Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju - założenia Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju - założenia Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju - założenia Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy

2 Zakres prezentacji  umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju  załączniki do umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju  warunki jakie powinien spełniać projekt umowy  powiązania z innymi dokumentami: wniosek o dofinansowanie Działania 2, umowy dwustronne Administrator - partner

3  dokument potwierdzający:  porozumienie Partnerów  wspólną strategię  efekt Działania 1 i przepustka do Działania 2  wymagania określone w PIW EQUAL Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju

4 Treść umowy  Strony umowy  Odpowiedzialność Administratora  Odpowiedzialność Partnerów  Organizacja wewnętrzna Partnerstwa  Obowiązki Partnerów

5 Treść umowy cd.  Zagadnienia finansowe  Kwestie związane z prawami autorskimi do rezultatów Działania  Monitoring i ewaluacja  Postępowanie w sprawach spornych  Postępowanie w sprawach nieuregulowanych umową

6 Treść umowy – cd.  Zmiany w umowie  Okres obowiązywania umowy  Rozwiązanie umowy  Postanowienia dodatkowe  Załączniki

7 Załączniki do umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju  Opis projektu  Program Działania  Budżet Działania  Pełnomocnictwa do reprezentowania Partnerów  Umowa o Partnerstwie Ponadnarodowym  Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych

8 Opis projektu  Diagnoza i ocena problemów  w oparciu o analizy i badania przeprowadzone w trakcie Działania 1  Analiza beneficjentów ostatecznych  informacje na temat interesów i oczekiwań osób, grup, organizacji, na które mogą mieć lub będą miały wpływ opracowane i testowane rozwiązania

9 Opis projektu cd.  Cele projektu, rezultaty, plan ich osiągnięcia oraz istniejące ryzyko  przedstawienie ogólnego celu Partnerstwa oraz jego związku z wybranym tematem PIW EQUAL  cele szczegółowe wynikające z celu ogólnego  przewidywane rezultaty  działania konieczne do osiągnięcia rezultatów  opis ryzyka i sposobów elastycznego reagowania

10 Opis projektu cd.  Opis roli i sposobu zaangażowania beneficjentów ostatecznych lub innych podmiotów w podejmowanie decyzji i realizację zadań  Opis Partnerstwa  Opis innowacyjności  Opis polityki równych szans  Upowszechnianie rezultatów

11 Program Działania Zadanie Opis zadania Partner odpowiedzialny Termin realizacji

12 Pozostałe załączniki  Budżet Działania  Umowa o Partnerstwie Ponadnarodowym „Przewodnik dotyczący współpracy ponadnarodowej”  Pełnomocnictwa  Umowy o przeniesienie praw autorskich

13 Umowa a pozostałe dokumenty Wniosek o dofinansowanie Działania 2 - załącznik do rozporządzenia (Dz. U. Nr 252, poz. 2524) Umowy dwustronne

14 Wymogi co do projektu umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju Przejrzystość Budowa potencjału i zaangażowanie grup dyskryminowanych Duch uczenia się i współpracy


Pobierz ppt "Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju - założenia Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki i Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google