Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Phrasal verbs Czasowniki Frazowe

3 Podstawowe Informacje

4 Czasowniki frazowe (Phrasal verbs) to zestawienia czasowników z przysłówkiem lub przyimkiem (particle). Powstała kombinacja daje w rezultacie inny czasownik posidający inne znaczenie. Przykłady The kidnappers ran away with a ransom. Porywacze uciekli z okupem. Get out and don’t ever come back. Wyjdź i nigdy nie wracaj.

5 Przechodnie i Nieprzechodnie czasowniki frazowe Czasowniki frazowe dzielą się na przechodnie (transitive) i nieprzechodnie (intransitive) Czasowniki frazowe przechodnie to takie, po których może wystąpić dopełnienie (object) Przykład Is she really going out with Nick? Czy ona naprawdę chodzi z Nickiem? Could you put away your mobile? Czy możesz odłożyć swój telefon? Czasowniki frazowe nieprzechodnie to takie, po których nie występuje dopełnienie (object) Przykłady Today I got up at 11 a.m. Dzisiaj wstałam o 11-stej rano. Mur Berliński został obalony 9-go listopada 1989 roku. The Berlin Wall was fallen down on the 9th of November 1989.

6 Rozłączne i Nierozłączne czasowniki frazowe Czasowniki frazowe przechodnie (transitive) mogą być rozłączne (seperable) lub nierozłączne (inseperable) Czasowniki frazowe rozłączne (seperable) to takie, w których dopełnienie występuje pomiędzy czasownikiem a przyimkiem. Przykłady I’ve already given all the tickets out. Rozdałem już wszystkie bilety. I didn’t manage to take all the books down. Nie udało mi się zdjąć wszystkich książek. Czasowniki frazowe nierozłączne (inseperable) to takie, w których dopełnienie nie występuje pomiędzy czasownikiem a przyimkiem. Występuje ono po dopełnieniu. Przykłady A burglar broke into my house. Włamywacz włamał się do mojego domu. I slipped as I was getting into the car. Poślizgnęłam się kiedy wchodziłam do samochodu.

7 Podstawowe czasowniki frazowe przykłady

8 BE

9 Be off- (be cancelled) być odwołanym The flight is off. Lot jest odwołany. Be off – (leave) opuścić, wyjść I'll be off then. See you later. Wychodzę. Do zobaczenia Be over- (be finished), być zakończonym My holidays are nearly over. Moje wakacje są prawie skończone. Be up to - (depend), zależeć It's up to you to choose the level of the game. To zależy od ciebie który poziom gry wybierzesz. Be up to- (be occupied with something), porabiać coś, kombinować What are you up to? Co porabiasz?

10 Break

11 break down – (spoil, come into pieces) zepsuć się. We arrived by taxi as our car broke down. Przyjechaliśmy taksówką, ponieważ nasz samochód się zepsuł. break down - (lose control, get depressed) załamywać się I broke down after my boyfriend left me. Załamałam się po tym jak mój chłopak mnie zostawił. break out - (start suddenly) wybuchać (o wojnie lub epidemii) The swine flu pandemics originally broke out in Mexico. Pandemia świńskiej grypy pierwotnie wybuchła w Meksyku. Break up- (End)- zerwać My boyfriend was cheating on me. Finally, we broke up. Mój chłopak mnie zdradzał. W końcu zerwaliśmy ze sobą.

12 Bring

13 bring about – (cause to happen) spowodować Let’s wait and see what these changes will bring about. Poczekajmy i zobaczmy co te zmiany spowodują. bring back – (recall) przywołać The photos we watched together brought back a lot of memories. Zdjęcia, które razem oglądaliśmy przywołały wiele wspomnień. bring down – (overthrow) obalić The political scandals may bring the government down. Polityczne afery mogą obalić rząd. bring up – (take care of a child) wychować I was brought up in a poor but very decent family. Wychowałem się w biednej ale bardzo poczciwej rodzinie.

