Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH Krapkowice, październik 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH Krapkowice, październik 2015."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH Krapkowice, październik 2015

2 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Na terenie Powiatu Krapkowickiego, na obszarze 5 gmin położonych jest 153,40 km dróg, 13 mostów i 80 przepustów. GminaDługość dróg w kmMostyPrzepusty Krapkowice1324 Strzeleczki31,40724 Walce50430 Zdzieszowice30brak14 Gogolin29brak8

3 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO GMINA KRAPKOWICE

4 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Zmniejszenie wysepki na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1813 O ul. Krapkowicka i nr 1210 O ul. Szkolna w miejscowości Żużela– kwota brutto ,49 zł

5 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości ,00 zł udzielona Gminie Krapkowice na remont nawierzchni parkingu przy budynku ZOZ ul. Szkolna w Krapkowicach.

6 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – kwota brutto ,45 zł 2. Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów w ciągach dróg powiatowych – kwota brutto 3 404,70 zł 3. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Krapkowickiego- kwota brutto 3 478,80 zł 4. Wymiana uszkodzonej bariery drogowej przy ulicy Kozielskiej w Żywocicach na długości 200 m – kwota brutto ,00 zł

7 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO GMINA GOGOLIN

8 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ul. Rolnej w Gogolinie – kwota brutto ,33 zł

9 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454 O ul. Mickiewicza w Zakrzowie, w zakresie budowy chodnika – kwota brutto ,70 zł

10 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – kwota brutto ,90 zł 2. Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów w ciągach dróg powiatowych – kwota brutto 7 595,10 zł 3. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Krapkowickiego - kwota brutto 7 760,40 zł 4. Czyszczenie rowu i przepustów drogowych w miejscowości Dąbrówka – kwota brutto 6 148,77 zł

11 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO GMINA STRZELECZKI

12 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – ETAP II – kwota brutto ,91 zł

13 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – ETAP II – kwota brutto ,91 zł

14 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – ETAP II – kwota brutto ,91 zł

15 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – ETAP II – kwota brutto ,91 zł

16 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Odmulenie rowu i ścinka poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia, na długości 1090 mb, od miejscowości Kujawy w kierunku do miejscowości Racławiczki – kwota brutto ,85 zł

17 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Racławiczki na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej z Plebiscytową – koszt brutto ,90 zł

18 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia w zakresie budowy chodnika w miejscowości Racławiczki – dz. nr 248 – kwota brutto ,41 zł oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 500 mb i szerokości 110 cm o grubości wynoszącej po zagęszczeniu 60 mm na poszerzeniu drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia w miejscowości Racławiczki – kwota brutto ,00 zł

19 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1.Przycinka i pielęgnacja drzew przy ul. Opolskiej w miejscowości Ścigów – kwota brutto 2 376,00 zł 2.Remont dwóch studni kanalizacji deszczowej wraz z kanałem deszczowym w pasie drogi powiatowej Nr 1833 O ul. Młyńskiej w Strzeleczkach – kwota brutto ,65 zł 3.Wykonanie przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły podstawowej w Strzeleczkach przy ul. Sienkiewicza – droga powiatowa Nr 1833 O – kwota brutto 5 587,34 zł 4.Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 1811 O relacji Kórnica – Dobra, polegającej na ograniczeniu tonażu nośności do 8 ton – kwota brutto 4 797,00 zł 5.Wykonanie odwodnienia liniowego drogi powiatowej ul. Opolskiej w Racławiczkach – kwota brutto 8 000,01 zł 6.Remont kolektora kanalizacji deszczowej wraz z odmuleniem przykanalików w pasie drogi powiatowej ul. Opolskiej w Racławiczkach – kwota brutto 6 419,58 zł 7.Remont kratki kanalizacji deszczowej w Racławiczkach – kwota brutto 1 500,00 zł 8.Remonty cząstkowe dróg powiatowych – kwota brutto ,81 zł 9.Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów w ciągach dróg powiatowych – kwota brutto 8 223,66 zł 10.Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Krapkowickiego- kwota brutto 8 402,64 zł

20 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Wykonanie balustrady mostowej - barieroporęczy o długości 4 x 14 mb, pomiędzy miejscowościami Racławiczki – Kujawy, w ciągu drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia – kwota brutto ,00 zł

21 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Odmulenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1811 O w miejscowości Łowkowice przy ul. Prudnickiej – strona lewa, na długości 210 mb – koszt brutto ,00 zł

22 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Racławiczki -Strzeleczki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ścigów - dz. nr 488, 118 – kwota brutto ,83 zł

23 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO GMINA WALCE

24 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Czyszczenie przepustu drogowego pod drogą powiatową Nr 1427 O „DP 1210 O – Czerniów” wraz z odmuleniem i skarpowaniem rowów na długości po 15 m w obie strony oraz wzmocnienie skarp płytami ażurowymi po obu stronach przepustu – kwota brutto 7 995,00 zł

