Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNY SAMORZĄD POWIAT SĘPOLEŃSKI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym zgodnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNY SAMORZĄD POWIAT SĘPOLEŃSKI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym zgodnie."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNY SAMORZĄD POWIAT SĘPOLEŃSKI

2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym zgodnie z założeniami Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy odgrywają władze regionalne i lokalne. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna państwa stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu. Istotnym założeniem polityki społecznej jest dążenie do kompleksowego działania, którego podstawowym celem powinno być przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem do aktywnego życia w społeczeństwie.

3 AKTYWNY SAMORZĄD WAŻNY KROK W KIERUNKU WYDAJNIEJSZEGO MODELU POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE UZUPEŁNIAJĄ PLANY UJĘTE W POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA 2014-2021 ORAZ W POWIATOWYM PROGRAMIE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM NA LATA 2016-2021 AKTYWNIEJSZE WŁĄCZENIE SIĘ W DZIAŁANIA NA RZECZ INKLUZJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE DOTYCZĄ LIKWIDACJI BARIER OGRANICZAJĄCYCH SPOŁECZNE I ZAWODOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 CELE PROGRAMU CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji.

5 OBSZARY WSPARCIA – MODUŁ I Obszar A likwidacja bariery transportowej Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, będąca w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, mająca dysfunkcję narządu ruchu. Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będąca w wieku aktywności zawodowej, mająca dysfunkcję narządu ruchu NIE MA przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 5.000,00 zł kurs/egzaminy – 1.500,00 zł pozostałe koszty – 600,00 zł 15% ceny brutto zakupu/usługi 25% ceny brutto zakupu/usługi

6 Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 20121010,00 -- 201322011.763,004.600,0010 20141104.343,003.674,0001 2015Zadanie nie realizowane Razem43116.106,008.274,0011 REALIZACJA „OBSZARU A” W LATACH 2012-2015 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 20121010,00 -- 2013Brak złożonych wniosków 20144224.105,003.413,0020 20155509.990,206.778,8050 Razem107314.095,2010.191,8070

7 OBSZARY WSPARCIA – MODUŁ I Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, będąca w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub będąca w zatrudnieniu, mająca dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku dla osoby niewidomej 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 10.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł 10% ceny brutto zakupu

8 Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 20128359.340,70 21 20131711648.189,9932.680,6891 201464225.649,9019.276,7040 2015Zadanie nie realizowane Razem31181383.180,5961.298,08152 REALIZACJA „OBSZARU B” W LATACH 2012-2015 Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 2012Brak złożonych wniosków 20132020,00 00 2014Brak złożonych wniosków 2015Brak złożonych wniosków

9 OBSZARY WSPARCIA – MODUŁ I Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, będąca w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnienie mająca dysfunkcję uniemożliwiającą poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym 7.000 zł z możliwością zwiększenia tej kwoty dofinansowania max. do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach 10% ceny brutto zakupu Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności 2.000 zł

10 Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 201232122.560,0020.930,0020 20133127.000,006.930,0010 201454135.091,0033.305,0040 2015Zadanie nie realizowane Razem117464.651,0061.165,0070 REALIZACJA „OBSZARU C” W LATACH 2012-2015 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 201255016.780,0012.000,0040 20133307.000,006.000,0030 20142204.000,002.710,0020 201566011.094,007.524,9950 Razem16 038.874,0028.234,99140

11 OBSZARY WSPARCIA – MODUŁ I Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się Osoba niepełnosprawna: posiadająca stopień niepełnosprawności, będąca w wieku aktywności zawodowej lub będąca w zatrudnieniu, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie w zakresie ręki - 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw biodrowy) - 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł, 10% ceny brutto zakupu/usługi Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne do 30% kwot wskazanych w zadaniu 3 10% ceny brutto zakupu/usługi

12 Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy W ramach tego zadania w latach 2012-2015 nie został złożony żaden wniosek. REALIZACJA „OBSZARU C” W LATACH 2012-2015 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 2012Zadanie nie realizowane 201311019.894,566.200,0010 2014Brak złożonych wniosków 201511010.818,566.200,0010 Razem22030.713,1212.400,0020

13 OBSZARY WSPARCIA – MODUŁ I Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będąca aktywna zawodowo, pełniąca rolę opiekuna prawnego dziecka 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku 15% kosztów tej opłaty

14 REALIZACJA „OBSZARU D” W LATACH 2012-2015 Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 20121101.020,00546,8010 20134408.873,104.334,1630 20145506.733,085.012,8950 20154407.057,052.343,0230 Razem14 023.683,2312.236,87120

15 OBSZAR WSPARCIA Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Osoba niepełnosprawna: posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mająca wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym, dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł 15% wartości czesnego 65% wartości czesnego

16 REALIZACJA „MODUŁU II” W LATACH 2012-2015 Rok realizacjiLiczba wnioskówKwotaLiczba osób złożonychrozpatrzonych pozytywnie rozpatrzonych negatywnie wnioskowanawypłaconapowyżej 16-tego r. ż. poniżej 16-tego r. ż. 2012Moduł nie realizowany 20133230296.510,0076.907,00210 201448453131.864,00111.664,00290 201546442124.138,00111.675,00260 Razem1261197352.512,00300.246,00760

17 ADRESACI WYKLUCZENI Z KORZYSTANIA Z PROGRAMU Moduł I i Moduł II Posiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec Realizatora programu Moduł II Przerwa w nauce

18 CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU I Obszar B Obszar C Zadanie 1 i 3 Obszar A pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy Obszar C Zadanie 1 i 3

19 REALIZACJA PROGRAMU POWIAT SĘPOLEŃSKI ODDZIAŁ PFRON UMOWA WIELOLETNIA w sprawie realizacji programu (corocznie aneksowana w zakresie wysokości środków finansowych w danym roku) na podstawie wystąpienia Realizatora programu

20 TRYB POSTĘPOWANIA ŚCIEŻKA: WNIOSKODAWCA – PCPR DO 30.01 BIEŻĄCA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH RAPORT ELEKTRONICZNY DO PFRON DO 15.10 9 ARCHIWIZACJA 8 ZAMKNIĘCIE UMOWY 7 EWALUACJA PROGRAMU ROZLICZENIE ŚRODKÓW 5 PRZEKAZANIE ŚRODKÓW 4 UMOWA DOFINANSOWANIA 3 WERYFIKACJA MERYTORYCZNA WNIOSKU (z wyłączeniem Modułu II) 6 2 WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU 1 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

21 FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki przekazane przez PFRON i wykorzystane na realizację programu 2012 r.2013 r.2014 r.Razem otrzymanewykorzystaneotrzymanewykorzystaneotrzymanewykorzystaneotrzymanewykorzystane 108.103,0042.817,50142.937,10136.804,83180.808,13179.055,59431.848,23358.677,92

22 FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU Corocznie przeprowadzane są kontrole w zakresie wykorzystania dofinansowania przez beneficjentów oraz ewaluacja programu. Przeprowadzone kontrole W 2013 r. za 2012 r.W 2014 r. za 2013 r.W 2015 r. za 2014 r.Razem Liczba zawartych umów Liczba skontrolowanych umów Liczba zawartych umów Liczba skontrolowanych umów Liczba zawartych umów Liczba skontrolowanych umów Liczba zawartych umów Liczba skontrolowanych umów 1185025631312446

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "AKTYWNY SAMORZĄD POWIAT SĘPOLEŃSKI. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym zgodnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google