Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Analiza przyczyn umieralności mieszkańców Dolnego Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Analiza przyczyn umieralności mieszkańców Dolnego Śląska."— Zapis prezentacji:

1 Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Analiza przyczyn umieralności mieszkańców Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, w tym miażdżycy 1 Karolina Gmur Magdalena Kasprzak

2 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Atlas umieralności ludności Polski Standaryzowany wskaźnik umieralności kobiet na miażdżycę w Polsce w latach Źródło: Atlas umieralności ludności Polski , Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.

3 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Liczba ludności oraz przyrost naturalny na Dolnym Śląsku w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

4 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognozowana liczba ludności na Dolnym Śląsku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT.

5 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Strukturaludności wg wieku i płci mieszkańców Dolnego Śląska w 1995, 2005, 2013, 2020 i 2030 roku Struktura ludności wg wieku i płci mieszkańców Dolnego Śląska w 1995, 2005, 2013, 2020 i 2030 roku 1995 r r r r r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS oraz Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT.

6 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku na Dolnym Śląsku w 1995, 1999, 2005, 2013 roku 6 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS oraz Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT..

7 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiana liczby ludności w gminach województwa dolnośląskiego w latach [%] 7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Prognozy demograficznej dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT.

8 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wskaźnik umieralności na 1000 osób wg województw w 1995 oraz 2013 roku 8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

9 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeciętne dalsze trwanie życia wg płci w województwach Polski w 1995, 1999, 2005 oraz 2013 roku 9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

10 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Struktura zgonów wg przyczyn w Polsce (A) oraz na Dolnym Śląsku (B) w 2012 roku 10 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

11 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgony wg przyczyn [‰] wg województw w 2012 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

12 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgony wg przyczyn [%] w Polsce wg grup wieku w 2012 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

13 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Udział „kodów śmieciowych” w ogólnej liczbie zgonów w Polsce i województwach w latach 2000, 2005, 2010 oraz 2012

14 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgony spowodowane chorobami układu krążenia w powiatach w Polsce w 2012 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

15 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Udział miażdżycy jako przyczyny zgonu w liczbie zgonów ogółem w Polsce i regionach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

16 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Struktura szczegółowych przyczyn zgonów w grupie chorób układu krążenia na Dolnym Śląsku w latach

17 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zależność między liczbą zgonów ogółem [na 1 tys. mieszkańców] a liczbą zgonów spowodowanych miażdżycą [‰] w regionach Polski w 2012 r.

18 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 Projekt „Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Analiza przyczyn umieralności mieszkańców Dolnego Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google