Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dziedzictwo danej krainy to ziemia, z jej naturalnym i kulturowym wyposa ż eniem i zamieszkuj ą cy j ą ludzie, ze sw ą o tej ziemi pami ę ci ą i stosunkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dziedzictwo danej krainy to ziemia, z jej naturalnym i kulturowym wyposa ż eniem i zamieszkuj ą cy j ą ludzie, ze sw ą o tej ziemi pami ę ci ą i stosunkiem."— Zapis prezentacji:

1

2 „Dziedzictwo danej krainy to ziemia, z jej naturalnym i kulturowym wyposa ż eniem i zamieszkuj ą cy j ą ludzie, ze sw ą o tej ziemi pami ę ci ą i stosunkiem do niej”. K. Kwa ś niewski

3 -Realizacja zada ń w ramach Szko ł y z klas ą 2.0 „Czytamy Wroc ł aw” -Znajomo ść historii budowy i odbudowy katedry oraz legend z ni ą zwi ą zanych -Znajomo ść cech stylu architektonicznego -Rozpoznanie znaczenia budowli sakralnej

4  Podzia ł klasy na 4 grupy i przydzielenie zada ń :  1. Stwórzcie map ę w ę drówki ze szko ł y do katedry i makiet ę katedry.

5  2. Wciel si ę w rol ę przewodnika po katedrze i opowiedz legendy z ni ą zwi ą zane.

6  3. Przedstaw histori ę katedry i biografi ę osób z ni ą zwi ą zanych oraz zaprezentuj utwory poetyckie o budowli.

7 44. Wska ż cechy stylu w jakim zbudowano katedr ę i jej wn ę trze.

8  Zapoznanie z histori ą Wroc ł awia na podstawie filmu Normana Davies’a „Wroc ł aw- imiona miasta”

9

10

11  wycieczka Katedra Gimnazjum nr 19

12

13 [ Zad. 2 [ l e g e n d a o ś w. B e z n o g i i ś w. W i n c e n t y n ]

14 *a oto pos ą g ś w. Wincentego, który uzdrowi ł beznogiego

15 [legenda o dwóch lwach]

16 Lew z grzyw ą Lew bez grzywy

17 Archikatedra ś w. Jana Chrzciciela we Wroc ł awiu– rzymskokatolicki gotycki ko ś ció ł parafialny, a tak ż e ko ś ció ł katedralny biskupów wroc ł awskich zlokalizowany na wroc ł awskim Ostrowie Tumskim. Obecna, czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku z XIII-XIV w. Poprzedza ł y j ą jednak 3 inne ko ś cio ł y znajduj ą ce si ę w tym samym miejscu. Obecny kszta ł t jest efektem barokowych uzupe ł nie ń oraz wspó ł czesnych restauracji po zniszczeniach wojennych. Uchodzi za pierwsz ą w pe ł ni gotyck ą ś wi ą tyni ę na ziemiach polskich. Jest znakiem obecno ś ci Boga i miejscem spotkania cz ł owieka z Najwy ż szym.

18

19

20 Wykona ł : Szymon Urba ń ski Z pomoc ą Pauli Kurek.


Pobierz ppt "„Dziedzictwo danej krainy to ziemia, z jej naturalnym i kulturowym wyposa ż eniem i zamieszkuj ą cy j ą ludzie, ze sw ą o tej ziemi pami ę ci ą i stosunkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google