Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2016 / 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2016 / 2017."— Zapis prezentacji:

1 zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2016 / 2017

2 poziomy zajęć A –podstawowy kanon wiedzy psychologicznej –wykłady i ćwiczenia –semestry I-V B – kursy służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii –wykłady i konwersatoria –semestry VI-X C - kursy służące dalszemu pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii i\lub zdobyciu umiejętności praktycznych –ćwiczenia i warsztaty –semestry VII-X seminaria –kursowe – semestr VI –magisterskie – semestry VII-X

3 ścieżki psychologia kliniczna opiekun - prof. Mariola Bidzan psychologia dzieci i młodzieży opiekun – prof. Małgorzata Lipowska patologie społeczne i psychologia sądowo- penitencjarna opiekun – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska psychologia organizacji, zarządzania i marketingu opiekun – prof. Anna Zawadzka psychologia rodziny opiekun - prof. Teresa Rostowska psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju opiekun – dr Natasza Kosakowska - Berezecka

4 zajęcia obowiązkowe – II - IV rok (studia stacjonarne i niestacjonarne) aby zaliczyć ścieżkę każda ścieżka ma 5 zajęć obowiązkowych B Każda ścieżka podzielona na moduły Realizacja modułu – wybór w ramach niego kursów minimum 10 / 12 ECTS –Ścieżka I stopnia –Realizacja I ścieżki specjalizacyjne – 34 punkty (min)) –Ścieżka II stopnia –Realizacja II ścieżki specjalizacyjnej – 22 punkty (min) aby zaliczyć studia Realizacja programu studiów (30 ECTS na semestr) Przedmioty do wyboru z poziomu B – 56 punkty (min) seminarium kursowe seminarium magisterskie

5 zajęcia obowiązkowe – II - IV rok (neurobiopsychologia) Realizacja programu studiów zgodnie z planem Zajęcia do wyboru od VII semestru Zajęcia do wyboru podzielone na moduły Przedmioty do wyboru z poziomu B – 42 punkty (min) Przedmioty do wyboru z neurobiologii – 22 punkty (min) Na V roku max 22 pkt ECTS w ramach modułów ścieżek specjalizacyjnych spoza specjalności Neurobiopsychologia Seminarium kursowe i magisterskie

6 zapisy wyłącznie drogą internetową Portal Studenta

7 plan plan zajęć poziomu B i C w roku akademickim 2016 / 2017 dostępny będzie na stronie Instytutu łącznie z katalogami kursów Termin publikacji planu i wykazu kursów – od 15 lipca 2016 Termin publikacji szczegółowych sylabusów – od 15 lipca 2016 Termin rozpoczęcia zapisów internetowych –5 września 2016

8 rok II wybiera zajęcia na semestr letni: (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ścieżka / ścieżki specjalizacyjne seminarium kursowe – 4 ECTS kursy z poziomu B – 22 ECTS

9 rok II wybiera zajęcia na semestr letni: (neurobiopsychologia) seminarium kursowe – 4 ECTS

10 terminarz zapisów rok II 5 wrzesień – poniedziałek –deklaracja ścieżki / ścieżek –seminarium kursowe 9.00-20.00– studia dzienne i NBP, studia wieczorowe i zaoczne 8 wrzesień – czwartek –tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek 9.00-20.00 9 wrzesień (piątek) – 16 wrzesień (piątek) –wszystkie zajęcia od 9.00 – do końca zapisów – 20.00

11 rok III wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: (studia stacjonarne i niestacjonarne) seminarium magisterskie – 1 2 ECTS kursy z poziomu B i C – 44 ECTS Semestr zimowy – 24 ECTS Semestr letni – 20 ECTS –realizacja praktyki zawodowej 4 ECTS –NBP – tylko w ramach fakultetów dla specjalności neurobiopsychologia –Nie można przekroczyć ustalonego progu punktów ECTS

12 Rok III Studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)  Semestr zimowy – 24 ECTS – 225 h (max)  Semestr letni – 20 ECTS – 165 h (max) Studia niestacjonarne (zaoczne)  Semestr zimowy – 24 ECTS – 135 h (max)  Semestr letni – 20 ECTS – 99 h (max)

13 terminarz zapisów rok III 6 wrzesień– wtorek –seminarium magisterskie 9.00-20.00 8 wrzesień – czwartek –tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek 9.00-20.00 9 wrzesień (piątek) – 16 wrzesień (piątek) –wszystkie zajęcia od 9.00 –do końca zapisów – godz. 20.00

14 rok IV wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: (studia stacjonarne i niestacjonarne) kursy z poziomu B i C – 44 ECTS Semestr zimowy – 24 ECTS Semestr letni – 20 ECTS

15 rok IV NBP wybiera zajęcia na semestr zimowy i letni: kursy z poziomu B i C – 44 ECTS Semestr zimowy – 24 ECTS Semestr letni – 20 ECTS Max 22 ECTS spoza specjalności

16 terminarz zapisów rok IV 7 wrzesień– środa –tylko IV rok (wszystkie tryby) –tylko zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek 9.00-20.00 8 wrzesień– czwartek –zajęcia z zadeklarowanej ścieżki / ścieżek oraz spoza (wszystkie zajęcia) 9.00-20.00 9 wrzesień (piątek) – 16 wrzesień (piątek) –wszystkie zajęcia od 9.00 do końca zapisów – godz. 20.00

17 Terminarz cd 19 wrzesień (poniedziałek) - decyzja o anulowaniu przedmiotów / grup 20 wrzesień – 10 października – samodzielna korekta zapisów przez studentów na oba semestry – blokada możliwości wypisania się poniżej minimum 6 luty – 24 luty – samodzielna korekta zapisów na semestr letni - blokada możliwości wypisania się poniżej minimum

18 Uwaga!!! Nie ma możliwości wypisania się z wybranego przedmiotu w przypadku zagrożenia jego anulowaniem (poniżej progu wydziałowego) Nie będzie możliwości odblokowania czy korekty list zapisów po wskazanych terminach !!!! Niestawienie się na egzamin lub niedostarczenie pracy zaliczeniowej jednoznaczne z oceną niedostateczną Student, który nie figuruje na protokole lub liście osób zapisanych nie ma możliwości jego zaliczenia Zasady realizacji przedmiotów awansem Przygotowanie pedagogiczne Podczas zapisów będzie możliwość samodzielnego korygowania błędnych wyborów!!! 6 ECTS za przedmioty anglojęzyczne dotyczy studentów rozpoczynających naukę od 2014 / 2015 roku

19 Uwaga!!! Nie ma możliwości zwiększenia samowolnego limitu miejsc na dany przedmiot czy seminarium Zmiana seminarium kursowego wymaga zgody Dyrekcji IP Zmiana seminarium magisterskiego wymaga pisemnego podania, pisemnej zgody obu promotorów i zgody Dyrekcji IP


Pobierz ppt "Zapisy na zajęcia B i C na rok akademicki 2016 / 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google