Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Wers – linijka wiersza – linijka wiersza  Zwrotka (strofa) – układ wersów najczęściej powiązanych rymami; zwrotka powtarza się w wierszu co najmniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Wers – linijka wiersza – linijka wiersza  Zwrotka (strofa) – układ wersów najczęściej powiązanych rymami; zwrotka powtarza się w wierszu co najmniej."— Zapis prezentacji:

1  Wers – linijka wiersza – linijka wiersza  Zwrotka (strofa) – układ wersów najczęściej powiązanych rymami; zwrotka powtarza się w wierszu co najmniej dwa razy – układ wersów najczęściej powiązanych rymami; zwrotka powtarza się w wierszu co najmniej dwa razy  Akapit – fragment tekstu, wyróżniony wcięciem; takie wcięcie zapowiada nową myśl autora tekstu – fragment tekstu, wyróżniony wcięciem; takie wcięcie zapowiada nową myśl autora tekstu

2  Dialog – rozmowa; zapisując dialog, każdą wypowiedź poprzedzamy myślnikiem i rozpoczynamy od nowej linii – rozmowa; zapisując dialog, każdą wypowiedź poprzedzamy myślnikiem i rozpoczynamy od nowej linii  Monolog – wypowiedź jednej osoby, niebędąca częścią rozmowy – wypowiedź jednej osoby, niebędąca częścią rozmowy

3  Rym – jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów, np. dziewczyna – malina; rymy znajdują się najczęściej na końcu wersów – jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów, np. dziewczyna – malina; rymy znajdują się najczęściej na końcu wersów  Refren – powtórzenie strofy, wersu lub jego części w określonym miejscu. Występuje w utworach o wyraźnym rytmie: w piosenkach lub wierszach mających charakter pieśni. – powtórzenie strofy, wersu lub jego części w określonym miejscu. Występuje w utworach o wyraźnym rytmie: w piosenkach lub wierszach mających charakter pieśni.

4  Frazeologizm (związek frazeologiczny) (związek frazeologiczny) – stałe, utarte połączenie wyrazów, które oznacza co innego niż to wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w jego skład (wziąć się w garść, bujać w obłokach) – stałe, utarte połączenie wyrazów, które oznacza co innego niż to wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w jego skład (wziąć się w garść, bujać w obłokach)

5 Narrator – wymyślona przez autora osoba, która w opowiadaniach, powieściach i baśniach opowiada o wydarzeniach i bohaterach; czasami narratorem jest jeden z bohaterów. Narracja – relacja narratora o przedstawionych zdarzeniach, a także jego opisy i komentarze. Rodzaje narracji : a) pierwszoosobowa (pamiętnikarska) b) trzecioosobowa

6 Środki poetyckie

7 epitet wyraz (najczęściej przymiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. - zły bandyta - interesująca książka - złota jesień

8 wyraz dźwiękonaśladowczy wyraz naśladujący dźwięki, np. - wrrrr - miau - tik-tak - kukuryku

9 ożywienie nadanie przedmiotom i zjawiskom przyrody cech istot żywych (ludzi lub zwierząt), np. - miasto śpi - fale ryczą - komputer mruczy - wycie wiatru

10 uosobienie nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np. - wiatrowi na płacz się zbiera - bezlitosna zima - uśmiechnęło się do mnie szczęście

11 porównanie zestawienie jednego zjawiska z drugim, oparte na zaskakującym podobieństwie; zestawieniu służą następujące łączniki: jak, jakby, niby, niczym, na kształt, np. - oczy błyszczące jak gwiazdy - uparty jak osioł - głośno niczym w ulu

12 przenośnia (metafora) zaskakujące połączenie wyrazów, niezgodne z ich podstawowym znaczeniem; połączenie to daje nowy, zaskakujący sens, np. - fontanna łez - burza uczuć

13 Rodzaje i gatunki literackie  Liryka, np.: fraszka, hymn, pieśń, sonet, tren, oda, elegia  Epika, np.: powieść, opowiadanie, nowela, epopeja, pamiętnik, bajka, baśń, legenda, podanie  Dramat, np.: komedia, tragedia, dramat romantyczny

14 Opowiadanie krótki utwór pisany prozą, przeważnie skupiony na jednym wydarzeniu. Zawiera opisy i komentarze narratora oraz dialogi. krótki utwór pisany prozą, przeważnie skupiony na jednym wydarzeniu. Zawiera opisy i komentarze narratora oraz dialogi.

