Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet."— Zapis prezentacji:

1 Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 Zagadnienia Uchwały i zarządzenia UWM w Olsztynie Projekty rozporządzeń wewnętrznych Biblioteki Uniwersyteckiej Arkusze ocen Wniosk i

3 Przepisy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz -Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE - Ocena pracownika administracyjnego, ekonomicznego, bibliotecznego, dokumentacji i informacji naukowej oraz działalności wydawniczej i poligraficznej -Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE - Ocena pracownika na stanowisku kierowniczym Uchwała Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego wraz z załącznikiem - ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Uchwała Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych wraz z załącznikiem nr 6 - Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy dyplomowanych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania

4 System oceny ma charakter Powszechny Okresowy Klarowny Poufny Obiektywny

5 Grupy zawodowe - pracownicy Będący nauczycielami akademickimi (NA) Nie będący nauczycielami akademickimi (NNA) - pracownicy biblioteczni - specjaliści informatycy - specjaliści ds. administracji

6 NA NA – Wyniki oceny stanowią podstawę rekomendacji w zakresie: okresowej oceny NA oceny kandydatów w postępowaniach konkursowych oraz przy awansie zawodowym przedstawiania kandydatów do nagród naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz odznaczeń dydaktycznych i organizacyjnych NNA NNA – Zadaniem oceny jest określenie kompetencji pracownika na zajmowanym stanowisku, w celu: korygowania błędów stosowania nagród i kar przeszeregowań awansów motywacji poprzez system wynagrodzeń

7 Składowe arkuszy ocen NA I. Dane osobowe ocenianego NA II. Kategorie oceny NA III. Ocena końcowa pracy NA NNA I. Dane dotyczące ocenianego pracownika II. Ocena pracownika III. Wynik oceny IV. Informacje dodatkowe V. Wnioski kadrowe

8 Obszary/kryteria oceny pracownika NA Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Działalność organizacyjna i/lub popularyzatorska NNA Kwalifikacje Realizacja obowiązków służbowych Zdolności Postawy Skala ocen NA Bardzo dobra Dobra Dostateczna Negatywna NNA Zdecydowanie powyżej standardowej Powyżej standardowej Standardowa Poniżej standardowej Zdecydowanie poniżej standardowej Pozytywna Warunkowo- pozytywna Negatywna

9 Aplikacja – System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego

10

11

12

13 Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy dyplomowanych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania

14

15 Zasady, kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela akademickiego mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza Dostosowanie aktywności do realiów pracy w BU Wyniki ankiet studentów nie mają decydującego wpływu na ocenę działalności dydaktycznej NA Ustalenie zakresu punktowego oceny Ustalenie oceny końcowej

16 W planach Zasady, kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela akademickiego mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza – naniesienie zmian i ich zatwierdzenie Zasady, kryteria i tryb oceny pracy pracowników bibliotecznych – dostosowanie do charakteru pracy w bibliotece wzorując się na zasadach ogólnouczelnianych Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu pracowników bibliotecznych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania

17 Wniosek Pomiędzy wskaźnikami, punktami oraz kryteriami jest człowiek, który wierzy w obiektywizm oceny swojej pracy.


Pobierz ppt "Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google