Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania; jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle tylko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania; jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle tylko."— Zapis prezentacji:

1

2  Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania; jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle tylko występują od początku nauki szkolnej.  Specyficzne trudności występują u dzieci o prawidłowej inteligencji.

3 Interpretacja wartości IQ IQ w skalach binetowskich Interpretacja IQ w skalach wechslerowskich >148 Inteligencja bardzo wysoka >145 133 - 148 Inteligencja wysoka 131 - 145 117 - 132 Inteligencja powyżej przeciętnej 116 - 130 84 - 116 Inteligencja przeciętna 85-115 68 - 83 Inteligencja niższa niż przeciętna 70 - 84 <68 Upośledzenie umysłowe <70

4  Dysleksja „wzrokowa”  Dysleksja słuchowa  Dysleksja mieszana  Dysleksja integracyjna

5  geografia - kłopoty w odczytywaniu mapy,  geometria - kłopoty ze skorelowaniem nazwy z figurą geometryczną,  arytmetyka - mylenie cyfr podobnych graficznie,  języki obce - trudności z opanowaniem nowych obrazów graficznych wyrazów.

6  języki obce - trudności tego samego typu co w języku polskim; słownictwo ubogie, zniekształcanie wyrazów mało znanych, przy czytaniu długo utrzymuje się technika literowania, występują kłopoty z syntezą dźwięków, w czytaniu nie uwzględniane są znaki przestankowe, błędy w czytaniu: mylenie wyrazów o podobnym brzmieniu, zniekształcanie słów, błędy typu fonetycznego - fonetyczna deformacja słów, szczególne trudności w pisaniu ze słuchu wynikające z kłopotów z dokonaniem prawidłowej analizy dźwiękowej dyktowanych wyrazów, trudności z wyodrębnianiem wyrazów ze zdań, z zapisaniem wyrazów nieznanych, zmiana kolejności wyrazów w zdaniu.  arytmetyka - kłopot z zapamiętaniem tabliczki mnożenia,  inne - mogą występować trudności ze zrozumieniem instrukcji nauczyciela na wszystkich przedmiotach.

7  geografia - kłopoty z zapamiętaniem kierunków na mapie,  geometria - mylenie pojęć przyswajanych werbalnie (np. równoległy, prostopadły),  arytmetyka - niezamierzona zmiana kolejności cyfr w liczbach,  wychowanie fizyczne - nieumiejętność prawidłowego wykonywania poleceń (np. wykonujemy obrót przez prawe ramię).

8  wychowanie fizyczne - ogólnie niska sprawność ruchowa powoduje problemy w wykonywaniu ćwiczeń,  technika - kłopoty z majsterkowaniem, lepieniem, wycinaniem, szyciem, kreśleniem.

9  geografia - kłopoty z orientacją na mapie,  geometria - zmiany kierunku w rysunkach,  wychowanie fizyczne - brak orientacji w schemacie własnego ciała

10  Prawo do diagnozy  Prawo terapii  Dostosowanie form i metod nauczania  Dostosowanie wymagań do poziomu uczniów z dysleksją

11 Opracowała Iwona Pastuszak


Pobierz ppt " Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania; jej symptomy występują na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle tylko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google