14 Back, Beat, Brush Blow

15 Back sb/sth up – (support) popierać Will you back me up if I present the alternative solution to the problem? Czy wesprzesz mnie jeśli zaprezentuję alternatywne rozwiązanie tego problemu? Beat sb up – (hit something or somebody for several times), pobić kogoś/ poturbować My neighbour was dragged out of the car and beaten up by the street gang. Mój sąsiad został wyciągnięty z samochodu i pobity przez gang uliczny. Blow up- (explode), wybuchnąć A suicide bomber blew himself up near a crowded market. Zamachowiec- samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu zatłoczonego targowiska. Blow up- (inflate), dmuchać More volunteers are needed to blow up the balloons. Potrzebujemy wiecej chętnych do dmuchania balonu. Brush up- (practice, revise knowledge and skills) podszlifować wiedzę, umiejętności My cousin went to France to brush up on his French before the exam. Mój kuzyn wyjechał do Francji aby podszlifować swój francuski przed egzaminem.

16 COME

17 COME IN (to place in a race or contest)- przybyć na metę A favourite, Paula Radcliffe, came in fourth in the last New York marathon. Faworytka, Paula Radcliffe, dotarła na metę 4-ta w ostatnim nowojorskim maratonie. COME INTO (to acquire), wejść w posiadanie I came into a lot of money when my grandfather passed away. Weszłam w posiadanie dużej sumy pieniędzy kiedy mój dziadek odszedł. COME OUT -(to become known, to come into public view, to debut)- wyjść na jaw, ujawnić The news of the presidential candidate’s past sexual misconduct came out just before the election. Wiadomość o seksualnym wykroczeniu z przeszłości kandydata na prezydenta wyszła na jaw na krótko przed wyborami.

18 Come across- (find by chance), natknąć się, spotkać przez przypadek I came across an old friend in the street. Spotkałem przez przypadek dawnego przyjaciela na ulicy. Come on- (make progress)- posuwać się do przodu, rozwijać się, nadchodzić How's dinner coming on? I'm starving. Co z obiadem? Jestem głodny. We got home as darkness came on. Wróciliśmy do domu kiedy nadszedł zmrok. Come round (recover conciousness)- odzyskać przytomność I had no idea what had happened to me when I came round. Nie miałem pojęcia co się stało kiedy odzyskałem przytomność. Come up with.- (think of)- zaproponować, wpaść na pomysł I came up with a brilliant idea. Wpadłem na wspaniały pomysł.

19 COME ABOUT (to happen)- wydarzyć się How did the accident come about? Jak się ten wypadek wydarzył? COME ALONG (to accompany someone), towarzyszyć komuś My friend asked me to come along on the trip to the mountains. Mój przyjaciel poprosił mnie abym mu potowarzyszył na wycieczce w góry. COME OVER –(to visit casually), odwiedzić (luźne spotkanie) My friends are coming over to watch football tonight. Moi przyjaciele przychodzą do mnie na mecz dzisiejszej nocy.

20 Carry Catch

21 Carry out.- (do a task), przeprowadzić zadanie According to a survey carried out in 1999 one in five Britons opt for alternative medicine. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w 1999, 1 na 5-ciu Brytyjczyków wybiera alternatywną medycynę. Catch up with.- (reach somebody or reach certain level), dogonić kogoś, dorównać komuś She tried to catch up with the other competitors, but they were just too fast. Ona próbowała dogonić innych zawodników, ale byli zbyt szybcy. Catch on- przyjąć się, wejść w modę Platform shoes will catch on again. Buty na koturnie będą znów w modzie. Catch up on- nadrobić zaległości, nadgonić I’ve been away for 2 weeks. I will have to catch up on my work. Wyjechałem na 2 tygodnie. Będę musiał nadrobić zaległości w pracy.

22 Check Cut

23 Check in- (report that you have arrived at a hotel or airport), zameldować się, odprawić na lotnisku After I had checked in I did some shopping in a duty-free shop at the airport. Po tym jak się odprawiłam zrobiłam zakupy w sklepie bezcłowym. Check out- (pay your bill and leave), wymeldować After breakfast, I checked out and left the hotel. Po śniadaniu, wymeldowałam się i opuściłam hotel. Cut down.- (reduce), ograniczać The government shouldn’t cut down on the spendings for healthcare and education. Rząd nie powinien ograniczać wydatków na służbę zdrowia i edukację. Cut off- (disconnect), rozłączyć We were cut off in the middle of our telephone conversation. Zostaliśmy rozłączeni w środku rozmowy telefonicznej.

