Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.” Projekt dofinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.” Projekt dofinansowany."— Zapis prezentacji:

1 „Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.” Projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Inwestycja - dane Wartość inwestycji: 9 296 565,86 zł Data zakończenia inwestycji: kwiecień 2016 r. Inwestor: Gmina Miejska Żory

2 Strategia Rozwoju Miasta Żory 2020+ „Poprawa sytuacji ekologicznej miasta w drodze wzmocnienia świadomości społecznej oraz dostarczenia podmiotom lokalnym możliwości proekologicznych zachowań.” Wyzwanie rozwojowe

3 Budynki oświatowe - charakterystyka 1)Budynki mocno eksploatowane 2)Wysoka ranga dla społeczności lokalnej 3)Obiekty istotnie wpisujące się w krajobraz Miasta 4)Niska sprawność i niedostateczny stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u w budynkach 5)Wyeksploatowane systemy grzewcze, energochłonne systemy oświetleniowe

4 Problemy infrastrukturalne – budynki oświatowe

5 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych zanieczyszczeń powietrza powstających podczas spalania paliw celem ogrzania i oświetlenia pięciu placówek szkolnych w mieście Żory:  Zespół Szkół nr 5 w dzielnicy Rój  Zespół Szkół nr 2 - ul. Wodzisławska  Zespół Szkół nr 3 - os.700-lecia  Zespół Szkół Specjalnych - os. Pawlikowskiego  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - os. Księcia Władysława Cele projektu

6 Zakres rzeczowy projektu został oparty na sprawdzonych i powszechnie stosowanych działaniach termomodernizacyjnych, obejmujących m.in..:  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  docieplenie ścian i stropodachów,  modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,  wymianę oświetlenia na energooszczędne. Zakres przeprowadzonych prac

7  redukcja emisji CO 2 o 1 023,69 Mg/rok, osiągnięta dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię końcową w budynkach łącznie o 2 025 007 kWh/rok, tj. z poziomu 3 907 049 do 1 882 042 kWh/rok (51,83%),  redukcja kosztów eksploatacji z poziomu 989 068,05 zł do poziomu 561 741,26 zł tj. o 427 326,78 zł/rok (43,20%). Zakładane rezultaty realizacji zadania:

8 Estetyka obiektów – przed inwestycją

9 Estetyka budynków – po inwestycji Wartość dodana

10 Współpraca z lokalną społecznością  Konferencja podsumowująca projekt  Ekologiczny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  Efektowny flashmob z udziałem młodzieży  Konferencja prasowa Flashmob

11 Współpraca z lokalną społecznością Ekologiczny konkursKonferencja

12 Montaż finansowy Całkowita wartość inwestycji 9 296 565,86 zł Dotacja z EOG 3 809 928,00 zł Wkład własny

13 Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. „Energooszczędne Żory-poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.”


Pobierz ppt "„Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty.” Projekt dofinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google