Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawia. Figury geometryczne Spis treści Punkt Półprosta Prosta Trójkąt Czworokąt Okrąg i koło Twierdzenie Pitagorasa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawia. Figury geometryczne Spis treści Punkt Półprosta Prosta Trójkąt Czworokąt Okrąg i koło Twierdzenie Pitagorasa."— Zapis prezentacji:

1 przedstawia

2 Figury geometryczne

3 Spis treści Punkt Półprosta Prosta Trójkąt Czworokąt Okrąg i koło Twierdzenie Pitagorasa

4 Własności figur

5 Punkt Jest to najprostsza figura geometryczna. Oznacza się go dużą literą alfabetu

6 Prosta Prosta składa się z równolegle położonych punktów i ciągnie się w nieskończoność. Jest szczególnym rodzajem krzywej i nie łamie się w żadnym punkcie. Oznaczamy małą literą alfabetu.

7 Półprosta To figura geometryczna złożona z równolegle położonych punktów. Zaczyna się w jednym punkcie i ciągnie w nieskończoność. Półprostą o początku w punkcie A i przecho- dzącą przez punkt B oznaczamy jako półprostą AB.

8 Trójkąty

9 Trójkąt Ma trzy boki i 3 wierzchołki. Dzielimy na trójkąty rozwartokątne, ostrokątne i prostokątne. Suma kątów to 180 o. P= ½ a * h Obw= a + b + c

10 Szczególne trójkąty

11 Trójkąt równoramienny Posiada 2 równej długości ramiona przy podstawie. Ma jedną oś symetrii

12 Trójkąt równoboczny Trójkąt równoboczny ma wszystkie równe boki równej długości i wszystkie kąty o równej rozwartości (każdy 60 o ). Ma 3 osie symetrii przecinające się w jednym punkcie. Wzór na wysokość w trójkącie równobocznym

13 Trójkąt prostokątny Jeden z jego kątów ma 90 o. Jego przyprostokątne są jednocześnie jego wysokościami.

14 Cechy przystawania trójkątów Jeżeli boki trójkątów są tej samej długości – są to trójkąty przystające (cecha BBB)

15 Cechy przystawania trójkątów Jeżeli oba trójkąty mają jeden bok i dwa kąty równe, to są to trójkąty przystające (KBK)

16 Cechy przystawania trójkątów Jeżeli oba trójkąty mają jeden kąt i dwa boki równe, to są to trójkąty przystające (BKB)

17 Czworokąty

18 Czworokąt Ma cztery boki oraz 4 wierzchołki. Suma kątów w czworokącie wynosi 360 o

19 Szczególne czworokąty

20 Trapez Trapez ma 1 parę boków równoległych. Trapez równoboczny Trapez prostokątny P= ½ h (a+b) Obw= a + b + c + d

21 Równoległobok Równoległobok ma 2 pary boków równoległych i 2 pary równych kątów. Suma 2 kątów przy każdym boku to 180 o. P= a * h

22 Prostokąt Prostokąt jest to szczególny równoległobok, ma 2 pary boków równych i równoległych. Wszystkie jego kąty mają po 90 o. Jego przekątne połowią się. Ma 2 osie symetrii. P= a * b Obw= 2a + 2b

23 Kwadrat Kwadrat jest to prostokąt o wszystkich bokach równych. Jego przekątne połowią się i przecinają pod kątem prostym. Posiada 4 osie symetrii. P= a 2 P= d 2 : 2 Obw = 4a

24 Liczba π Liczba π to iloczyn obwodu i średnicy koła. Jest niewymierna. W przybliżeniu wynosi 3,14. Jest to wartość stała.

25 Okrąg i koło Okrąg to zbiór punktów umieszczonych w równej odległości wokół jednego punktu (środka okręgu). Dł. okręgu = π * d P= π * r 2

26 Twierdzenie Pitagorasa

27 Wersja geometryczna: Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych równa się polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. Wersja algebraiczna Jeśli trójkąt jest prostokątny, wtedy suma kwadratów długości przyprostokątnych równa się kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Twierdzenie Pitagorasa

28 Figury podobne - dwie figury nazywamy podobnymi, gdy istnieje podobieństwo przekształcające jedną figurę na drugą. Figury podobne to również takie figury, które mają taki sam kształt, ale różnią się wielkością. Czyli np..: -figury obrócone kątowo -przeskalowane -odwrócone Figury podobne

29 Praktyczne zastosowanie wiedzy o figurach  Sporządzanie projektów,  Obliczanie powierzchni terenu,  Szacowanie odległości,  Upraszczanie obliczeń matematycznych.

30 Źródła http://www.szkoly.edu.pl/gim.margonin/niezbed/tw_pit.html http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2519/ http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/wz_mat_pola_i_obwody.htm http://www.sciagawa.pl/a/4631.html http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/wzory_matem_pola.htm www.wikipedia.pl http://www.edukator.org.pl/2004c/pola/pola.html http://mi.kn.bielsko.pl/~mi00aka/opis/opis.html Zeszyt od matematyki I nade wszystko www.google.pl

31 Dziękujemy za uwagę! W przygotowaniu prezentacji udział wzięli: Marcin Biernacki Aleksander Pawłowski Adrian Łojewski Maciej Ptak


Pobierz ppt "Przedstawia. Figury geometryczne Spis treści Punkt Półprosta Prosta Trójkąt Czworokąt Okrąg i koło Twierdzenie Pitagorasa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google