Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sfera niebieska dr Justyna Gołębiewska Sfera (kula) niebieska wewnętrzna powierzchnia kuli o środku w miejscu obserwacji i promieniu tak wielkim, że.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sfera niebieska dr Justyna Gołębiewska Sfera (kula) niebieska wewnętrzna powierzchnia kuli o środku w miejscu obserwacji i promieniu tak wielkim, że."— Zapis prezentacji:

1

2 Sfera niebieska dr Justyna Gołębiewska

3 Sfera (kula) niebieska wewnętrzna powierzchnia kuli o środku w miejscu obserwacji i promieniu tak wielkim, że wewnątrz niej znajdują się wszystkie obserwowane przez nas ciała niebieskie. W praktyce środek sfery niebieskiej umieszcza się w miejscu obserwacji lub w środku Ziemi. Każdy punkt na sferze jest jednakowo odległy od środka sfery.

4 Koło podstawowePółkole początkowe

5 Położenie na sferze niebieskiej (G1) - punkt na sferze niebieskiej powstały przez przecięcie jej prostą przechodzącą przez środek sfery i dane ciało niebieskie (G). Promień wodzący jest równy promieniowi sfery. Przecięcie sfery płaszczyzną jest kołem W astronomii sferycznej (astrometrii) zajmujemy się wyłącznie pozycjami ciał niebieskich na sferze a nie ich odległościami, które przyjmuje za równe promieniowi sfery.

6 Koło wielkie – przecięcie sfery płaszczyzną przechodzącą przez jej środek. Bieguny koła wielkiego (B1, B2) – punkty odległe o 90 stopni od koła wielkiego. B1 B2

7 Koło wielkie – przecięcie sfery płaszczyzną przechodzącą przez jej środek. Bieguny koła wielkiego (B1, B2) – punkty odległe o 90 stopni od koła wielkiego. B1 B2 Koło małe – przecięcie sfery płaszczyzną nie przechodzącą przez jej środek.

8

9 Oś główna przebija sferę w dwóch punktach zwanych biegunami układu sferycznego. B1 B2

10 Koło podstawowe - koło wielkie powstałe na skutek przecięcia sfery płaszczyzną prostopadłą do osi głównej i przechodzącą przez środek sfery. B1 B2

11 Półkole początkowe półokrąg koła wielkiego powstałego przez przecięcie płaszczyzny określonej przez oś „Z” i dodatnią połowę osi „X”. Od tego półkola mierzymy jedną ze współrzędnych sferycznych. W środku sfery umieszczono prostokątny kartezjański układ współrzędnych XYZ

12 Półkole początkowe półokrąg koła wielkiego powstałego przez przecięcie płaszczyzny określonej przez oś „Z” i dodatnią połowę osi „X”. Od tego półkola mierzymy jedną ze współrzędnych sferycznych. W środku sfery umieszczono prostokątny kartezjański układ współrzędnych XYZ B1 B2

13 Współrzędne sferyczne punktu Kąt α - kąt dwuścienny zawarty pomiędzy półkolem początkowym a półkolem przechodzącym przez dany obiekt. Kąt β – kąt płaski między płaszczyzną koła podstawowego a półprostą wychodzącą ze środka sfery i przechodzącą przez dany obiekt.

14

15 Układ prostokątny a układ sferyczny

16 Trygonometria sferyczna

17 Kąty w astronomii mierzymy w mierze kątowej (stopnie, minuty, sekundy) lub czasowej (godziny, minuty, sekundy). 1 o = 4 m., 1 ’ = 4 s 1 h = 15 o, 1 m. = 15 ’, 1 s = 15 ’’,

18 a a Odległość kątowa dwóch ciał na sferze niebieskiej – kątowa długość łuku koła wielkiego na sferze niebieskiej pomiędzy dwoma punktami na sferze niebieskiej. Łuk na sferze jest identyczny liczbowo ze swoim kątem centralnym

19 Odległość kątowa dwóch ciał na sferze niebieskiej – kątowa długość łuku koła wielkiego na sferze niebieskiej pomiędzy dwoma punktami na sferze niebieskiej.

20 B b A a C c Trójkąt sferyczny powstaje przez połączenie 3 punktów na powierzchni sfery łukami kół wielkich Trygonometria sferyczna

21 Suma kątów trójkąta sferycznego może by większa od 360 stopni. Nadmiar sferyczny: ε = A+B+C – 180 st. Pole powierzchni : S=ε*R*R

22 B b A a C c cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A Wzór cosinusów Wzór sinusów sin A sin a sin B sin b sin C sin c ==

23 Układ geograficzny jako przykład sferycznego układu współrzędnych  Oś główna:  Koło podstawowe:  Półkole początkowe:  Współrzędna α (kąt dwuścienny):  Współrzędna β (kąt płaski ) Przy założeniu, że Ziemia jest kulą a kierunki lokalnych pionów przecinają się w jednym punkcie.

24 Układ geograficzny jako przykład sferycznego układu współrzędnych Przy założeniu, że Ziemia jest kulą a kierunki lokalnych pionów przecinają się w jednym punkcie. Oś główna: Oś obrotu Ziemi  Koło podstawowe: Równik  Półkole początkowe: Południk 0  Współrzędna α (kąt dwuścienny): długość geograficzna  Współrzędna β (kąt płaski ): szerokość geograficzna

25 Długość geograficznaSzerokość geograficzna

26 Model pola grawitacyjnego Ziemi uzyskany w misji GRACE

27 Figury przybliżające powierzchnie Ziemi Geoida – powierzchnia w każdym punkcie prostopadła do lokalnego pionu. Elipsoida obrotowa – bryła otrzymana przez obrót elipsy o 360 stopni (promień równikowy 6378.137 km, biegunowy 6356.752km). Sfera

28 Współrzędne geodezyjne (L,B) i geocentryczne

29 Szerokość: Geocentryczna (geograficzna) φ1 kąt pomiędzy prostą łączącą środek Ziemi a jej rzutem na płaszczyznę równika Geodezyjna φ2 kąt pomiędzy linią prostopadła do powierzchni elipsoidy obrotowej a jej rzutem na płaszczyznę równika. Astronomiczna φ3 kąt jaki tworzy kierunek pionu z jego rzutem na płaszczyznę równika. Maksymalna różnica pomiędzy szerokościami geocentryczną i geodezyjną (dla równoleżnika 45) wynosi około 11’. Różnice między szerokościami astronomiczną i geodezyjną są mniejsze.

30 Roczny ruch Słońca Słońce w ciągu roku systematycznie przesuwa się na tle gwiazd z zachodu na wschód okrążając całe niebo w ciągu roku. Ten ruch Słońca na sferze niebieskiej nosi nazwę: ruchu rocznego. Jest on odbiciem rzeczywistego ruchu Ziemi wokół Słońca. Orbita Ziemi wyznacza płaszczyznę ekliptyki. Ekliptyka - koło wielkie na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce.


Pobierz ppt "Sfera niebieska dr Justyna Gołębiewska Sfera (kula) niebieska wewnętrzna powierzchnia kuli o środku w miejscu obserwacji i promieniu tak wielkim, że."

Podobne prezentacje


Reklamy Google