Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W krzyżach i pamięci, grobowe milczenie, co woła do świata o ludzkie sumienie!” „Ocalić od zapomnienia” Źródło

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W krzyżach i pamięci, grobowe milczenie, co woła do świata o ludzkie sumienie!” „Ocalić od zapomnienia” Źródło"— Zapis prezentacji:

1

2 „W krzyżach i pamięci, grobowe milczenie, co woła do świata o ludzkie sumienie!” „Ocalić od zapomnienia” Źródło http://www.pamietamkatyn1940.pl/195.html http://www.pamietamkatyn1940.pl/195.html GABRIELA KOWALSKA KLASA IIb Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach

3 Pomnik Trzech Krzyży w Hucie Szklanej Monument, zwany też Świętokrzyską Golgotą Wschodu, składa się z trzech stalowych krzyży z napisami: Katyń, Charków, Miednoje. Stoi u podnóża Świętokrzyskiego Parku Narodowego na terenie gminy Bieliny. Na cokole umocowano w pięciu językach tablice upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Pomnik odsłonięto w 1999 roku z inicjatywy nieżyjącego już kapelana rodzin katyńskich, ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego i składek leśników z całej Polski. „Ocalić od zapomnienia” źródło https://katyn.wrota-swietokrzyskie.pl/miejsca- pamieci-w-regionie/- /asset_publisher/JSe8/content/pomnik-trzech-krzyzy- w-hucie-szklanej?https://katyn.wrota-swietokrzyskie.pl/miejsca- pamieci-w-regionie/- /asset_publisher/JSe8/content/pomnik-trzech-krzyzy- w-hucie-szklanej

4 Wstęp do wydarzeń „Ocalić od zapomnienia” Źródła http://gdynia.rodzinakatynska.pl/kalendarium.html http://gdynia.rodzinakatynska.pl/kalendarium.html

5 Decyzją przywódców komunistycznej partii i Stalina z 5 marca 1940, funkcjonariusze NKWD rozpoczęli rozstrzeliwanie polskich jeńców, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. „Ocalić od zapomnienia” Źródło https://forumemjot.wordpress.com/2014/03/05/katyn- rozstrzelac-w-trybie-specjalnym-74-lata-temu-5-marca-1940-roku- stalin-z-grupa-towarzyszy-doswiadczonych-w-likwidowaniu-wrogow- komunizmu-kazal-wymordowac-oficerow-przetrzym/https://forumemjot.wordpress.com/2014/03/05/katyn- rozstrzelac-w-trybie-specjalnym-74-lata-temu-5-marca-1940-roku- stalin-z-grupa-towarzyszy-doswiadczonych-w-likwidowaniu-wrogow- komunizmu-kazal-wymordowac-oficerow-przetrzym/

6 Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. „Ocalić od zapomnienia”

7 Zbrodni dokonano na części oficerów jednostek Wojska Polskiego uprzednio, w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., operujących na wschodnich obszarach II Rzeczypospolitej. Po uzgodnionej z hitlerowską III Rzeszą agresji sowieckiej 17 września 1939 r. zostali oni rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną i NKWD w utworzonym systemie obozów. W wyniku rozlicznych działań mających miejsce do marca 1940 r., m.in. przemieszczeń, wyselekcjonowaniu osób gotowych do współpracy, aresztowaniach w obozach, praktycznie wszystkich polskich oficerów przetrzymywanych w ZSRR – ok. 15 tysięcy, skupiono w trzech obozach specjalnych: kozielskim, ostaszkowskim i starobielskim. „Ocalić od zapomnienia”

8 Przez jakiś czas tylko te fakty były pewne, gdyż od wiosny 1940 roku oficerowie nie dawali znaków życia, w szczególności ich rodziny przestały otrzymywać od nich korespondencję. Ustalenia wykonane począwszy od roku 1943 r. były przemilczane lub odrzucane przez ZSRR. Schyłek i rozpad tego państwa pozwolił poznać w pełni przebieg wydarzeń i ich dowody. źródła http://prawicowyinternet.pl/poezja-katynska/http://prawicowyinternet.pl/poezja-katynska/ „Ocalić od zapomnienia”

9 Wniosek Ławrentija Berii z akceptacją członków Politbiura WKP(b) – decyzja katyńska z 5 marca 1940 „Ocalić od zapomnienia” Źródło http://www.katyn-pamietam.pl/inne/25.htmlhttp://www.katyn-pamietam.pl/inne/25.html

