Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F IZYKA P REZENTACJA NA TEMAT : „P ÓŁPRZEWODNIKI I URZĄDZENIA PÓŁPRZEWODNIKOWE ” MATEUSZ DOBRY Kraków, 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F IZYKA P REZENTACJA NA TEMAT : „P ÓŁPRZEWODNIKI I URZĄDZENIA PÓŁPRZEWODNIKOWE ” MATEUSZ DOBRY Kraków, 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 F IZYKA P REZENTACJA NA TEMAT : „P ÓŁPRZEWODNIKI I URZĄDZENIA PÓŁPRZEWODNIKOWE ” MATEUSZ DOBRY Kraków, 2015/2016

2 Wstęp Michał Faraday jako pierwszy zauważył, że niektóre materiały wykazują ujemny współczynnik zmian oporu wraz z temperatura czyli wraz ze wzrostem temperatury ich opór maleje.

3 Podstawowe właściwości charakterystyczne dla półprzewodników:  Ujemny współczynnik temperatury zmian oporu,  Opory właściwe w przybliżeniu 10 6 do 10 -3 Ω (przewodniki 10 -6 Ω, izolatory 10 12 Ω),  Na ogół wysoka wartość siły termoelektrycznej,  Zjawiska prostownicze lub co najmniej właściwości nieomowe,  Czułość na światło objawiająca się pojawieniem napięcia fotowoltaicznego lub zmianami oporu.

4 Czym jest półprzewodnik? Półprzewodnik jest to materiał wykazujący w określonych warunkach własności izolatora (ciała nie przewodzącego elektryczności) a w innych - właściwości przewodnika prądu.

5 Krzem i german

6 Przewodnik Półprzewodnik Izolator Pasmo walencyjne Pasmo wzbronione Pasmo przewodnictwa

7 Rodzaje półprzewodników Półprzewodniki można podzielić na:  Półprzewodniki samoistne  Półprzewodniki niesamoistne

8 Półprzewodniki samoistne Są to pierwiastki lub związki chemiczne jak np. german czy krzem, które w swej budowie wewnętrznej nie zawierają żadnych domieszek ani defektów sieci krystalicznej, są idealnie czyste.

9 Półprzewodniki samoistne X 0 L W T = 0 K pasmo przewodzenia 0,1 eV < W g <2 eV WgWg pasmo wzbronione pasmo walencyjne WcWc WgWg WyWy

10 Półprzewodniki samoistne WcWc WgWg WvWv X 0 L W T >0 K Foton pasmo przewodzenia pasmo wzbronione pasmo walencyjne

11 Półprzewodniki niesamoistne Półprzewodnik niesamoistny tworzy się poprzez dodanie do sieci krystalicznej monokryształu czystego półprzewodnika atomów pierwiastka pięciowartościowego, np. w sieci krystalicznej krzemu znajduje się fosfor lub arsen. Powstaje wówczas tzw. półprzewodnik domieszkowany, a ten inny atom nazywamy domieszką.

12 Podział półprzewodników niesamoistnych:  Półprzewodniki typu „n”  Półprzewodniki typu „p”

13 Półprzewodniki typu „n”

14

15 Pasmo walencyjne Poziom donorowy Pasmo przewodnictwa (nadmiar elektronów) Elektrony X W

16 Półprzewodniki typu „p”

17

18 Pasmo walencyjne (nadmiar dziur) Poziom akceptorowy Pasmo przewodnictwa Dziury X W

19 Urządzenia półprzewodnikowe  Dioda półprzewodnikowa  Tranzystor  Tyrystor  Lasery półprzewodnikowe  Hallotron  Termistor

20 Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa w rzeczywistości jest złączem p-n. Jak sama nazwa mówi złącze p-n składa się z warstwy „p” oraz warstwy „n”. Są to warstwy będące półprzewodnikami.

21 Dioda półprzewodnikowa

22 Tranzystor Tranzystor to element półprzewodnikowy służący do sterowania wartością natężenia prądu. Tranzystor składa się z trzech szeregowo połączonych warstw półprzewodników: n, p, n lub p, n, p.

23 Tranzystor Każda z warstw ma swoją nazwę: emiter, baza, kolektor.

24 Zastosowanie  Głównie w elektronice jako diody, tranzystory, tyrystory i inne urządzenia,  Urządzenia do pomiarów temperatury, np. termistory,  W urządzeniach alarmujących o wysokiej temperaturze, np. w łożyskach,  Przyrządy do pomiarów ciśnienia lub natężenia pola magnetycznego.

25 Bibliografia [1] Borczyński J., Podzespoły elektroniczne: półprzewodniki, diody, Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa 1993. [2] Łaniecki W., Półprzewodniki. Cz. 1, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1951. [3] Niemcewicz L., ABC elektroniki : półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1964. [4] Niemcewicz L., Lampy elektronowe i półprzewodniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975. [5] Smith R. A., Półprzewodniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966. [6] Materiały ze stron oraz publikacji internetowych.

26 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "F IZYKA P REZENTACJA NA TEMAT : „P ÓŁPRZEWODNIKI I URZĄDZENIA PÓŁPRZEWODNIKOWE ” MATEUSZ DOBRY Kraków, 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google