Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 13.05.2016 r.. Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 13.05.2016 r.. Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, r.

2 Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach Emisja zanieczyszczeń pyłowych w latach Miasto Katowice - jakość powietrza Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. Średnioroczne stężenie pyłu PM10 Źródło:

3 Udział zanieczyszczeń powietrza Źr ó dło: „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice ” ; FEWE; Katowice r. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

4 Pomiar zanieczyszczenia powietrza Źr ó dło: WIOŚ Katowice Źródło: opracowanie własne Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. Źr ó dło: „ Program ochrony powietrza dla terenu wojew ó dztwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”; Atmoterm; Opole 2014 r. Norma dobowa PM 10: 50 [μg/m 3 ]

5 Działania priorytetowe - zmian a systemów ogrzewania ,01 mln zł. W latach wymieniono źród ła ciepła przy dofinansowaniu w wysokości ponad 8,01 mln zł. ROK sieć cieplnaszt ogrzewanie elektryczneszt ogrzewanie gazoweszt ogrzewanie olejoweszt ogrzewanie retortowe - węgloweszt ogrzewanie kominkoweszt Ilość źródeł ciepłaszt Kwota dofinansowania wymian źródeł ciepła zł , , , , , r. – 513 wniosków Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

6 Działania priorytetowe - Wykorzystanie OZE 543 2,85mln zł. W latach zamontowano 543 instalacji wykorzystujących OZE przy dofinansowaniu wynoszącym ponad 2,85 mln zł. ROK układ kolektorów słonecznychszt pompa ciepłaszt rekuperatorszt ogrzewanie na peletszt ogniwa fotowoltaiczneszt ilość instalacji OZEszt Kwota dofinansowania instalacji OZEzł , , , , , r. – 121 wniosków Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

7 Działania priorytetowe – edukacja i wymiana doświadczeń „I Dni Energii Miasta Katowice” wrzesień 2015 r r. MCK i Rynek w Katowicach – kolejna edycja r. III Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNI czerwiec 2015 r. Park Leśny Katowice r. - kolejna edycja r. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

8 Działania priorytetowe – edukacja i wymiana doświadczeń Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. W grudniu 2009 r. uruchomiony został portal informacyjno-edukacyjny „Energia i Środowisko w Katowicach”

9 „Plan działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu„ (PDK) Informowanie społeczeństwa o stanie powietrza Miasto Katowice, wraz z innymi partnerami w Europie, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu finansowanego z Interreg Central Europe. Projekt zakłada opracowanie modelowego „Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu” w oparciu o możliwości finansowe oraz doświadczenie i skuteczność działań pozostałych Partnerów projektu oraz pilotażowego wykonania „Systemu monitoringu powietrza dla miasta Katowice”. Dokument definiuje poziomy wprowadzania PDK w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza wraz z określeniem procedur informowania społeczeństwa oraz realizacji zadań przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne miasta Katowice. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

10 Podział powierzchni miasta Katowice „MODEL KATOWICKI” wymiana indywidualnych źródeł ogrzewania i instalacja OZE na podstawie uchwały Rady Miasta - dotacje dla mieszkańców...realizowane od 1995 r....od 2009 r. 50 % kwota zł...od 2009 r. 50 % kwota zł...od 2016 r. 80 % kwota zł...od 2016 r. 80 % kwota zł Na rok 2016 złożon ych zostało 513 wniosków Na rok 2016 złożon ych zostało 513 wniosków Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

11 WyszczególnienieKoszty całkowiteKoszty kwalifikowane Całkowite nakłady inwestycyjne , ,80 Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Szacowane nakłady inwestycyjne Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Szacowane nakłady inwestycyjne Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice Teoretyczny koszt kwalifikowany ograniczenia niskiej emisji zł zł Teoretyczny koszt kwalifikowany ograniczenia niskiej emisji zł zł Techniczna możliwość realizacji (80 % lokali mieszkalnych ) zł Techniczna możliwość realizacji (80 % lokali mieszkalnych ) zł Możliwości finansowe Beneficjentów do pokrycia wkładu własnego (50 % pozost ałych lokali mieszkalnych) zł Możliwości finansowe Beneficjentów do pokrycia wkładu własnego (50 % pozost ałych lokali mieszkalnych) zł Problemy organizacyjne i formalno-prawne (50 % pozostałych lokali mieszkalnych) zł Problemy organizacyjne i formalno-prawne (50 % pozostałych lokali mieszkalnych) zł

12 Założony k oszt realizacji PONE – 10 x 10 = 100 mln zł Roczne środki przeznaczone w budżecie miasta Katowice 10 mln zł Roczne środki przeznaczone w budżecie miasta Katowice 10 mln zł Termin realizacji (10 lat) Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice

13 10 mln zł ok. 2 mln zł (opłaty za korzystanie ze środowiska ) ok. 2 mln zł (opłaty za korzystanie ze środowiska ) PodziałPodział o k. 8 mln zł (Dofinansowanie w formie pożyczki i/lub dotacji) o k. 8 mln zł (Dofinansowanie w formie pożyczki i/lub dotacji) PodziałPodział ok. 5 mln zł Dofinansowanie osób fizycznych oraz pozostałych (ok. 610 wniosków /rok ) ok. 5 mln zł Dofinansowanie osób fizycznych oraz pozostałych (ok. 610 wniosków /rok ) ok. 5 mln zł Zadania na majątku gminy ok. 5 mln zł Zadania na majątku gminy Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice

14 Efekt realizacji PONE ok. 50 budynków mieszkalnych należących do miasta Katowice. (ok lokali mieszkalnych) ok. 50 budynków mieszkalnych należących do miasta Katowice. (ok lokali mieszkalnych) ok budynków jednorodzinnych ok. 104 budynki mieszkalne ( ok lokali mieszkalnych ) ok. 104 budynki mieszkalne ( ok lokali mieszkalnych ) Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice

15 W ramach aktualizacji strony internetowej, planowane jest udostępnienie tematycznego profilu FB, jako pierwszego elementu tworzonego w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej” Działania priorytetowe – wsparcie mieszkańców Spotkania informacyjno – szkoleniowe w ramach realizacji PONE (Zarządcy nieruchomości, mieszkańcy, MŚP itp..) Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla mieszkańców dotyczące zastosowania sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza bez wymiany źródła ciepła (sposoby rozpalania i palenia w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi). Szkolenia dla MŚP dotyczące wykorzystania bezpłatnych narzędzi służących określaniu opłacalności zadań związanych z oszczędnością energii. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.

16 Dziękuję za uwagę Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, r.


Pobierz ppt "Katowice, 13.05.2016 r.. Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google