Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2005 roku Wartość napływu oraz metodologia badań 27.04.2006 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2005 roku Wartość napływu oraz metodologia badań 27.04.2006 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2005 roku Wartość napływu oraz metodologia badań 27.04.2006 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki

2 2 Statystyka zagranicznych inwestycji bezpośrednich jest zestawiana w NBP w oparciu o metodologię bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

3 3 W bilansie płatniczym: w okresie sprawozdawczym sumowane są transakcje (zmniejszające i zwiększające należności oraz zobowiązania) między nierezydentami (inwestorzy bezpośredni) i rezydentami (przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania) według wartości rynkowej, przeliczone po kursie średnim

4 4 W międzynarodowej pozycji inwestycyjnej wyliczane są stany zobowiązań wobec inwestorów zagranicznych pomniejszone o stany należności przedsiębiorstw bezp. inwestowania od tych inwestorów - według wartości na ostatni dzień roku: –kapitały własne według wartości z bilansu przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, –pozostały kapitał według wartości nominalnej przeliczone po kursach z ostatniego dnia roku (kalendarzowego)

5 5 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Napływ kapitału w latach 2000-2005 *Dane wstępne

6 6 Napływ kapitału –Powiększanie kapitałów własnych (zakup akcji i udziałów) –Reinwestowane zyski –Wzrost zobowiązań (w tym kredytów i pożyczek) Odpływ kapitału –Zmniejszanie kapitałów własnych (sprzedaż akcji i udziałów) –Spłaty zobowiązań (w tym kredytów i pożyczek) Struktura napływu inwestycji w 2005 r. Prezentowane są salda Kapitały własne Reinwes- towane zyski Pozostały kapitał Razem 7 724 mln USD

7 7 Napływ kapitału –Kapitały własne (zakup akcji i udziałów) –Reinwestowane zyski –Pozostały kapitał (np. wykorzystanie kredytów) Odpływ kapitału –Kapitały własne (sprzedaż akcji i udziałów) –Pozostały kapitał (spłaty) Struktura napływu inwestycji w 2004 r. Salda: Kapitały własne Reinwes- towane zyski Pozostały kapitał Razem 12 873 mln USD

8 8 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – napływ kapitału w latach 2000-2005 *Dane wstępne

9 9 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – struktura geograficzna napływu

10 10 Napływ zagranicznych inwestycji do nowych członków Unii Europejskiej (UE10) Dane od IV kw 2004 do III kw 2005 r. Źródło: Eurostat

11 11 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Zobowiązania na koniec lat 2000 - 2004

12 12 Dostępność danych Miesięcznie – napływ kapitału (szacunki oparte o dane z banków) miesięczny bilans płatniczy Kwartalnie – napływ kapitału (szacunki w oparciu o dane z banków oraz przedsiębiorstw) kwartalny bilans płatniczy

13 13 Dostępność danych Rocznie – napływ kapitału i stan zobowiązań (dane przekazane przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania) www.nbp.pl (statystyka, bilans płatniczy)


Pobierz ppt "1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2005 roku Wartość napływu oraz metodologia badań 27.04.2006 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google