25 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Remont kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rewizyjną oraz przepustem pod drogą w pasie drogi powiatowej Nr 1810 O ul. Reymonta w Brożcu – kwota brutto 7 854,35 zł

26 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Remont chodnika przy ul. Osiedlowej w Rozkochowie – kwota brutto ,90 zł

27 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa drogi powiatowej Nr 1465 O Kromołów - Walce w zakresie budowy chodnika ul. Mickiewicza w Walcach – kwota brutto ,20 zł

28 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Remont drogi powiatowej nr 1445 O w Zabierzowie w zakresie poszerzenia jezdni, remontu chodnika i kanalizacji deszczowej, na długości 85 m, od km do km – kwota brutto ,10 zł

29 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie o powierzchni 310 m 2 – kwota brutto ,60 zł

30 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Naprawa uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Wiejskiej na wysokości posesji nr 3 w miejscowości Rozkochów – kwota brutto ,00 zł

31 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – kwota brutto ,50 zł 2. Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów w ciągach dróg powiatowych – kwota brutto ,00 zł 3. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Krapkowickiego - kwota brutto ,00 zł 4. Naprawa uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Głogowskiej w miejscowości Rozkochów - kwota brutto 7 200,00 zł 5. Remont kolektora kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rewizyjną oraz przepustem pod drogą w pasie drogi powiatowej Nr 1810 O ul. Reymonta w Brożcu – kwota brutto 7 854,35 zł

32 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do kościoła, od posesji nr 67 do nr 77 oraz od posesji nr 68 do nr 72 – kwota brutto ,36 zł

33 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO GMINA ZDZIESZOWICE

34 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Czyszczenie oraz kamerowanie kanalizacji deszczowej na odcinku 511 mb zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej Nr 1808 O ulicy Góry Św. Anny w miejscowości Zdzieszowice – kwota brutto ,94 zł

35 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Montaż barierek ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1443 O ul. Wojska Polskiego w Żyrowej w pobliżu szkoły podstawowej na długości 22,5 m – kwota brutto 1 845,00 zł

36 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Wykonanie remontu drewnianej wykładziny pokładu oraz konserwacja pokładu i najazdów promu „JÓZEF”, piaskowanie pokładu i najazdów, demontaż i ponowny montaż skrzyń na wyposażenie, demontaż i zamontowanie nowych usztywnień na najazdach, wykonanie wzmocnień stójek relingów, usprawnienie słupków nośnych przeciwciężarów, pomalowanie najazdów i pokładu– kwota brutto ,00 zł 2. Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi powiatowej nr 1408 O na rzece Odra w Zdzieszowicach – kwota brutto ,00 zł

37 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 1. Czyszczenie wpustów ulicznych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Zdzieszowice i Gogolin – kwota brutto 6.975,00 zł. 2. Remont uszkodzonej nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Filarskiego i Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - kwota brutto 8 000,00 zł. 3. Remonty cząstkowe dróg powiatowych – kwota brutto ,50 zł, 4. Obustronne koszenie traw i chwastów na poboczach i skarpach rowów w ciągach dróg powiatowych – kwota brutto 7 860,52 zł. 5. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Krapkowickiego- kwota brutto 8 027,85 zł. 6. Przełożenie zapadniętego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1808 O ulicy Chrobrego w Zdzieszowicach na powierzchni 44 m 2 – kwota brutto 3 788,40 zł.

38 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Odmulenie rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku od ulicy Kasztanowej w miejscowości Żyrowa do ulicy Granicznej w miejscowości Zdzieszowice – strona lewa, na długości 500 mb. wraz z czyszczeniem przepustów – kwota brutto ,50 zł.

39 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Przycinka i pielęgnacja drzew w miejscowości Zdzieszowice, przy ul. Chrobrego (w pobliżu posesji nr 10) – kwota brutto 2 700,00 zł

40 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony - Opel Movano, z podwójną kabiną oraz trójstronną skrzynią wywrotną, przeznaczonego do prac przy drogach – kwota brutto ,01 zł

41 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

42 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO

43 STAROSTWO PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Obecnie na terenie całego Powiatu Krapkowickiego trwają prace związane z ewidencja miejsc użyteczności publicznej w oznakowaniu miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

44 WYKONANE PRACE ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO Dziękuję za uwagę Prezentację sporządziła: Romana Sniegon Inspektor Wydziału IM Prezentację zatwierdziła: Sabina Gorzkulla–Kotzot Wicestarosta Krapkowicki Na Zarządzie referuje: Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału IM


Pobierz ppt "INFORMACJA W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH Krapkowice, październik 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google