Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lider Projektu: 2 Partner projektu: Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lider Projektu: 2 Partner projektu: Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent:"— Zapis prezentacji:

1

2 Lider Projektu: 2 Partner projektu: Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała w Świdnicy Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

3 3 Partner projektu: Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 3. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 4. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Główne założenia projektu „Szkoła Sukcesu”: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

4 4 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Czas realizacji: 01.08.2010 r. – 31.03.2012 r. Miejsce realizacji: Gmina Dzierżoniów: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie DolnejZespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej Zespół Szkolno-Przedszkolny w OstroszowicachZespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach Zespół Szkolno-Przedszkolny w MościskuZespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku Gmina Jaworzyna Śląska: Szkoła Podstawowa w PastuchowieSzkoła Podstawowa w Pastuchowie Gmina Żarów: Szkoła Podstawowa w ZastrużuSzkoła Podstawowa w Zastrużu Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

5 5 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Kwota dofinansowania - 1 136 885, 98 zł (179 296, 99 zł – SP w Zastrużu) Łączna kwota przeznaczona na materiały dydaktyczne – 30 455, 34 zł (6 109, 08 zł – SP w Zastrużu) Łączna kwota przeznaczona na catering – 244 488, 00 zł (57 240, 00 zł – SP w Zastrużu) Łączna kwota przeznaczona na transport – 61 658, 50 zł (23 400, 00 zł – SP w Zastrużu) Główne założenia projektu „Szkoła Sukcesu”: Szkoła Sukcesu Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

6 6 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 389 uczniów uczestniczących w Projekcie (50 uczniów – SP w Zastrużu), a w rezultacie: 475 uczniów uczestniczących w Projekcie (64 uczniów – SP w Zastrużu) 65 nauczycieli uczestniczących w Projekcie (15 nauczycieli – SP w Zastrużu) 3583 godziny zajęć dodatkowych dla uczniów (825 godzin – SP w Zastrużu) 160 godzin zajęć dla nauczycieli Główne założenia projektu „Szkoła Sukcesu”: Szko ł a Sukcesu Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

7 7 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Międzyszkolne rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli Realizacje programów rozwojowych na terenie szkół Doposażenie szkół w materiały szkolne i dydaktyczne Główne założenia Projektu zostały osiągnięte w trakcie jego realizacji poprzez następujące działania: Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

8 8 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Eksperymenty i obserwacja w nauczaniu przyrody Wykorzystanie technologii ICT w dydaktyce Leo English Leo Maniak Eksperymenty i obserwacje w nauczaniu przyrody Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno – fizycznych Rola oceniania kształtującego Kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli Psychologiczne podstawy wdrażania wizerunku płci do procesu edukacyjnego Mediacje szkolne – jako element kształtowania pozytywnych relacji Radzenie sobie ze stresem i emocjami Edukacja międzykulturowa Doskonalenie kompetencji wychowawczych Międzyszkolne doskonalenie kompetencji kluczowych i pedagogiczno - psychologicznych nauczycieli:  w sumie 160 godzin zajęć dla nauczycieli Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

9 9 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze: język polski matematyka język angielski nauczanie zintegrowane Realizacja programów rozwojowych na terenie szkoły: Zajęcia pozalekcyjne: Leo Maniak Leo English Praktyczne i innowacyjne wykorzystanie narzędzi matematycznych w życiu codziennym Zastosowanie ICT w życiu codziennym Poszukiwanie i wdrażanie metod innowacyjnych metod badawczych w obrębie przyrody Ekspresja kulturalna Zajęcia sportowe – aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu Szkoła Sukcesu Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła Zajęcia specjalistyczne: logopedia terapia pedagogiczna

10 10 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały promocyjne dla nauczycieli i uczniów Catering dla nauczycieli Materiały szkolne i dydaktyczne dla uczniów przekazane na rzecz szkoły Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

11 11 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia dla nauczycieli Leo English, Leo Maniak Prowadzące zajęcia: Katarzyna Rojkowska, Agnieszka Binek-Kaszyńska, Anna Lesińska Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała w Świdnicy, 18.09.2010 r. – 23.01.2011 r. Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła

12 12 Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Terapia pedagogiczna Prowadząca zajęcia: Aneta Urbaniak Partner projektu: Beneficjent: Szkoła Podstawowa w Zastrużu Stowarzyszenie Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła Leo Maniak Prowadząca zajęcia: Małgorzata Kluska

13 13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Lider Projektu: 2 Partner projektu: Projekt „SZKOŁA SUKCESU” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google