: Ehrig H.J., Sickerwasser aus HM Deponien

8 Odczyn pH 6,5-9 Zawiesiny ogólne 35 mg/l ChZT Ogólny węgiel organiczny Azot amonowy Fosfor ogólny Chlorki Siarczany AOX Źródło:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 168, poz. 1763)

9 WskaźnikJednostkaŚciekiOdcieki surowe 72-282,3350-900 ChZT 273-567,71750-3250 20,3-38,11050-2300 P (ogólny) 6,3-10,25-13 pH- 7,3-7,97,3-7,6 Źródło: Zaawansowane utlenianie w procesach oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych, K.Barbusiński

10 Po rokuPo 5 latachPo 15 latach 20000200050 Azot ogólny150035060 Fosforany15050- Związki rozpuszczone2000050002000 Chlorki20001500500 Wapń2500900300 Źródło: Zaawansowane utlenianie w procesach oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych, K.Barbusiński

11 Biologiczne Tlenowe Beztlenowe Fizykochemiczne Utlenianie chemiczne Adsorpcja Koagulacja Pogłębione utlenianie Techniki membranowe Zintegrowane Chemiczno- biologiczne Biologiczno- chemiczne

12 1 – kolektor odprowadzania odcieków 2 – instalacja drenażu odcieków 3 – zbiornik retencyjny odcieków 4 – budynek oczyszczalni 5 – uszczelnienie 6 – podłoże wysypiska 7 – studnia odgazowania 8 – spalanie gazu wysypiskowego 9 – uszczelnienie skarp hałdy wysypiska 10 – droga do wysypiska Źródło: Schmitter Dr., KCH-Verfahren zur Sickerwasserreinigung Siersham, Prospekt U – 10/94

13 1 – biologiczne podczyszczanie 2 – odwrócona osmoza (RO) 3 – parowanie 4 – osuszanie szlamu (usuniętych zanieczyszczeń) z granulacją koncentratu zanieczyszczeń poprocesowych Źródło:Prospekt. Sickerwasser entsorgen. Biologische Vorbehandlung. Umkehrosmose. Eindampfung

14 Źródło:http://www.bkt21.com/landfill-leachate-treatment/ http://waste360.com/Landfill_Management/using-microbes-treat-landfill-leachate-201005

15

16

17

18 Czynnikiem utleniającym w AOP są wolne rodniki, a zwłaszcza rodniki hydroksylowe (OH ). Rodniki te odznaczają się bardzo wysokim potencjałem redoks (2,8 V). Rodniki hydroksylowe charakteryzują się szybkim i nieselektywnym utlenianiem wielu związków organicznych. Zaawansowane metody utleniania pozwalają na rozkład toksycznych i trudnobiodegradowalnych zanieczyszczeń (poprzez produkty pośrednie tj. alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe) do ditlenku węgla i wody. Źródło:Zaawansowane metody utleniania zanieczyszczeń organicznych, Zakład Inżynierii Środowiska Wydział Chemii UG

19

20 Wśród zanieczyszczeń organicznych występujących w odciekach z ustabilizowanych składowisk komunalnych, dominują refrakcyjne związki organiczne, głównie substancje humusowe, które mogą stanowić do 60 % rozpuszczonego węgla organicznego.

21 M - cząsteczka (np. O2), która odbiera nadmiar energii i w ten sposób stabilizuje powstałą molekułę O3.

22

23 R.Ingersoll

24 Serdeczne podziękowania dla Pani dr inż. Agaty PIOTROWSKIEJ oraz dla Pana dr. hab. inż. Sławomira JODZISA za poświęcony czas, zainteresowanie tematem i udostępnione materiały.

25 Laura Pietrzak Klaudia Zielińska Aleksandra Żak Anna Żelichowska


Pobierz ppt "Opady atmosferyczne przepływające przez składowane odpady wypłukują z nich rozmaite substancje. Powstają wówczas tzw. odcieki, często nazywane "trudnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google