Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ANTYDYSKRYMINACYJNĄ Aleksandra Dubowska Alicja Radziejewska Maja Janusz Ewa Ratasiewicz Ula Piwowarczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ANTYDYSKRYMINACYJNĄ Aleksandra Dubowska Alicja Radziejewska Maja Janusz Ewa Ratasiewicz Ula Piwowarczyk."— Zapis prezentacji:

1 POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ANTYDYSKRYMINACYJNĄ Aleksandra Dubowska Alicja Radziejewska Maja Janusz Ewa Ratasiewicz Ula Piwowarczyk

2  Akceptacja - potwierdzenie czegoś, pogodzenie się z czymś, uznanie czyichś cech https://pl.wikipedia.org/wiki/Akceptacja ( dostęp )https://pl.wikipedia.org/wiki/Akceptacja  Dyskryminacja- nieuzasadnione wykluczenie społeczne czyli traktowanie danej osoby gorzej (dostęp )  Kosmopolityzm – uznawanie za swoją ojczyznę całego świata, a jednocześnie podważanie postawy narodowej; pomijanie istotnej roli ojczyzny i narodu w życiu człowieka (dostęp )

3  Mniejszości - grupa ludności danego państwa różniąca się od większości jego obywateli przynależnością narodową (zeszyt WOS PG7 uczennicy Urszuli Piwowarczyk kl.2d ; dostęp )  Mniejszości narodowe- grupy, które różnią się językiem i kulturą,ale dążą do ich zachowania; utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie (dostęp )  Mniejszości etniczne- grupa osób, które mają wspólny język, kulturę i dążą do ich zachowania, ale nie identyfikują się z narodem zorganizowanym we własnym państwie (dostęp )

4  Nacjonalizm – podporządkowanie losów obywateli interesom narodu, a także dążenie do jego rozwoju kosztem innych nacji (dostęp )  Prawa człowieka - podstawowe prawa, które przysługują każdemu człowiekowi od momentu narodzin aż do śmierci czlowieka-6426.html (dostęp ) czlowieka-6426.html  Rasizm – podział ludzi na określone rasy, różniące się od siebie w głównej mierze wyglądem zewnętrznym (dostęp )

5  Równość - brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji ; jednakowe traktowanie wszystkich obywateli (zeszyt WOS uczennicy PG7 Urszuli Piwowarczyk kl.2d ; dostęp )  Stereotyp - upraszczający, wyidealizowany obraz własnej zbiorowości i równie jednostronna, upraszczająca i negatywna wizja zbiorowości obcych ; pogląd nie zawsze zgodny z prawdą (dostęp )

6  Szacunek - stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania ; liczenie się ze zdaniem innej osoby ( zeszyt WOS uczennicy PG7 Urszuli Piwowarczyk kl.2d ; dostęp )  Szowinizm - uwielbienie dla własnego narodu, dla innych nacji oraz połączone z niechęcią czy nawet pogardą wobec innych grup, mniejszości ne ne (dostęp )

7  Tolerancja - postawa godząca się na istnienie w przestrzeni społecznej poglądów, z którymi osobiście nie zgadzamy oraz stylów życia, których nie aprobujemy, a często które uważamy za niemoralne (dostęp )  Tożsamość – fizyczne i psychiczne cechy wyróżniające daną osobę (zeszyt WOS PG7 uczennicy Urszuli Piwowarczyk kl.2d ; dostęp )


Pobierz ppt "POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ ANTYDYSKRYMINACYJNĄ Aleksandra Dubowska Alicja Radziejewska Maja Janusz Ewa Ratasiewicz Ula Piwowarczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google