Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki strukturotwórcze prof. dr hab. Agnieszka Sopińska © Agnieszka Sopińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki strukturotwórcze prof. dr hab. Agnieszka Sopińska © Agnieszka Sopińska."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki strukturotwórcze prof. dr hab. Agnieszka Sopińska © Agnieszka Sopińska

2 Struktura organizacyjna: Zbiór reguł porządkujących zachowania uczestników organizacji. Skupia niesamodzielne prawnie podmioty gospodarcze (komórki organizacyjne, piony, wydziały), które tworzą przedsiębiorstwo. © Agnieszka Sopińska

3 Parametry (cechy) struktury organizacyjnej: ParametrOpis parametruRodzaje SpecjalizacjaOkreśla podział pracy i rodzaj więzi wewnątrz podmiotu.  specjalizacja produktowa  specjalizacja funkcjonalna  specjalizacja regionalna (geograficzna)  specjalizacja rynkowa  specjalizacja technologiczna CentralizacjaOkreśla podział uprawnień decyzyjnych między poszczególnymi szczeblami organizacyjnymi i stanowiskami kierowniczymi. Określa wewnętrzną strukturę władzy w organizacji.  Struktury scentralizowane  Struktury zdecentralizowane FormalizacjaTo liczba reguł formalnych obowiązujących w organizacji, zakres działań objętych przepisami, rygorystyczność i szczegółowość przepisów.  Struktury niedoformalizowane  Struktury przeformalizowane  Struktury o odpowiednim poziomie formalizacji HierarchizacjaOkreśla liczbę stanowisk organizacyjnych i kierowniczych oraz sposób ich powiązania. Rozstrzyga, kto, komu podlega w danej strukturze i jaką w związku z tym ponosi odpowiedzialność ?  Struktura płaska  Struktura wysmukła  Struktury jednoliniowe  Struktury wieloliniowe © Agnieszka Sopińska

4 Czynniki strukturotwórcze WewnętrzneZewnętrzne Faza życia organizacjiOtoczenie Wielkość organizacjiRelacje władzy Strategia Technologia Kultura organizacyjna Cechy osobowości ludzi © Agnieszka Sopińska

5 Faza życia organizacji a struktura Im starsze organizacje, tym wyższy poziom standaryzacji i formalizacji, aż do nadmiernej biurokracji. © Agnieszka Sopińska

6 Cykl życia organizacji 0 IIIIIIIV narodziny wzrost dojrzałość schyłek © Agnieszka Sopińska

7 Wielkość organizacji a struktura W małych firmach- proste, scentralizowane struktury ( liniowe, liniowo-sztabowe); Im większa organizacja- tym bardziej złożona struktura (macierzowa, tensorowa) Wzrasta formalizacja i hierarchia; Następuje decentralizacja decyzji i delegowanie uprawnień; Wzrasta rozpiętość kierowania. © Agnieszka Sopińska

8 Strategia a struktura Specjalizacja rynkowa/geograficzna Specjalizacja produktowa /technologiczna Rozwój produktu Dywersyfikacja Penetracja Rozwój rynku funkcjonalna struktura strukturadywizjonalna strukturaholdingowa

9 © Agnieszka Sopińska Technologia a struktura Technlogia Struktura organizacyjna produkcja masowa, wielkoseryjna, powiązana produkcja jednostkowa, małoseryjna, rozproszona produkcja ciągła, specyficzna połączenie statycznej, i organicznej, ale wyspecjalizowana i scentralizowana statyczna, zasady mechaniczne dynamiczna, wskazówki organiczne, elastyczna

10 Cechy osobowości ludzi a struktura Potrzeba władzy nadmierna centralizacja; Skłonność do kontroli wynikająca z braku zaufania do pracowników nadmierne upraszczanie i ujednolicanie komórek; rozbudowy administracji (komórek sztabowych) Nadmierny paternalizm („to MOJA firma”) niedocenianie kreatywności podwładnych; osłabienie ich motywacji do pracy © Agnieszka Sopińska

11 Kultura organizacyjna a struktura Cechy (wymiary) kultury organizacyjnej Struktury mechanistyczne (scentralizowane) Struktury organiczne (zdecentralizowane) Stosunek do otoczeniaZamkniętośćOtwartość Stosunek do zmianNegatywnyPozytywny Wzorce działaniaJednolitośćRóżnorodność Sposób oddziaływaniaInstrumentalnyRozwojowy Orientacja wynikówNa kosztyNa korzyści Rola pracownikówAktorzy/ wykonawcyuczestnicy Specjalizacja ról pracowników KolektywizmIndywidualizm © Agnieszka Sopińska

12 Otoczenie a struktura organizacyjna Stałe (wysoki stopień pewności) OTOCZENIE Zmienne (umiarkowana niepewność) Burzliwe (wysoki stopień niepewności) STRUKTURA Umiarkowanie sformalizowana; zdecentralizowana; przestrzega się kombinacji zasad statycznych i podejścia dynamicznego Nieformalna i niejednoznaczna; stosująca podejście dynamiczne; organiczny system rozwiązywania problemów Bardzo sformalizowana; scentralizowana; przestrzega się zasad statycznych; system mechanistyczny

13 Relacje władzy, a struktura Im większa potrzeba kontroli (wynikająca z cech osobowościowych właściciela lub przepisów)- tym większa centralizacja; Im silniejsza władza państwa- tym większa centralizacja i biurokracja (szczególnie przedsiębiorstw państwowych i jednostek budżetowych). Liberalizacja i wolny rynek- sprzyjają decentralizacji struktur. © Agnieszka Sopińska

14 Kierunki ewolucji struktur Globalizacja Specjalizacja Wirtualizacja Kooperencja © Agnieszka Sopińska


Pobierz ppt "Czynniki strukturotwórcze prof. dr hab. Agnieszka Sopińska © Agnieszka Sopińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google