Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tłumaczenie działu 621.3 Elekrotechnika 69 Budownictwo Uwagi do 004 Informatyka Elżbieta Mickiewicz Politechnika Białostocka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tłumaczenie działu 621.3 Elekrotechnika 69 Budownictwo Uwagi do 004 Informatyka Elżbieta Mickiewicz Politechnika Białostocka."— Zapis prezentacji:

1 Tłumaczenie działu 621.3 Elekrotechnika 69 Budownictwo Uwagi do 004 Informatyka Elżbieta Mickiewicz Politechnika Białostocka

2 Założenia Jako pierwsze źródło należy wykorzystać odpowiednik słowny z wydania pełnego w j. polskim. W dalszej kolejności, jeżeli istnieją formy inne, należy słownictwo doprecyzować i uwspółcześnić. Najważniejsza jest zgodność merytoryczna z plikiem MRF Jeżeli odpowiednik w języku polskim nie zgadza się z MRF, lub brak danego symbolu w wydaniu polskim, należy próbować ustalić, czy symbol w MRF jest zupełnie nowy czy też został przeniesiony z innego miejsca tablic.

3 Źródła Pełne wydanie w języku polskim tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej działu 621.3 „Elektrotechnika”- aktualnych na dzień 1.01.1966 r. wraz z kolejnymi zmianami i uzupełnieniami w „Extensions and Corrections to the UDC”(FID 327) Pełne wydanie w języku polskim tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej działu 69 „Przemysł budowlany, materiały, elementy i roboty budowlane” – aktualnych na dzień 1.07.1962 r. wraz z kolejnymi zmianami i uzupełnieniami w „Extensions and Corrections to the UDC” (FID 327)

4 Tłumaczenie Najnowszy duży słownik angielsko-polski (Oxford), także w wersji online, słownik Jana Stanisławskiego w wersji papierowej. Słownictwo naukowe i techniczne weryfikowane w najnowszym „Słowniku naukowo-technicznym angielsko-polskim” i w „Słownikach naukowo- technicznych specjalistycznych i ogólnych” na nośniku optycznym firmy LexLand s.c. (Leksykonia) Źródła internetowe, łącznie z Wikipedią jako źródła pomocnicze

5 Problem - potęgowanie Oznaczanie potęgowania: Do operacji arytmetycznych takich jak potęgowanie służy operator „^” (daszek) – jest to zgodne z programem Microsoft Excel, który zawiera cztery różne typy operatorów obliczeniowych (arytmetyczne, porównania, tekstowe, odwołania)

6 Potęgowanie Potęgowanie występuje w dziale 621.3 w poddziałach analitycznych :  621.3.026 Moce  621.3.027 Napięcie  621.3.029 Rodzaje fal i drgań. Zakresy częstotliwości

7 Potęgowanie Np. MRF 621.3.029.42 0 to 3 x 10@a6@A m Polskie tłumaczenie 0 do 3 x 10^6 m

8 Potęgowanie Np. MRF 621.3.029.51 30 to 1 x 10@a3@A m. Kilometric waves. Long waves Polskie tłumaczenie: 30 do 1 x 10^3 m. Fale długie. Fale kilometrowe

9 Problem Dodawanie do tłumaczenia kilku znaczeń, ewentualnie uwspółcześnienie nazewnictwa lub dodawanie wyjaśnień

10 Problem MRF 621.3.016.34 Overload. Overload capacity Pełne wydanie polskie (FID 327) Przeciążenie. Przeciążalność Tłumaczenie pliku MRF Przeciążenie. Przeciążalność (odporność na przeciążenia)

11 Problem Np. 621.3.017.2 MRF Losses in the conductor. Copper losses Polskie tłumaczenie pliku: Straty w przewodach. Straty w miedzi. Straty w uzwojeniach

12 Problem Np. 621.383.2 MRF Photoelectric tubes Including: Photomultiplier tubes. Photoemissive cells

13 Problem Polskie tłumaczenie pliku: Lampy fotoelektryczne Including: Powielacze fotoelektronowe (fotopowielacze). Komórki fotoelektryczne emisyjne (fotonówki)

14 Problem Np. 621.384.664 MRF Targets Polskie tłumaczenie pliku: Targety (tarcze docelowe) (Jako rozszerzenie działu 621.384.66 Sprzęt i urządzenia pomocnicze akceleratorów)

15 69 Budownictwo 69.04 MRF Graphical and analytical statics for investigation and calculation of buildings. Strength, stability etc. Polskie tłumaczenie pliku: Statyka wykreślna i analityczna w zastosowaniu do badań i obliczeń budowli. Wytrzymałość, stateczność itp. Brak w pliku uwagi, że symbol ma rozbudowę analogiczną do 624.04 i że poddziały analityczne.04 stosuje się głównie w dziale 624. Jest to bowiem projektowanie budowlane a nie wykonawstwo, jak w dziale 69

