Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie kwestionariusza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie kwestionariusza"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie kwestionariusza

2 Treść kwestionariusza
List przewodni Pytania zasadnicze Pytania metryczkowe

3 Procedura opracowania kwestionariusza
Określenie zbioru poszukiwanych informacji Określenie rodzaju kwestionariusza i metody aplikacji Określenie treści pytań Określenie formy odpowiedzi na pytania Określenie kolejności pytań Określenie fizycznych cech kwestionariusza Przeanalizowanie poszczególnych etapów i naniesienie poprawek Testowanie kwestionariusza

4 Określenie treści pytań
Czy pytania są niezbędne? Czy potrzebne jest kilka pytań zamiast jednego? Czy respondenci dysponują niezbędną informacją? Czy respondenci udzielą informacji?

5 Zasady formułowania treści pytań
Zadawanie prostych i zrozumiałych pytań Formułowanie jasnych skal odpowiedzi o wyraźnych granicach Formułowanie odpowiedzi tak aby zapełniły one pełen potencjalny zbiór Nie stosowanie zbyt rozległych skal Stosowanie symetrii skal (z ewentualną odpowiedzią neutralną) Skalowanie graficzne – im dokładniej opisany podział skali tym rzetelniejszy pomiar

6 Formy pytań otwartych:
Odpowiedź na pytanie Dokończ zdanie Dokończ historyjkę Skojarzenia słowne Komiks

7 Formy pytań zamkniętych
Pytania dychotomiczne Wieloraki wybór (nominalna, porządkowa, przedziałowa, stosunkowa) Skale ocen Skale ważności Skale Likerta

8 Rodzaje skal Nominalna Porządkowa Przedziałowa Stosunkowa

9 Właściwości skal Skala Podstawowe porównania Typowe przykłady
Miary średnie Nominalna Tożsamość Dychotomia Klasyfikacja Numeracja Dominanta Porządkowa Hierarchia Preferencje Klasa społeczna Istotność Mediana Przedziałowa Porównanie przedziałów Wielkość dochodów Wiek Postawy Średnia arytmetyczna Stosunkowa Porównanie wielkości absolutnych Prawdopodobieństwo zakupu Waga Średnie geometryczna i harmoniczna

10 Szczególne przykłady skal
Skala Likerta – określa jak mocno respondent zgadza lub nie zgadza się z danym stwierdzeniem Skale semantyczne – pozwala na określenie zdania respondenta wobec dwóch skrajnych wobec siebie odpowiedzi Skala Stapela – pozwala określić negatywne lub pozytywne nastawienie respondenta wobec badanego zjawiska (z możliwym użyciem skali neutralnej) Skala ocen – pozwala na ocenę badanego zjawiska (np. mierzenie poziomu zadowolenia) Skala ważności – określa hierarchię odpowiedzi w charakterze zbioru lub kolejności

11 Rzetelność pomiaru Na rzetelność pomiaru z punktu widzenia konstrukcji pytań wpływ mają takie cechy jak: Liczba pozycji w ostatecznej skali Trudność pozycji Odwrócenie kolejności Typ skali Liczba punktów skali Typ oznakowani (numeryczne/słowne) Zakres opisu skali (czy wszystkie punkty czy tylko punkty skrajne) Niepewność lub niewiedza respondenta

12 Kolejność Pytań Fakty Zachowania Opinie
*kolejność zachowujemy w całym kwestionariuszu lub w kwestionariuszach rozbudowanych w poszczególnych jego częściach

13 Elementy listy przewodniego
Zwrot osobisty Prośba o wyświadczenie uprzejmości Znaczenie projektu badawczego i jego cel Znaczenie odbioru Znaczenie odpowiedzi W jaki sposób respondent może skorzystać z badań Zapewnienie o nieskomplikowaności pytań Zaznaczenie doboru respondentów Krótkie omówienie treści Określenie terminu Podziękowanie za wypełnienie * Najistotniejszą cechą listu przewodniego powinna być zwięzłość jego treści.


Pobierz ppt "Projektowanie kwestionariusza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google