Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 13.05.2016 r.. Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 13.05.2016 r.. Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 13.05.2016 r.

2 Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja zanieczyszczeń pyłowych w latach 1998 - 2014 Miasto Katowice - jakość powietrza Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. Średnioroczne stężenie pyłu PM10 Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

3 Udział zanieczyszczeń powietrza Źr ó dło: „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice ” ; FEWE; Katowice 201 4 r. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

4 Pomiar zanieczyszczenia powietrza Źr ó dło: WIOŚ Katowice Źródło: www.google.pl/maps; opracowanie własne Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. Źr ó dło: „ Program ochrony powietrza dla terenu wojew ó dztwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”; Atmoterm; Opole 2014 r. Norma dobowa PM 10: 50 [μg/m 3 ]

5 Działania priorytetowe - zmian a systemów ogrzewania 1 524 8,01 mln zł. W latach 2011 - 201 5 wymieniono 1 524 źród ła ciepła przy dofinansowaniu w wysokości ponad 8,01 mln zł. ROK20112012201320142015 sieć cieplnaszt.082801865 ogrzewanie elektryczneszt.201191019 ogrzewanie gazoweszt.14190140174158 ogrzewanie olejoweszt.10001 ogrzewanie retortowe - węgloweszt.11853100114110 ogrzewanie kominkoweszt.21322 Ilość źródeł ciepłaszt.282237332318355 Kwota dofinansowania wymian źródeł ciepła zł1 501 576,001 261 573,001 664 293,001 736 729,00 1 847 650,00 2016 r. – 513 wniosków Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

6 Działania priorytetowe - Wykorzystanie OZE 543 2,85mln zł. W latach 2011 - 201 5 zamontowano 543 instalacji wykorzystujących OZE przy dofinansowaniu wynoszącym ponad 2,85 mln zł. ROK20112012201320142015 układ kolektorów słonecznychszt.387510115463 pompa ciepłaszt.04121840 rekuperatorszt.30013 ogrzewanie na peletszt.21321 ogniwa fotowoltaiczneszt.000319 ilość instalacji OZEszt.4380116178126 Kwota dofinansowania instalacji OZEzł244 448,00267 882,00670 362,00981 885,00689 248,00 2016 r. – 121 wniosków Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

7 Działania priorytetowe – edukacja i wymiana doświadczeń „I Dni Energii Miasta Katowice” 18 - 19 wrzesień 2015 r. 23 - 24.09.2016 r. MCK i Rynek w Katowicach – kolejna edycja 23 - 24.09.2016 r. III Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNI 13 - 14 czerwiec 2015 r. Park Leśny Katowice. 22.05.2016 r. - kolejna edycja 22.05.2016 r. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

8 Działania priorytetowe – edukacja i wymiana doświadczeń Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. W grudniu 2009 r. uruchomiony został portal informacyjno-edukacyjny „Energia i Środowisko w Katowicach” http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl

9 „Plan działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu„ (PDK) http://katowice.energiaisrodowisko.pl/jakosc-powietrza-w-katowicach-1/plan-dzialan Informowanie społeczeństwa o stanie powietrza Miasto Katowice, wraz z innymi partnerami w Europie, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu finansowanego z Interreg Central Europe. Projekt zakłada opracowanie modelowego „Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu” w oparciu o możliwości finansowe oraz doświadczenie i skuteczność działań pozostałych Partnerów projektu oraz pilotażowego wykonania „Systemu monitoringu powietrza dla miasta Katowice”. Dokument definiuje poziomy wprowadzania PDK w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza wraz z określeniem procedur informowania społeczeństwa oraz realizacji zadań przez poszczególne komórki i jednostki organizacyjne miasta Katowice. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

10 Podział powierzchni miasta Katowice „MODEL KATOWICKI” wymiana indywidualnych źródeł ogrzewania i instalacja OZE na podstawie uchwały Rady Miasta - dotacje dla mieszkańców...realizowane od 1995 r....od 2009 r. 50 % kwota 6 000 zł...od 2009 r. 50 % kwota 6 000 zł...od 2016 r. 80 % kwota 10 000 zł...od 2016 r. 80 % kwota 10 000 zł Na rok 2016 złożon ych zostało 513 wniosków Na rok 2016 złożon ych zostało 513 wniosków Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