16 Pomyłka ? 691.328.43 Concrete reinforced with inorganic materials (other than metals) Examples: NotationDescription 691.328.43- 035.26 Concrete reinforced with bamboo

17 Pomyłka? Polskie tłumaczenie pliku: 691.328.43 Beton ze zbrojeniem z materiałów nieorganicznych Bambus nie jest materiałem nieorganicznym, więc nie może być przykładem na nieorganiczny składnik zbrojenia betonu

18 Dosłowność tłumaczenia 691.8 MRF Simple units. Builders' hardware Polskie tłumaczenie pliku: Proste prefabrykaty. Wyroby żelazne dla budownictwa (odlewy budowlane) Chodzi tu o blachy, siatki, pręty do zbrojeń a także gwoździe, klamry, sworznie czyli różne łączniki do mocowania.

19 Dosłowność tłumaczenia 692.423 MRF Curb roofs. Mansard roofs. Gambrel roofs. Demi-curb roofs Polskie tłumaczenie pliku: Dachy mansardowe Wszystkie angielskie terminy oznaczają dachy mansardowe, różnią się nieco łamaniami dachu. W Polsce jest jedno określenie – dach mansardowy, ewentualnie operuje się też terminem „gambrel” jako rodzaj dachu mansardowego

20 004 Informatyka - uwagi 004.056.3 MRF Backup and recovery Polskie tłumaczenie Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie Obecnie używa się sformułowania „archiwizowanie”

21 004 Informatyka 004.085.7 Papier cyfrowy (digital paper, interactive paper) Uściślenie definicji w polach Scope note i Info note (poprawiono definicje w tych polach na bardziej czytelną)

22 004 Informatyka 004.275 MRF Clustering Tłumaczenie polskie Architektura wielomaszynowa. Łączenie w klastry Pytanie od tłumacza: „Klastry komputerowe?”

23 004 Informatyka 004.3`14 Technologia montażu komputerów 004.3`142 Obudowy i upakowywanie 004.3`142.2 Upakowanie (montowanie) urządzeń 004.3`142.22 Łączenia (montaż) elementów półprzewodnikowych 004.3`142.23 Montaż flip-chip 004.3`142.24 Obudowy single in-line (SIPs). Obudowy jednorzędowe 004.3`142.25 Obudowy dual in-line (DIPs). Obudowy dwurzędowe 004.3`142.26 Obudowy PGA (Pin Grid Array) 004.3`142.27 Płaska obudowa typu krab 004.3`142.4 Upakowywanie (montowanie) płytek drukowanych, układów 004.3`142.6 Upakowanie ramek montażowych 004.3`144 Podzespoły komputerowe Generalnie we wszystkich działach chodzi o montaż w obudowie komputera.

24 004 Informatyka 004.334 MRF Pushup memory. Pushdown memory Polskie tłumaczenie Pamięć stosowa Pytanie tłumacza: „Pamięć zagłębiona? Pamięć o organizacji kolejkowej?” – w takiej postaci nie występują proponowane terminy

25 004 Informatyka 004.415.25 MRF: Programming in-the-small Pytanie tłumacza: „Programowanie szczegółowe?” Problem z przetłumaczeniem terminu na język polski Według Wikipedii „programming in the small” jest to aktywność pisania małych programów, które są małe, proste pod względem rozmiaru kodu źródłowego, mają za zadanie wykonanie jednego lub kilku zadań bardzo dobrze. Może obejmować małą grupę ludzi, krótki czas, mniej formalne metody, narzędzia i języki programowania. Stosuje się to w momencie sprawdzania prototypów lub gdy szybki rozwój aplikacji jest ważniejszy od stabilności i poprawności. Problem jest z przetłumaczeniem na język polski terminu. Używany jest angielski

26 004 Informatyka Dosłowność tłumaczenia: 004.422.613, 004.422.614, 004.422.615 Numeric data types – to nie „Dane typu numerycznego” – tylko „Liczbowe typy danych” Character data types - nie „Dane typu znakowego” tylko „Znakowe typy danych”, Enumerated data types - nie „Dane typu wyliczeniowego” tylko „Wyliczeniowy typ danych”

27 004 Informatyka 004.65 Examples: 004.65:004.451 Database operating systems Tłumaczenie pliku: Operacyjne systemy baz danych A powinno być według definicji internetowych: Operacyjne bazy danych ( bazy, w których nie tylko się gromadzi ale też modyfikuje dane, dane dynamiczne – np. bazy inwentaryzacyjne, obsługi zamówień, itp.)

28 004 Informatyka 004.9 MRF Application-oriented computer-based techniques Polskie tłumaczenie: Użytkowo-zorientowane techniki komputerowe A powinno być: Techniki komputerowe ze względu na zastosowanie Dosłowność tłumaczenia nie jest dobrym rozwiązaniem


Pobierz ppt "Tłumaczenie działu 621.3 Elekrotechnika 69 Budownictwo Uwagi do 004 Informatyka Elżbieta Mickiewicz Politechnika Białostocka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google