Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawia."— Zapis prezentacji:

1 przedstawia

2 Figury geometryczne

3 Spis treści Punkt Półprosta Prosta Trójkąt Czworokąt Okrąg i koło
Twierdzenie Pitagorasa

4 Własności figur

5 Punkt Jest to najprostsza figura geometryczna.
Oznacza się go dużą literą alfabetu

6 Prosta Prosta składa się z równolegle położonych punktów i ciągnie się w nieskończoność. Jest szczególnym rodzajem krzywej i nie łamie się w żadnym punkcie. Oznaczamy małą literą alfabetu.

7 Półprosta To figura geometryczna złożona z równolegle położonych punktów. Zaczyna się w jednym punkcie i ciągnie w nieskończoność. Półprostą o początku w punkcie A i przecho-dzącą przez punkt B oznaczamy jako półprostą AB.

8 Trójkąty

9 Trójkąt Dzielimy na trójkąty rozwartokątne, ostrokątne i prostokątne.
Ma trzy boki i 3 wierzchołki. Dzielimy na trójkąty rozwartokątne, ostrokątne i prostokątne. Suma kątów to 180o . P= ½ a * h Obw= a + b + c

10 Szczególne trójkąty

11 Trójkąt równoramienny
Posiada 2 równej długości ramiona przy podstawie. Ma jedną oś symetrii

12 Trójkąt równoboczny Trójkąt równoboczny ma wszystkie równe boki równej długości i wszystkie kąty o równej rozwartości (każdy 60o). Ma 3 osie symetrii przecinające się w jednym punkcie. Wzór na wysokość w trójkącie równobocznym

13 Trójkąt prostokątny Jeden z jego kątów ma 90o.
Jego przyprostokątne są jednocześnie jego wysokościami.

14 Cechy przystawania trójkątów
Jeżeli boki trójkątów są tej samej długości – są to trójkąty przystające (cecha BBB)

15 Cechy przystawania trójkątów
Jeżeli oba trójkąty mają jeden bok i dwa kąty równe, to są to trójkąty przystające (KBK)

16 Cechy przystawania trójkątów
Jeżeli oba trójkąty mają jeden kąt i dwa boki równe, to są to trójkąty przystające (BKB)

17 Czworokąty

18 Czworokąt Ma cztery boki oraz 4 wierzchołki.
Suma kątów w czworokącie wynosi 360o

19 Szczególne czworokąty

20 Trapez Trapez ma 1 parę boków równoległych.
Trapez równoboczny Trapez prostokątny P= ½ h (a+b) Obw= a + b + c + d

21 Równoległobok Równoległobok ma 2 pary boków równoległych i 2 pary równych kątów. Suma 2 kątów przy każdym boku to 180o. P= a * h

22 Prostokąt Prostokąt jest to szczególny równoległobok, ma 2 pary boków równych i równoległych. Wszystkie jego kąty mają po 90o. Jego przekątne połowią się. Ma 2 osie symetrii. P= a * b Obw= 2a + 2b

23 Kwadrat Kwadrat jest to prostokąt o wszystkich bokach równych.
Jego przekątne połowią się i przecinają pod kątem prostym. Posiada 4 osie symetrii. P= a2 P= d2 : 2 Obw = 4a

24 Liczba π Liczba π to iloczyn obwodu i średnicy koła. Jest niewymierna.
W przybliżeniu wynosi 3,14. Jest to wartość stała.

25 Okrąg i koło Okrąg to zbiór punktów umieszczonych w równej odległości wokół jednego punktu (środka okręgu). Dł. okręgu = π * d P= π * r2

26 Twierdzenie Pitagorasa

27 Twierdzenie Pitagorasa
Wersja geometryczna: Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych równa się polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. Wersja algebraiczna Jeśli trójkąt jest prostokątny, wtedy suma  kwadratów długości przyprostokątnych równa się kwadratowi długości przeciwprostokątnej.

28 Figury podobne Figury podobne - dwie figury nazywamy podobnymi, gdy istnieje podobieństwo przekształcające jedną figurę na drugą. Figury podobne to również takie figury, które mają taki sam kształt, ale różnią się wielkością. Czyli np..: figury obrócone kątowo przeskalowane odwrócone

29 Praktyczne zastosowanie wiedzy o figurach
Sporządzanie projektów, Obliczanie powierzchni terenu, Szacowanie odległości, Upraszczanie obliczeń matematycznych.

30 I nade wszystko www.google.pl
Źródła Zeszyt od matematyki I nade wszystko

31 W przygotowaniu prezentacji udział wzięli:
Dziękujemy za uwagę! W przygotowaniu prezentacji udział wzięli: Marcin Biernacki Aleksander Pawłowski Adrian Łojewski Maciej Ptak


Pobierz ppt "Przedstawia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google