11 WyszczególnienieKoszty całkowiteKoszty kwalifikowane Całkowite nakłady inwestycyjne1 493 039 302,10768 392 275,80 Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Szacowane nakłady inwestycyjne Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) Szacowane nakłady inwestycyjne Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice Teoretyczny koszt kwalifikowany ograniczenia niskiej emisji 770 000 000 zł 770 000 000 zł Teoretyczny koszt kwalifikowany ograniczenia niskiej emisji 770 000 000 zł 770 000 000 zł Techniczna możliwość realizacji (80 % lokali mieszkalnych ) 616 000 000 zł Techniczna możliwość realizacji (80 % lokali mieszkalnych ) 616 000 000 zł Możliwości finansowe Beneficjentów do pokrycia wkładu własnego (50 % pozost ałych lokali mieszkalnych) 308 000 000 zł Możliwości finansowe Beneficjentów do pokrycia wkładu własnego (50 % pozost ałych lokali mieszkalnych) 308 000 000 zł Problemy organizacyjne i formalno-prawne (50 % pozostałych lokali mieszkalnych) 154 000 000 zł Problemy organizacyjne i formalno-prawne (50 % pozostałych lokali mieszkalnych) 154 000 000 zł

12 Założony k oszt realizacji PONE – 10 x 10 = 100 mln zł Roczne środki przeznaczone w budżecie miasta Katowice 10 mln zł Roczne środki przeznaczone w budżecie miasta Katowice 10 mln zł Termin realizacji 2018-2027 (10 lat) Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice

13 10 mln zł ok. 2 mln zł (opłaty za korzystanie ze środowiska ) ok. 2 mln zł (opłaty za korzystanie ze środowiska ) PodziałPodział o k. 8 mln zł (Dofinansowanie w formie pożyczki i/lub dotacji) o k. 8 mln zł (Dofinansowanie w formie pożyczki i/lub dotacji) PodziałPodział ok. 5 mln zł Dofinansowanie osób fizycznych oraz pozostałych (ok. 610 wniosków /rok ) ok. 5 mln zł Dofinansowanie osób fizycznych oraz pozostałych (ok. 610 wniosków /rok ) ok. 5 mln zł Zadania na majątku gminy ok. 5 mln zł Zadania na majątku gminy Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice

14 Efekt realizacji PONE ok. 50 budynków mieszkalnych należących do miasta Katowice. (ok. 1 200 lokali mieszkalnych) ok. 50 budynków mieszkalnych należących do miasta Katowice. (ok. 1 200 lokali mieszkalnych) ok. 3 600 budynków jednorodzinnych ok. 104 budynki mieszkalne ( ok. 2 500 lokali mieszkalnych ) ok. 104 budynki mieszkalne ( ok. 2 500 lokali mieszkalnych ) Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r. Działania priorytetowe – opracowanie i realizacja PONE dla miasta Katowice

15 W ramach aktualizacji strony internetowej, planowane jest udostępnienie tematycznego profilu FB, jako pierwszego elementu tworzonego w mieście Katowice „Centrum Informacji o Efektywności Energetycznej” Działania priorytetowe – wsparcie mieszkańców Spotkania informacyjno – szkoleniowe w ramach realizacji PONE (Zarządcy nieruchomości, mieszkańcy, MŚP itp..) Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla mieszkańców dotyczące zastosowania sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza bez wymiany źródła ciepła (sposoby rozpalania i palenia w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi). Szkolenia dla MŚP dotyczące wykorzystania bezpłatnych narzędzi służących określaniu opłacalności zadań związanych z oszczędnością energii. Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.

16 Dziękuję za uwagę Miasto Katowice; Misja: „Czyste powietrze” – Katowice, 13.05.2016 r.


Pobierz ppt "Katowice, 13.05.2016 r.. Podział powierzchni miasta Katowice Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 1998 - 2014 Emisja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google