15 Powieść obszerny utwór pisany prozą o wielowątkowej fabule, obejmujący dzieje licznych bohaterów i środowisk społecznych obszerny utwór pisany prozą o wielowątkowej fabule, obejmujący dzieje licznych bohaterów i środowisk społecznych

16 Baśń fantastyczny utwór niewielkich rozmiarów. Występują w niej nieprawdopodobne postacie, przedmioty, wydarzenia. Przyroda w baśni ma często cechy ludzkie. Bohaterowie zestawieni są w pary o przeciwstawnych charakterach i odmiennych losach. Czas i miejsce akcji są nieokreślone. Baśń ma szczęśliwe zakończenie – dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane. fantastyczny utwór niewielkich rozmiarów. Występują w niej nieprawdopodobne postacie, przedmioty, wydarzenia. Przyroda w baśni ma często cechy ludzkie. Bohaterowie zestawieni są w pary o przeciwstawnych charakterach i odmiennych losach. Czas i miejsce akcji są nieokreślone. Baśń ma szczęśliwe zakończenie – dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.

17 Bajka zwięzła wierszowana powiastka, w której bohaterami są na ogół zwierzęta, niekiedy ludzie lub przedmioty. Bohaterowie bajki uosabiają wady i zalety ludzi. Celem bajki jest pouczenie czytelnika o właściwym postępowaniu. Większość bajek kończy się morałem, zawierającym wskazówkę dobrego postępowania lub przestrogę przez zachowaniem, które autor uważa za złe. zwięzła wierszowana powiastka, w której bohaterami są na ogół zwierzęta, niekiedy ludzie lub przedmioty. Bohaterowie bajki uosabiają wady i zalety ludzi. Celem bajki jest pouczenie czytelnika o właściwym postępowaniu. Większość bajek kończy się morałem, zawierającym wskazówkę dobrego postępowania lub przestrogę przez zachowaniem, które autor uważa za złe.

18 Ballada wierszowana opowieść o niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, oparta na motywach z baśni, legend i wierzeń ludowych. W balladzie przeważa nastrój niesamowitości i grozy, choć niekiedy towarzyszy mu dowcip i humor. Osobą opowiadającą o zdarzeniach jest narrator. W tok narracji wplecione są dialogi. wierszowana opowieść o niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, oparta na motywach z baśni, legend i wierzeń ludowych. W balladzie przeważa nastrój niesamowitości i grozy, choć niekiedy towarzyszy mu dowcip i humor. Osobą opowiadającą o zdarzeniach jest narrator. W tok narracji wplecione są dialogi.

19 Pamiętnik osobista relacja autora o wydarzeniach z przeszłości, w których uczestniczył. Narracja w pamiętniku prowadzona jest w 1. osobie liczby pojedynczej. osobista relacja autora o wydarzeniach z przeszłości, w których uczestniczył. Narracja w pamiętniku prowadzona jest w 1. osobie liczby pojedynczej.

20 Mit pradawna opowieść nieznanego pochodzenia oparta na starożytnych wierzeniach. Mit próbuje wyjaśnić pochodzenie, naturę i przeznaczenie świata, bogów i człowieka. pradawna opowieść nieznanego pochodzenia oparta na starożytnych wierzeniach. Mit próbuje wyjaśnić pochodzenie, naturę i przeznaczenie świata, bogów i człowieka.

21 Legenda utrwalona w tradycji fantastyczna opowieść o postaciach, wydarzeniach i miejscach historycznych lub o życiu świętych. Obok prawdy historycznej zawiera elementy niezwykłe i cudowne. utrwalona w tradycji fantastyczna opowieść o postaciach, wydarzeniach i miejscach historycznych lub o życiu świętych. Obok prawdy historycznej zawiera elementy niezwykłe i cudowne.

22 Fraszka krótki, najczęściej żartobliwy utwór wierszowany oparty na anegdocie lub dowcipie, zakończony pointą krótki, najczęściej żartobliwy utwór wierszowany oparty na anegdocie lub dowcipie, zakończony pointą

23 Hymn uroczysta pieśń pochwalna opiewająca czyjąś sławę lub wzniosłą ideę; podniosły utwór liryczny o treści patriotycznej lub religijnej uroczysta pieśń pochwalna opiewająca czyjąś sławę lub wzniosłą ideę; podniosły utwór liryczny o treści patriotycznej lub religijnej

24 Pieśń najstarszy i najpopularniejszy gatunek poezji lirycznej; melodyjny i rytmiczny wiersz o różnorodnej tematyce, niekiedy przeznaczony do śpiewu najstarszy i najpopularniejszy gatunek poezji lirycznej; melodyjny i rytmiczny wiersz o różnorodnej tematyce, niekiedy przeznaczony do śpiewu

25 Tren utwór liryczny opłakujący osobę zmarłą, wychwalający jej zalety utwór liryczny opłakujący osobę zmarłą, wychwalający jej zalety


Pobierz ppt " Wers – linijka wiersza – linijka wiersza  Zwrotka (strofa) – układ wersów najczęściej powiązanych rymami; zwrotka powtarza się w wierszu co najmniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google