Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasopisma w życiu człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasopisma w życiu człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Czasopisma w życiu człowieka.

2 Co to jest czasopismo? Czasopismo to druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem. Posiada numerację ciągłą. Zawiera ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi.

3 Rodzaje czasopism ze względu na częstotliwość wydań wyróżniamy najczęściej następujące rodzaje czasopism: dziennik, dwudnik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik. ponadto czasopisma mogą być: ogólnotematyczne, branżowe, reklamowe, a także: recenzowane wydawnictwa rzadsze niż kwartalne (np. półrocznik, rocznik, annał) określa się często jako edycję kolejnych zeszytów, wydań lub tomów; Potocznie za czasopisma uważa się publikacje od tygodnika wzwyż, te wydawane częściej nazywając gazetami.

4 Ankieta przeprowadzona przez Puls Biznesu na najchętniej czytany dziennik:
Z ankiety wynika, że największą popularnością wśród czytelników gazet codziennych cieszy się Gazeta wyborcza.

5 Przykładowe czasopisma ogólnotematyczne:

6 Przykładowe czasopisma branżowe:

7 Do kogo kierowane są czasopisma?
Czasopisma kierowane są do ogromnej i różnorodnej rzeszy czytelników. Stąd często spotykane są czasopisma kierowane do jednej grupy społecznej, np. młodzież, uczniowie, studenci. Często spotykamy czasopisma wyłącznie dla kobiet lub tylko dla mężczyzn.

8 Przykładowe czasopisma dziecięce:

9 Przykłady czasopism młodzieżowych:

10 Czasopisma kobiece:

11 Czasopisma dla mężczyzn:

12 Historia pierwszego czasopisma
Monitor - to pierwsze czasopismo, regularnie wydawane w Polsce w latach Zostało założone w marcu 1765 przez Ignacego Krasickiego i Franciszka Bohomolca, a także z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pismo było wydawane w drukarni królewskiej i było organem obozu reform. Redagowane na wzór angielskiego The Spectator, w duchu racjonalizmu i tolerancji religijnej. Monitor przyczynił się do powstania negatywnego obrazu epoki saskiej. Poruszał wiele aktualnych i różnorodnych tematów. W nowych, krótkich formach publicystycznych (eseje, reportaże, listy do redakcji, artykuły, felietony itp.), autorzy krytykowali sarmackie zacofanie, postulowali nowy wzór osobowy oświeconego szlachcica.

13 „Merkuriusz Polski" „Merkuriusz Polski" był pierwszą periodyczną gazetą informacyjną w Polsce. Nazwa pochodzi od rzymskiego boga Merkurego, patrona kupców. Jego wydawanie zainicjował marszałek nadworny koronny Łukasz Opaliński przebywający na dworze króla Jana Kazimierza. Gazetę tę można traktować jako swego rodzaju inwestycję polityczno-propagandową (król i królowa Ludwika Maria, chcieli w ten sposób przekonać lud do reformy ustrojowej i wybrania następcy tronu jeszcze za życia króla, aby zapobiec problemom w związku z ewentualną elekcją.)

14 Prasa określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem lub kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji.

15 Funkcje czasopism: informacyjna (głównym zadaniem prasy jest informowanie potencjalnych odbiorców o bieżących i aktualnych wydarzeniach) opiniotwórcza (pozwala ukształtować pogląd na dane zdarzenie/sytuację/stan) postawotwórcza (kształtuje postawę w danej sprawie) rozrywkowa (zawiera elementy rozrywkowe, nie mające większych wartości informacyjnych) organizatorska (organizuje życie społeczne) integracyjna (integruje dane społeczeństwo)

16 Autorzy prezentacji: Kamil Król Kamil Zadrożny Rafał Kręt Paweł Gradus


Pobierz ppt "Czasopisma w życiu człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google