Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Funduszy Europejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  Priorytet 1: Rozbudowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Funduszy Europejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  Priorytet 1: Rozbudowa."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Funduszy Europejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów  Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich  Priorytet 3: Rozwój lokalny  Priorytet 4: Pomoc techniczna

2 Biuro Funduszy Europejskich ZPORR 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie  Typy projektów:  praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnzjalnych i studentów prowadzone w przedsiębiorstwach, związane z nabyciem umiejętności praktycznych  całoroczne stypendia na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnzjalnych przeznaczone dla młodzieży pochodzącej z rodzin wiejskich o niskich dochodach w rodzinie  WNIOSKODAWCY: jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia

3 Biuro Funduszy Europejskich Przykłady projektów  program dla uczniów, którzy nie ukończyli szkoły (Badalona, Hiszpania)  nieukończenie szkoły oznacza utracone szanse na przyszłość  indywidualne ścieżki postępowania  lepsze efekty  połączenie nauki i aktywności pozalekcyjnej (sportowe, kulturalne)  250 uczestników  współpraca z 17 organizacjami (partnerzy i podwykonawcy projektu)  „Autobus pracy” (Porto, Portugalia)  pierwszym krokiem do podjęcia pracy (praktyki) jest informacja, gdzie są one oferowane  poczekalnia i biuro  135 osób znalazło pracę  zbieranie informacji o osobach poszukujących pracy (praktyk) w celu opracowania i przeprowadzenia szkoleń  przekazywanie informacji różnym podmiotom o innych projektach (URBAN)

4 Biuro Funduszy Europejskich Inne działania na rzecz oświaty w ramach SPO RZL Inne działania na rzecz oświaty w ramach SPO RZL  zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią w tym dotacje dla szkół na projekty rozwojowe  zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup sprzętu ułatwiającego naukę uczniom niepełnosprawnym oraz wyposażenie internetowych centrów informacji multimedialnej  zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz modernizacja bazy dydaktycznej w procesie kształcenia, weryfikacji osiągnięć uczniów oraz doradztwa zawodowego  doskonalenie nauczycieli, osób prowadzących szkolenia kadry oraz kadry oświatowej


Pobierz ppt "Biuro Funduszy Europejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  Priorytet 1: Rozbudowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google