Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 12 września 2011 r. – godz. 10.00 spotkanie z Mentorem w szkole (sekretariat)  Praktyki ciągłe: 12.09. – 30.09. 2011 r.  Praktyki śródroczne: w trakcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 12 września 2011 r. – godz. 10.00 spotkanie z Mentorem w szkole (sekretariat)  Praktyki ciągłe: 12.09. – 30.09. 2011 r.  Praktyki śródroczne: w trakcie."— Zapis prezentacji:

1

2  12 września 2011 r. – godz. 10.00 spotkanie z Mentorem w szkole (sekretariat)  Praktyki ciągłe: 12.09. – 30.09. 2011 r.  Praktyki śródroczne: w trakcie sesji studiów indywidualnych: 31.10. – 4.11.2011 r. 19.12. – 23.12.2011 r. 19.01. – 25.01. 2012 r. lub zgodnie z umową z Mentorem Zakończenie praktyk: do 30 stycznia 2012 r.

3  Realizuje praktyki w wymiarze 180 h  Jest zaangażowany  Sumiennie przygotowuje zajęcia i wypełnia powierzone zadania  Korzysta z konsultacji z Opiekunem Praktyk i Mentorem  Prowadzi na bieżąco dokumentację praktyk (Indywidualny Program Praktyk)  Rozlicza się z odbytych praktyk do 30 stycznia 2012 r.

4 40h 50h: (20h) (30h) 30h 10h 50h Obserwacja lekcji: kierunkowych, pozakier., wychow. Samodzielnie prowadzenie zajęć kierunkowych - praca w klasie - przygotowanie koncepcji zajęć i materiałów Uczestnictwo w działaniach wychowawczo- organizacyjnych szkoły: imprezy szkolne, zebrania, konkursy, wycieczki, dyżury, koła zainteresowań Zapoznanie się z dokumentacją szkolną w praktyce nauczycielskiej Tworzenie dokumentacji praktyk: - Indywidualny Program Praktyk zawierający Dziennik Praktyk, Scenariusze Lekcji, Karty Obserwacji Lekcji, materiały dydaktyczne, konsultacje

5  Indywidualny Program Praktyk  Dziennik Praktyk  Karta Obserwacji Lekcji (co najmniej 8)  Scenariusz Lekcji (fil. 4+4, ped. 5)  Arkusz Ewaluacji Praktyk

6 Student przedstawia Opiekunowi Praktyk kompletną dokumentację do zatwierdzenia: Indywidualny Program Praktyk zawierający: Dziennik Praktyk - wypełniony Karty Obserwacji Lekcji – 8 Scenariusze Zajęć – 8 lub 5 Karty Obserwacji i Oceny Lekcji (Mentor 4 i Opiekun 2) Opinię o Przebiegu Praktyk (Mentor) Arkusz Ewaluacji Praktyk Wykonane przez siebie materiały i pomoce dyd.

7


Pobierz ppt " 12 września 2011 r. – godz. 10.00 spotkanie z Mentorem w szkole (sekretariat)  Praktyki ciągłe: 12.09. – 30.09. 2011 r.  Praktyki śródroczne: w trakcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google