Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wers Zwrotka (strofa) Akapit

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wers Zwrotka (strofa) Akapit"— Zapis prezentacji:

1 Wers Zwrotka (strofa) Akapit
– linijka wiersza Zwrotka (strofa) – układ wersów najczęściej powiązanych rymami; zwrotka powtarza się w wierszu co najmniej dwa razy Akapit – fragment tekstu, wyróżniony wcięciem; takie wcięcie zapowiada nową myśl autora tekstu

2 Dialog – rozmowa; zapisując dialog, każdą wypowiedź poprzedzamy myślnikiem i rozpoczynamy od nowej linii Monolog – wypowiedź jednej osoby, niebędąca częścią rozmowy

3 Rym – jednakowe lub podobne brzmienie zakończeń wyrazów, np. dziewczyna – malina; rymy znajdują się najczęściej na końcu wersów Refren – powtórzenie strofy, wersu lub jego części w określonym miejscu. Występuje w utworach o wyraźnym rytmie: w piosenkach lub wierszach mających charakter pieśni.

4 (związek frazeologiczny)
Frazeologizm (związek frazeologiczny) – stałe, utarte połączenie wyrazów, które oznacza co innego niż to wynika ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w jego skład (wziąć się w garść, bujać w obłokach)

5 Narrator – wymyślona przez autora osoba, która w opowiadaniach, powieściach i baśniach opowiada o wydarzeniach i bohaterach; czasami narratorem jest jeden z bohaterów. Narracja – relacja narratora o przedstawionych zdarzeniach, a także jego opisy i komentarze. Rodzaje narracji: a) pierwszoosobowa (pamiętnikarska) b) trzecioosobowa

6 Środki poetyckie

7 epitet wyraz (najczęściej przymiotnik) pełniący funkcję określenia rzeczownika, np. - zły bandyta - interesująca książka - złota jesień

8 wyraz dźwiękonaśladowczy
wyraz naśladujący dźwięki, np. - wrrrr - miau - tik-tak - kukuryku

9 ożywienie nadanie przedmiotom i zjawiskom przyrody cech istot żywych (ludzi lub zwierząt), np. - miasto śpi - fale ryczą - komputer mruczy - wycie wiatru

10 uosobienie nadanie rzeczom, zwierzętom, roślinom cech człowieka, np.
- wiatrowi na płacz się zbiera - bezlitosna zima - uśmiechnęło się do mnie szczęście

11 porównanie zestawienie jednego zjawiska z drugim, oparte na zaskakującym podobieństwie; zestawieniu służą następujące łączniki: jak, jakby, niby, niczym, na kształt, np. - oczy błyszczące jak gwiazdy - uparty jak osioł - głośno niczym w ulu

12 przenośnia (metafora)
zaskakujące połączenie wyrazów, niezgodne z ich podstawowym znaczeniem; połączenie to daje nowy, zaskakujący sens, np. - fontanna łez - burza uczuć

13 Rodzaje i gatunki literackie
Liryka, np.: fraszka, hymn, pieśń, sonet, tren, oda, elegia Epika, np.: powieść, opowiadanie, nowela, epopeja, pamiętnik, bajka, baśń, legenda, podanie Dramat, np.: komedia, tragedia, dramat romantyczny

14 Opowiadanie krótki utwór pisany prozą, przeważnie skupiony na jednym wydarzeniu. Zawiera opisy i komentarze narratora oraz dialogi.

15 Powieść obszerny utwór pisany prozą o wielowątkowej fabule, obejmujący dzieje licznych bohaterów i środowisk społecznych

16 Baśń fantastyczny utwór niewielkich rozmiarów. Występują w niej nieprawdopodobne postacie, przedmioty, wydarzenia. Przyroda w baśni ma często cechy ludzkie. Bohaterowie zestawieni są w pary o przeciwstawnych charakterach i odmiennych losach. Czas i miejsce akcji są nieokreślone. Baśń ma szczęśliwe zakończenie – dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.

17 Bajka zwięzła wierszowana powiastka, w której bohaterami są na ogół zwierzęta, niekiedy ludzie lub przedmioty. Bohaterowie bajki uosabiają wady i zalety ludzi. Celem bajki jest pouczenie czytelnika o właściwym postępowaniu. Większość bajek kończy się morałem, zawierającym wskazówkę dobrego postępowania lub przestrogę przez zachowaniem, które autor uważa za złe.

18 Ballada wierszowana opowieść o niezwykłych wydarzeniach i bohaterach, oparta na motywach z baśni, legend i wierzeń ludowych. W balladzie przeważa nastrój niesamowitości i grozy, choć niekiedy towarzyszy mu dowcip i humor. Osobą opowiadającą o zdarzeniach jest narrator. W tok narracji wplecione są dialogi.

19 Pamiętnik osobista relacja autora o wydarzeniach z przeszłości, w których uczestniczył. Narracja w pamiętniku prowadzona jest w 1. osobie liczby pojedynczej.

20 Mit pradawna opowieść nieznanego pochodzenia oparta na starożytnych wierzeniach. Mit próbuje wyjaśnić pochodzenie, naturę i przeznaczenie świata, bogów i człowieka.

21 Legenda utrwalona w tradycji fantastyczna opowieść o postaciach, wydarzeniach i miejscach historycznych lub o życiu świętych. Obok prawdy historycznej zawiera elementy niezwykłe i cudowne.

22 Fraszka krótki, najczęściej żartobliwy utwór wierszowany oparty na anegdocie lub dowcipie, zakończony pointą

23 Hymn uroczysta pieśń pochwalna opiewająca czyjąś sławę lub wzniosłą ideę; podniosły utwór liryczny o treści patriotycznej lub religijnej

24 Pieśń najstarszy i najpopularniejszy gatunek poezji lirycznej; melodyjny i rytmiczny wiersz o różnorodnej tematyce, niekiedy przeznaczony do śpiewu

25 Tren utwór liryczny opłakujący osobę zmarłą, wychwalający jej zalety


Pobierz ppt "Wers Zwrotka (strofa) Akapit"

Podobne prezentacje


Reklamy Google