Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego skierowanej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego skierowanej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego skierowanej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego

2 W dniach 17-20 maja 2016 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach została zamieszczona ankieta skierowana do dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Dyrektorzy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat formy prowadzonego zewnętrznego nadzoru pedagogicznego oraz zaproponowania ewentualnych zmian, które według nich powinny zostać uwzględnione w przyszłości. Ankietę wypełniło 771 dyrektorów w tym: Typ placówkiLiczba wypełnionyc h ankiet % szkół, które wypełniły ankietę Przedszkole24656% Szkoła podstawowa44978% Gimnazja21777% Zasadnicza szkoła zawodowa 6066% Technikum6268% Liceum ogólnokształcące 7345% Placówka oświatowa5793% PowiatyLiczba ankiet buski46 jędrzejowski64 kazimierski27 m. Kielce92 kielecki125 konecki61 opatowski33 ostrowiecki64 pińczowski20 sandomierski60 skarżyski40 starachowicki60 staszowski47 włoszczowski28 RAZEM767 INNE4 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii 2

3 Jako „inne” dyrektorzy m.in. podawali: wspólna interpretacja przepisów prawa (wizytator-dyrektor), konsultacje prawne (tu należy pamiętać o nowelizacji UoSO, która wprowadziła do ustawy o systemie oświaty obowiązek zapewnienia szkole przez gminę obsługi administracyjnej, w tym prawnej, szkół i placówek art. 5 pkt 7 ust 3 – Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), pomoc doradcy metodycznego. 3 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

4 4 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

5 5 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

6 Jako „inne” dyrektorzy podawali: efekty pracy, sukcesy uczniów, brak skarg, bezpieczeństwo w szkole, respektowanie praw dziecka i ucznia, efekty funkcjonowania samorządu uczniowskiego, działalność szkoły powinna być monitorowana przez wizytatora, który sprawuje nadzór nad placówką, w razie nieprawidłowości na bieżąco wydaje zalecenia. Dyrektorzy wyrażali również opinię, że ewaluacja zewnętrzna nie służy niczemu, jest zbędna, jest niepotrzebna, jest narzędziem nieobiektywnym. 6 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

7 7

8 Jako „inne” dyrektorzy podawali: organizacja pracy szkoły, respektowanie zasad indywidualizacji nauczania, wychowania i opieki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi, aktywność uczniów, współpraca z rodzicami, zasady tworzenia arkuszy organizacyjnych, finansowanie szkół Ale były i głosy, że „żadnej kontroli, tylko wspomaganie, pomaganie”. 8 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii KONTROLA

9 9 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii WSPOMAGANIE

10 10 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

11 Jako „inne” dyrektorzy podawali: wszystkie są niezmiernie ważne. Brakuje opieki ze strony kuratorium i pomocy dla dyrektorów, brak porad dla innych niż jst organów prowadzących szkoły publiczne np. stowarzyszeń, żadnych. 11 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

12 12 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii OPINIOWANIE ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH

13 13 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii OCENA PRACY DYREKTORA

14 640 42 89 14 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii AWANS ZAWODOWY

15 15 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

16 16 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

17 Podsumowując wyniki ankiety należy stwierdzić, że dyrektorzy liczą na duże wsparcie ze strony pracowników Kuratorium Oświaty. Najbardziej w zakresie: pomocy prawnej, pomocy w interpretacji przepisów prawa, wsparcia od „przypisanego” placówce wizytatora, systematycznych narad z wizytatorami, pomocy w sprawie przygotowania arkuszy organizacyjnych. Ponadto oczekują: odejścia od obecnej formy zewnętrznego nadzoru pedagogicznego lub jego modyfikacji, wsparcia „młodych” dyrektorów od samego początku objęcia przez nich stanowiska. Obecną formę zewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektorzy uważają za niewystarczającą. Według nich ewaluacja zewnętrzna w obecnej formie nie spełnia swojego zadania. Oczekują kontroli po „staremu”, a w razie nieprawidłowości zaleceń. Jeśli chodzi o zakres pytań związany z opiniowaniem arkuszy organizacyjnych, oceną pracy dyrektora oraz awansu zawodowego nauczycieli nie wnoszą większych uwag. Według nich obecnie obowiązujące uregulowania są wystarczające i spełniają swoją rolę. 17 Kuratorium Oświaty w Kielcach Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii

18 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego skierowanej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google