Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014 Wzmocnienie powiązań między nauką, a biznesem poprzez realizację projektów w ramach POIR Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014 Wzmocnienie powiązań między nauką, a biznesem poprzez realizację projektów w ramach POIR Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 2014 Wzmocnienie powiązań między nauką, a biznesem poprzez realizację projektów w ramach POIR Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Szczecin, 23 czerwca 2014 r.

2 Miejscowość, data Biznes-nauka w działaniach PARP PARP Działania na rzecz bezpośredniej współpracy Biznesu i Nauki Działania na rzecz rozwoju usług wspierających B + R Tworzenie przestrzeni współpracy B+N Tworzenie rozwiązań systemowych

3 Miejscowość, data Biznes-nauka w działaniach PARP Identyfikacja potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w oparciu o wdrożenie B+R Projekty B+R przedsiębiorców (samodzielne lub we współpracy z jednostkami naukowymi) Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R Wdrożenie wyników prac B+R rozwijających ofertę przedsiębiorstw Identyfikacja wyników prac B+R niewdrożonych w gospodarce JN świadczy usługi (opracowanie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji…) Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Bon na innowacje 1.4 POIG

4 Miejscowość, data Biznes-nauka w działaniach PARP Identyfikacja możliwości wdrażania wyników prac B+R – „nisze rynkowe” Selekcja najlepszych pomysłów, działania preinkubacyjne Wejście kapitałowe max. 200.000 Euro Nowe przedsiębiorstwo oparte na innowacyjnym pomyśle Wsparcie IOB (parków i inkubatorów technologiczny ch, CTT) Wsparcie powiązań kooperacyjnych - sprawniejszy transfer wiedzy 3.1 POIG 5.1 POIG

5 Miejscowość, data Nowa perspektywa 2014-2020 Programy Operacyjne wdrażane przez PARP PO Inteligentny Rozwój (PO IR) PO Inteligentny Rozwój (PO IR) PO Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) PO Polska Wschodnia (PO PW)

6 Program dzieli się na pięć osi priorytetowych: Oś 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Oś 2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Oś 3. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Oś 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Oś 5. Pomoc techniczna. PO Inteligentny Rozwój (PO IR) PARP jest przewidywana jako instytucja wdrażająca do wybranych działań przede wszystkim w ramach osi 2 i 3. Celem PO IR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

7 Badania na rynek – dotacja – planowana alokacja: 850 mln euro Centra badawczo-rozwojowe – dotacja - planowana alokacja: 170 mln euro Starter - instrument zwrotny - planowana alokacja: 200 mln euro Biz-Nest - instrument zwrotny - planowana alokacja: 64,4 mln euro Fundusz Innowacji - instrument zwrotny - planowana alokacja: 143,6 mln euro 4Stock – dotacja - planowana alokacja: 7 mln euro. PO Inteligentny Rozwój (PO IR) Działania PARP w Osi 2

8 Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje – planowana alokacja: 64 mln euro Rozwój proinnowacyjnych usług dla biznesu – IOB - planowana alokacja: 44 mln euro Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw - planowana alokacja: 95 mln euro Internacjonalizacja krajowych klastrów kluczowych (KKK) - planowana alokacja: 57 mln euro INNO-BIZ - planowana alokacja: 14 mln euro Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji polskich marek produktowych - planowana alokacja: 70 mln euro Przedsiębiorcy w międzynarodowych programach innowacyjnych – grant - planowana alokacja: 14 mln euro Polskie mosty technologiczne - planowana alokacja: 10 mln euro INNO_LAB - planowana alokacja: 570 mln euro Otwarte innowacje - planowana alokacja: 53 mln euro PO Inteligentny Rozwój (PO IR) Działania PARP w Osi 3

9 Dziękuję za uwagę PARP www.parp.gov.pl e-mail: biuro@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2014 Wzmocnienie powiązań między nauką, a biznesem poprzez realizację projektów w ramach POIR Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google