10 5 marca 1940 r. Ławrientij Beria – Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR skierował do Józefa Stalina notatkę nr 794/B (794/Б), w której po zdefiniowaniu, że polscy jeńcy wojenni (14 736 osób – w tym 97 proc. Polaków) oraz więźniowie w więzieniach Zachodniej Białorusi i Ukrainy (18 632 osób, z tego 1207 oficerów – w tym ogółem 57 proc. Polaków) stanowią "zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej", stwierdził, że NKWD ZSRR uważa za uzasadnione: rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia, zlecenie rozpatrzenie spraw i podejmowanie decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow, Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow. „Ocalić od zapomnienia”

11 Listy transportowe były – poza kilkoma decydującymi o wywozie do obozu j Juchnowskiego – wyrokami śmierci. Na ich podstawie tworzono konwoje, które w kombinowany sposób: pieszo, wagonami lub ciężarówkami docierały do miejsca wykonania zbrodni. Było tych miejsc pięć, przy czym dwie ostatnie lokalizacje są nadal sporne ze względu na brak pełnych danych – często podaje się wiele miejsc mordowania tej grupy ofiar. Katyń, miejscowość pod Smoleńskiem z ośrodkiem wypoczynkowym NKWD Bezpośrednimi – według zeznań z przełomu lat 80. i 90. XX w. nadzorcy K. Je. Borodienkowa – wykonawcami morderstw byli m.in. pracownicy smoleńskiego więzienia NKWD I. A. Gwozdowskij, I. I. Stielmach, I. M. Silczienkow, I. I. Gribow „Ocalić od zapomnienia”

12  Charków, pl. Dzierżyńskiego 3 – siedziba obwodowego NKWD  Wymordowanie 3739 jeńców z obozu starobielskiego. Konwoje z obozu były organizowane od 5 kwietnia do 12 maja. Dwa konwoje z 25 kwietnia i 12 maja – łącznie 78 osób – skierowano do obozu Juchnowskiego. Zamordowani, w tym generałowie Leon Billewicz, Stanisław Haller, Aleksander Kowalewski, Kazimierz Orlik-Łukoski, Konstanty Plisowski, Franciszek Sikorski, Leonard Skierski i Piotr Skuratowicz, zostali pochowani w zbiorowych mogiłach pod Charkowem, w VI rejonie strefy leśno-parkowej, 1,5 km od wioski Piatichatki. „Ocalić od zapomnienia”

13 Wymordowanie 6314 jeńców z obozu ostaszkowskiego. Konwoje z obozu były organizowane od 4 kwietnia do 16 maja. Trzy konwoje z 29 kwietnia, 13 i 16 maja – łącznie 112 osób – skierowano do obozu Juchnowskiego. Ofiary mordu zostały pochowane pod Kalininem w miejscowości Miednoje w ponad 20 zbiorowych mogiłach. Konwoje jeńców były doprowadzane piechotą po lodzie jeziora Seliger do miejscowości Tupik (obecnie Spławucziastok) i stacji kolejowej Soroga, dalej wagonami przez stacje Piena i Lichosławl trafiały do Kalinina (Tweru), do budynku NKWD (obecnie Twerski Instytut Medyczny). W pomieszczeniu piwnicznym identyfikowano każdego jeńca, po czym skutego doprowadzano do celi z drzwiami obitymi wojłokiem. Podobnie jak w Charkowie strzałem z pistoletu Walther pozbawiano go życia. Pierwszym razem, po nadejściu konwoju z 390 skazanymi kaci mieli trudności z wykonaniem egzekucji takiej ilości osób, i następne etapy nie przekraczały 250 ludzi. „Ocalić od zapomnienia”

14 Masowy grób oficerów. Węzeł katyński-ręce związane na plecach ofiary „Ocalić od zapomnienia” źródła http://www.tvn24.pl/raporty/katyn-71-lat-po-zbrodni,285http://www.tvn24.pl/raporty/katyn-71-lat-po-zbrodni,285 http://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/578555,Katyn-w-obronie-prawdy http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7684450,Polacy_nie_wie dza__kto_strzelal_w_Katyniu.html

15 Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD zamordowali dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedmiu polskich jeńców wojennych, głównie oficerów. Stało się to w kilku miejscowościach na terenie dzisiejszej Rosji i Ukrainy: w Katyniu w Twerze-Miednoje, Charkowie i innych, nie ujawnionych jeszcze miejscach kaźni.” Ale dopiero 13 kwietnia 1990 r. ZSRR przyznał się do Zbrodni Katyńskiej „Ocalić od zapomnienia”

