Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r.

2 2 Źródła finansowania KRW Zgodnie z NSRO na lata 2007–2013 wydzielona została kwota w wysokości 1,331 mld euro, pochodząca z: EFRR - 1,031 mld euro (77,5%), EFS - 300 mln euro (25,5%)

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. Założenia podziału KRW 1.KRW ma stanowić z założenia silne narzędzie konkurencji pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów operacyjnych, przyczyniające się do sprawnego wydatkowania funduszy europejskich. Przyjęto, że o odrębną część środków z rezerwy konkurować będą pomiędzy sobą regionalne programy operacyjne (RPO).

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. Założenia podziału KRW c.d. 2. Łączna kwota rezerwy 1,331 mld euro została podzielona pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi w następujący sposób: - RPO (finansowane z EFRR) – 512 mln euro, - KPO (finansowane z EFRR) – 519 mln euro, - PO Kapitał Ludzki (finansowany z EFS) – 300 mln.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. Założenia podziału KRW c.d. 3. Podział rezerwy, w oparciu o ustanowione kryteria, zostanie przeprowadzony jednokrotnie w I kwartale 2011 r. na podstawie wykonania realizacji programów operacyjnych w latach 2007-2010.

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. Kryteria podziału KRW na RPO 1.Kryterium dopuszczające 2.Kryteria rankingujące: 2.1. Wykorzystania środków wspólnotowych 2.2. Kontraktacja Kryteriom rankingującym zostały przypisane jednakowe wagi: po 0,5.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. 1. Kryterium dopuszczające W konkursie będą mogły uczestniczyć wyłącznie RPO, w których poziom wykorzystania środków przekroczy minimalny próg. Jako kryterium dopuszczające przyjęto minimalny próg certyfikacji wydatków do KE, w którym środki UE będą stanowić 20% alokacji danego RPO. (w przypadku deklaracji zrefundowanych przez KE uwzględniona będzie faktycznie wypłacona kwota, a w przypadku wydatków poświadczonych lecz niezrefundowanych przez KE – kwota wynikająca z poświadczenia).

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. 2. Kryterium rankingujące 2.1. Wykorzystanie środków wspólnotowych wartość środków UE we wnioskach o płatność, przekazanych przez IZ do IPOC do końca 2010 r., odniesioną do alokacji danego RPO, z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi instrumentów inżynierii finansowej.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. 2. Kryterium rankingujące c.d. 2.2. Kontraktacja poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji w danym RPO przeznaczonej na 5 obszarów wsparcia (grup kategorii interwencji) odpowiadającym wydatkom prolizbońskim: Obszar wsparciaKod kategorii Badania i rozwój technologiczny, innowacje, przedsiębiorczość1 – 9 Społeczeństwo informacyjne10 – 15 Transport16 – 32 Energia33 – 43 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom44 – 54 Dla każdego z obszarów zostanie stworzony punktowy ranking 16 RPO wg stanu na koniec 2010 r. Punkty ze wszystkich obszarów zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę obszarów (spośród powyższych) występujących w alokacji danego RPO.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. Podział KRW (w mln euro) M-ce w rankingu ↓ 16151413121110987654321 Liczba RPO ← 1 545761656974818897108122141168210289512 2 51545760646974808796107122141171223 3 4851535660636872788593102115131 4 45475052555861656973788388 5 424446485052545759626364 6 394142444547484950 49 7 363738394041 38 8 34 35 3431 9 302826 10 28 27 262422 11 2524 232119 12 2221201816 13 19181614 161412 15 1311 16 10

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. KRW a realizacja RPO WiM w 2010 r (1) 1. Kryterium dopuszczające Konieczna certyfikacja wydatków do KE na koniec 2010 r: 821,9 mln zł* (20% wartości wkładu EFRR w RPO WiM) Wykonanie na 30.10.2010 r: 769,2 mln zł Pozostało do wykonania w 2010 r: 52,7 mln zł * do obliczeń przyjęto kurs euro z 29.10.2010 r. = 3,9646 zł

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. KRW a realizacja RPO WiM w 2010 r (2) 2. Kryterium rankingujące: wykorzystanie środków wspólnotowych Konieczne wykorzystanie środków na koniec 2010 r. na poziomie co najmniej kryterium dopuszczającego tj. 821,9 mln zł* Zabezpieczona kwota w budżecie państwa na 2010 r. na realizację RPO WiM: 954 mln zł * do obliczeń przyjęto kurs euro z 29.10.2010 r. = 3,9646 zł

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r. KRW a realizacja RPO WiM w 2010 r (3) 2. Kryterium rankingujące: kontraktacja w obszarach wsparcia (30.09) Łączna kontraktacja w RPO WiM na dzień 29.10.2010 r: 2,18 mld zł (53 %) * do obliczeń przyjęto kurs euro z 29.10.2010 r. = 3,9646 zł Obszar wsparcia Wykorzystanie alokacji – średnia krajowa Wykorzystanie alokacji - RPO WiM B+RT, innowacje, przedsiębiorczość 53,4 %65,3 % Społeczeństwo informacyjne 26,7 %45,5 % Transport 61,8 %32,1 % Energia 20,9 %21,8 % Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 58,0 %53,6 % Turystyka 60,7 %62,0 % Kultura 75,3 %67,9 % Rewitalizacja 62,7 %58,4 % Infrastruktura społeczna 77,1 % 100,0 % Pomoc techniczna 40,2 %28,4 %

14 Dziękuję za uwagę 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn, 3.11.2010 r.


Pobierz ppt "Krajowa Rezerwa Wykonania Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google