24 Do

25 Do up- (repair) odnowić, naprawić, wyremontować I need to do up my flat. It looks terrible. Muszę wyremontować swoje mieszkanie. Wygląda okropnie. Do up- (fasten), zapiąć guzik Can you help me to do up the dress. Czy możesz mi pomóc zapinać sukienkę. Do with- (find something useful) przydać się I could do with a drink. Chętnie napiłbym się czegoś.

26 Do with (finish), skończyć I have done with homework. Skończyłem z zadaniem domowym. Do with- (manage), poradzić sobie My computer is out of order. We’ll have to do with a sheet of paper and a pen when doing calculations. Mój komputer jest zepsuty. Będziemy musieli poradzić sobie z kartką papieru i długopisem przy dokonywaniu obliczeń. Do without- (manage without something), poradzić sobie bez czegoś I can’t do without a cup of coffee in the morning. Nie mogę poradzić sobie bez filiżanki kawy rano.

27 Find Fall

28 Fall over.- (fall to the ground, przewrócić się) She slipped on the ice and fell over. Ona poślizgnęła się na lodzie i przewróciła się. Fall for somebody- (fall in love) zakochać się My friend falls for our PE teacher. Moja przyjaciółka zakochała się w nauczycielu od WF-u. Fall out- (quarrel), kłócić się My neighbours fell out and haven't talked to each other for nine months. Moi sąsiedzi pokłócili się i nie rozmawiają ze sobą od 9-ciu miesięcy. Fall in- (collapse) zawalić się The roofs fell in after the hurricane had struck. Dach zawalił się po uderzeniu huraganu. Find out- (discover), dowiedzieć się She's going to find out sooner or later. Ona dowie się prędzej czy później.

29 Get

30 Get off- (Leave a vehicle), opuścić pojazd Just as we got off the bus, it started to rain. Krótko po tym jak wyszliśmy z autobusu zaczęło padać. Get on- (Go aboard a vehicle), wejść (na pokład) pojazdu. When I got on the train, all the seats had been busy. Kiedy weszłam do pociągu wszystkie miejsca były zajęte. Get on with- (Have a good relationship), być w dobrych stosunkach z kimś My roomate is messy and we don’t get on with well. Moja współlokatorka jest niechlujna, nie jesteśmy w dobrym stosunkach. Get over.- (Recover), wyzdrowieć, przezwyciężyć chorobę My mum is slowly getting over her illness. Moja mama powoli zdrowieje.

31 GET AT - (suggest, mean), sugerować, zmierzać do czegoś (mówić o czymś) What are you getting at? Co sugerujesz? GET BY- (to survive or manage) – przeżyć, przetrwać, radzić sobie We were able to get by on just a few dollars per week. Byliśmy w stanie przeżyć za jedynie kilka dolarów tygodniowo. GET DOWN – (give attention), skupić się na czymś, zająć się czymś Now that we’ve finished lunch, I am ready to get down to business. Skoro teraz skończyliśmy lunch, jestem gotów zająć się interesami.

32 GET DOWN – (to depress), przygnębiać Talking about work really gets me down. Rozmawianie o pracy przygnębia mnie. GET something ACROSS- (to communicate clearly), być zrozumianym, przekazać zrozumiale informacje No matter how hard I tried I couldn’t get the message across to her. Nie ważne jak się starałem, ona nie potrafiła mnie zrozsumieć. GET THROUGH- (to finish something completely), uporać się z czymś It took me almost two weeks to get through the project. Potrzebowałam 2-óch tygodni aby uporać się z projektem. GET TOGETHER-(to meet), spotkać się Let's get together tomorrow night. Spotkajmy się jutrzejszej nocy.

33 Give

34 Give away- (distribute), rozdać My job is to answer questions and give away leaflets. Moja praca to odpowiadanie na pytania i rozdawanie ulotek. Give away- (reveal a seret), zdradzić sekret My friend gave away that she is in love with our classmate. Moja przyjaciółka zdradziła mi, że jest zakochana w naszym koledze z klasy. Give in- (surrender), poddać się I can’t face it, I give in. Nie dam rady, poddaję się. Give off- (produce) wytwarzać, wydzielać The milk is not fresh. It gives off an awful smell. To mleko jest nieświeże. Wydziela paskudny zapach. Give up.- (stop using something), porzucić nałóg, zrezygnować z czegoś I can’t give up smoking. I’ve tried to do it so many times. Nie potrafię rzucić palenie. Próbowałem tyle razy.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google