16 Po wykonaniu objętych tajemnicą państwową masowych zabójstw dla rodzin zamordowanych nastąpiła cisza – przestała nadchodzić korespondencja, wysyłana do nich wracała, próby uzyskania informacji o ich losach i miejscu pobytu były pozostawiane bez odpowiedzi. Jednocześnie zaczęły krążyć słuchy i pogłoski, częściowo związane z faktami – m.in. o zesłaniu jeńców do obozów na północy Rosji, na Ziemię Franciszka Józefa i Nową Ziemię i ich późniejszym potopieniu w Morzu Białym lub Oceanie Arktycznym. „Ocalić od zapomnienia”

17 W 1994 r. w Krakowie zawarto porozumienie między rządami Polski i Rosji o cmentarzach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji totalitaryzmów. W czerwcu 2000 oficjalnie zapalono znicze spoczywającym na cmentarzu w Charkowie zgładzonym polskim żołnierzom. Cmentarz znajduje się w Charkowie (Piatichatki) na Ukrainie. 28 lipca 2000 r oficjalnie udostępniono wstęp odwiedzającym groby na cmentarz w Katyniu. Ostatni z trzech cmentarzy, w Miednoje w pobliżu Tweru w Rosji, otwarto we wrześniu 2000 r. Miejsca pamięci ofiar Katynia „Ocalić od zapomnienia”

18 Miejsce masowych grobów w Katyniu zostało odkryte przez polskich robotników przymusowych z Bauzugu nr 2005 latem 1942 r. na podstawie informacji miejscowej ludności rosyjskiej. Dokonali oni poszukiwań, i po odkopaniu dwóch zwłok w polskim mundurze powiadomili władze niemieckie, które początkowo nie wykazały zainteresowania, ale powróciły do sprawy pod koniec zimy 1942/1943 r. Prace ekshumacyjne Niemcy rozpoczęli 18 lutego, i do 13 kwietnia wydobyli ponad 400 ciał. W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12 000 polskich oficerów. „Ocalić od zapomnienia”

19 W roku 2002 w otoczeniu prezydenta Rosji Władimira Putina pojawiła się informacja o odkryciu nowych miejsc kaźni polskich oficerów. W miejscowości Tawda na Uralu odkryto masowe groby z polskimi uniformami wojskowymi. „Ocalić od zapomnienia”

20 Polskie Cmentarze Wojskowe są świadectwem triumfu pamięci i prawdy nad trwającymi przez dziesięciolecia zapomnieniem i kłamstwem. Ważnym wydarzeniem dla upamiętnienia zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. była uroczystość awansowania o jeden stopień ofiar zbrodni katyńskiej- zamordowanych żołnierzy i funkcjonariuszy, która odbyła się w dniach 9-11 listopada 2007 roku. 14 listopada 2007r. Sejm, pod przewodnictwem marszałka Bronisława Komorowskiego, przyjął przez aklamację uchwałę o ustanowieniu 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pamięć „Ocalić od zapomnienia”

21 Listy (...) Bo nie wyobrażasz sobie, ile ja nocy nie spałam jak (...) odjechał, ciągłe myślałam, gdzie jesteś, co robisz i czy w ogóle żyjesz (...) było straszne do zniesienia, ale to przeszło i będę teraz spokojnie spała (...), że żyjesz, że wrócisz, że (...) to za 2, 3, 4, ale wrócisz, prawda, kochaneczku? I będzie znów nam tak dobrze, jak kiedyś, prawda? Zbyszek krzyczy: mamusia (...) napisz, żeby (...) przyjechał (...) Witold (...) Leszek tylko krzyczy: Ta ta ta, nawet nie daje mi listu napisać do tatusia. Kończę więc. Kocha mocno i tęskni (...) Całuję cię wraz z dziećmi. Zbyszek (...) Leszek (...) „Ocalić od zapomnienia” źródła http://prawicowyinternet.pl/poezja-katynska/http://prawicowyinternet.pl/poezja-katynska/

22 11 marca 2005 roku, niejaki Aleksandr Sawienkow, poinformował świat o tym, że Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej "nie znalazła podstaw do uznania mordu katyńskiego za ludobójstwo". „Ocalić od zapomnienia”

23 Miejsca pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej „Ocalić od zapomnienia” Źródła https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84skahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_katy%C5%84ska https://katyn.wrota-swietokrzyskie.pl/najblizsze-spotkania/- /asset_publisher/6M2o/content/13-kwietnia-2015-dzien-pamieci-ofiar-zbrodni- katynskiej?redirect=https%3A%2F%2Fkatyn.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fnajblizsze- spotkania%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6M2o%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat e%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn- 2%26p_p_col_count%3D1


Pobierz ppt "„W krzyżach i pamięci, grobowe milczenie, co woła do świata o ludzkie sumienie!” „Ocalić od zapomnienia” Źródło"

Podobne prezentacje


Reklamy Google