Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie wodami podziemnymi na obszarach dolinnych Małgorzata Woźnicka Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie wodami podziemnymi na obszarach dolinnych Małgorzata Woźnicka Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie wodami podziemnymi na obszarach dolinnych Małgorzata Woźnicka Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy

2 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Przyrodnicze znaczenie dolin rzecznych Drogi przepływu energii i materii Naturalne korytarze ekologiczne Kształtowanie warunków klimatycznych Obieg wody - naturalny bufor dla zmian zasilania powierzchniowego i podziemnego Bioróżnorodność Kluczowy element krajobrazu

3 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Łatwy dostęp do wody Korzystne warunki morfologiczne Dostępne drogi transportu Żyzne gleby Funkcje gospodarcze Znaczenie dolin rzecznych dla człowieka Obszary intensywnie zasiedlone i zagospodarowane

4 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zagospodarowanie dolin rzecznych Rolnictwo Osadnictwo Przemysł Urbanizacja Przekształcenie środowiska, zmiana lub ograniczenie pierwotnych funkcji dolin Zagrożenia dla człowieka i infrastruktury Zagrożenia dla człowieka i infrastruktury

5 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Wody podziemne w obszarach dolinnych Płytkie występowanie Zwierciadło o charakterze swobodnym Wysoki stopień podatności na zanieczyszczenie z powierzchni terenu Silne związki hydrauliczne z wodami powierzchniowymi Znaczna dynamika wahań położenia zwierciadła wód podziemnych Szybka reakcja na opady atmosferyczne

6 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Otwór obserwacyjny wód podziemnych na tarasie zalewowym rzeki

7 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

8 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

9 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zagrożenia związane z wodami podziemnymi w obszarach dolinnych Ryzyko wystąpienia podtopień Zniszczenia infrastruktury publicznej oraz zabudowy mieszkalnej Zagrożenia dla ludności, wyłączenie terenów z użytkowania Ryzyko zanieczyszczenia użytkowych poziomów wodonośnych Skażenie wód pitnych Wyłączenie z możliwości użytkowania płytkich wód podziemnych

10 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Obszary zagrożone podtopieniami w Polsce 607 arkuszy w skali 1:50 000

11 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Metodyka identyfikacji obszarów zagrożonych podtopieniami Budowa geologiczna obszaru, a zwłaszcza występowanie holoceńskich osadów rzecznych i jeziornych Morfologia terenu Hydrografia Warunki hydrogeologiczne występowania pierwszego poziomu wodonośnego Zasięg powodzi historycznych

12 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

13 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

14 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Bezpośrednie przyczyny zagrożeń Brak kompleksowego systemu drenażu i odprowadzania wód opadowych Zabudowa obszarów stanowiących naturalne rozlewiska Ograniczenie powierzchni infiltracji dla wód opadowych Lokalizacja potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na terenach zalewowych Dopływ wód zanieczyszczonych z terenów wyżej położonych

15 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Odpowiedzialna gospodarka wodna w obszarach dolinnych Odprowadzanie wód opadowych poza obszar zagrożony podtopieniami Drenaż wód gruntowych w celu obniżenia ciśnień piezometrycznych, porowych i spływowych Monitoring jakości wód podziemnych Równoczesny rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Odpowiednie konstrukcje i zabezpieczenia obiektów stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczeń Racjonalne prowadzenie gospodarki przestrzennej

16 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dziękuję za uwagę malgorzata.woznicka@pgi.gov.pl


Pobierz ppt "Gospodarowanie wodami podziemnymi na obszarach dolinnych Małgorzata Woźnicka Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google