Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 al. I Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 e-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 al. I Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 e-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 al. I Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 e-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl

2 O SZKOLE Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Łodzi od trzydziestu siedmiu lat przygotowuje młodzież o różnych niepełnosprawnościach do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym. W naszej szkole uczą się absolwenci gimnazjów specjalnych, klas integracyjnych. Jest to młodzież z różnego rodzaju schorzeniami psychosomatycznymi, wadami wzroku i narządu ruchu. Dostosowujemy kierunki kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez gimnazja specjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jesteśmy szkołą znaną w środowisku - w Łodzi, województwie i kraju. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów. Nauczyciele są autorami programów, współautorami koncepcji reformy edukacji w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasi wychowankowie, to mistrzowie olimpijscy, pracownicy hipermarketów, firm prywatnych itp.. Łamią wszelkie stereotypy. Własnym wysiłkiem i osiągnięciami, udowadniają, że zdolni są do wielokierunkowych działań. Jako dorośli zakładają rodziny i funkcjonują w sposób niemal prawidłowy tak, że otoczenie nie dostrzega ich niepełnosprawności.. Część naszych uczniów z powodzeniem kontynuuje naukę w szkołach średnich.

3 3 / Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 24 /3 - letnia/ Uczniowie kształcą się w zawodach: Krawiec Piekarz Malarz – tapeciarz Cukiernik Ślusarz Kucharz małej gastronomii Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Mechanik – monter maszyn i urządzeń Operator maszyn w przemyśle włókienniczym dla młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną, słabo widzącej, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu: - krawiec, - operator maszyn w przemyśle włókienniczym.,

4 / Specjalna Szkoła Przysposabiająca do pracy nr 2 /3 - letnia/ dla młodzieży: niepełnosprawnej ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach tematycznych: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy. Uczniowie kształcą umiejętności: komunikowania się z otoczeniem, matematyczne, manualne, stosowania różnorodnych technik artystycznego wyrazu, maksymalnej samodzielności, zaradności w różnych obszarach życia codziennego, w ramach indywidualnego poziomu rozwoju, funkcjonowania w różnych formach życia społecznego z poszanowaniem prawa własnej indywidualności i ogólnie akceptowanych norm i wartości.

5 Zakłady współpracujące ze szkołą: Restauracja „Art. Deco” Restauracja „Art. Deco” Piekarnia E. Wojciechowska Piekarnia E. Wojciechowska Zakłady Przemysłu Cukierniczego Zakłady Przemysłu Cukierniczego Unitop-Optima S.A. Unitop-Optima S.A. Produkcyjno – Handlowa Spółdzielnia Spożywców Produkcyjno – Handlowa Spółdzielnia Spożywców Spółdzielnia Elektrotechniczna ”Pokój” Spółdzielnia Elektrotechniczna ”Pokój” Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „WUKO” Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „WUKO” Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 6 Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Firma „Boss” Firma „Boss” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Firma „Poziom” – Usługi Gastronomiczne Firma „Poziom” – Usługi Gastronomiczne WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI Nasi uczniowie to młodzież stojąca u progu wieloletniej aktywności społecznej i zawodowej. Mając na uwadze przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy organizowane są wycieczki do różnych instytucji, urzędów, banków, zakładów produkcyjnych. Uczniowie mogą doświadczyć prawdziwej pracy w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. W ramach współpracy z pracodawcami nasi uczniowie na ich terenie odbywają zajęcia praktyczne.

6 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

7 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

8 We współpracy z WSHE szkoła realizowała projekt uszycia największej flagi Unii Europejskiej. Nasi uczniowie wspólnie ze studentami zaprezentowali uszytą flagę mieszkańcom Łodzi. Niezwykłej wielkości flaga przyciągała wzrok wszystkich przechodniów. Od dwóch lat prezentujemy na Seminarium Studenckim Textil organizowanym przez Politechnikę Łódzką kolekcje wyrobów wykonaną przez naszych uczniów z kierunku krawieckiego i dziewiarskiego. Nasi uczniowie zdobywają czołowe miejsca w międzyszkolnych konkursach i imprezach sportowych. PROMUJEMY NASZĄ SZKOŁĘ I REGION

9 „DNI OTWARTE SZKOŁY” „Dni otwarte szkoły” są okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów, ich zdolności i talentów. Zainteresowani mają okazję zwiedzić pracownie szkolne, w których uczniowie kierunków zawodowych prezentują swoje umiejętności, obejrzeć wystawę wyrobów wyprodukowanych przez uczniów, usłyszeć wiele interesujących informacji związanych z funkcjonowaniem szkoły. Uczniowski Kabaret TUTAM przygotowuje zabawne scenki z życia szkoły. Uczennice – modelki w profesjonalny sposób prezentują najnowszą kolekcję wyrobów wyprodukowanych i uszytych przez uczniów kierunku dziewiarskiego i krawieckiego.

10 Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują: świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, po pomyślnie zdanym egzaminie zewnętrznym uczniowie otrzymują DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe

11 UCZNIOWIE O SZKOLE

12 Oprac.: A. Konarczak, I. Kowalska, K. Tomczak Zespół Szkół Zawodowych nr 2 al. I Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź __________ Do prezentacji wykorzystano zdjęcia wykonane podczas zajęć teoretycznych, praktycznych i pozaszkolnych za zgodą autorów.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 al. I Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 e-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google