Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola wymowy w komunikacji społecznej. Definicja mowy wg Leona Kaczmarka ojca logopedii polskiej Mowa jest aktem w procesie językowego porozumienia się.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola wymowy w komunikacji społecznej. Definicja mowy wg Leona Kaczmarka ojca logopedii polskiej Mowa jest aktem w procesie językowego porozumienia się."— Zapis prezentacji:

1 Rola wymowy w komunikacji społecznej

2 Definicja mowy wg Leona Kaczmarka ojca logopedii polskiej Mowa jest aktem w procesie językowego porozumienia się w słowie. W akcie tym osoba mówiąca- nadawca przekazuje informacje, a rozmówca- odbiorca ją odbiera. Oba te procesy przekazywanie informacji i jej odbiór są możliwe tylko dzięki temu, że zarówno nadawca i odbiorca znają i umieją ten sam język.

3 Język należy rozumieć jako dwuklasowy system, na który składają się z jednej strony symbole: samodzielne tj. wyrazy i związki frazeologiczne i niesamodzielne tj. prozodemy- realizowane w tekście słownym w postaci melodii, akcentu i rytmu, a w tekście pisemnym realizowane przez znaki interpunkcyjne

4 Bariery komunikacyjne Barierami komunikacyjnymi jest wszystko to, co może zakłócić porozumiewanie się nadawcy i odbiorcy komunikatu.

5 Do barier komunikacyjnych możemy zaliczyć:  Narzucanie swoich opinii  Krytyka bezpośrednia i ukryta  Porównywanie  Ocenianie  Podejmowanie decyzji za innych  Skłonność do manipulacji  Moralizowanie  Używanie żargonu wulgaryzmów i zwrotów w innym języku

6 Etapy nabywania języka  Rozumienie  Powtarzanie  Nazywanie

7 Biologiczny aspekt języka  Fonacja  Artykulacja  Prozodia mowy

8 Gramatyczny aspekt języka  Fleksja  Złożone konstrukcje składniowe (strona bierna, inwersja składniowa, związki rządu, zgody i przynależności, wyrażenia przyimkowe)  Relacje czasowo-przestrzenne

9 Komunikacyjny aspekt języka  Formowanie sądów  Logiczność, spójność i adekwatność wypowiedzi  Adekwatność zachowania językowego do sytuacji  Mowa niewerbalna- gesty, mimika

10 Złożone operacje językowe  Liczenie  Czytanie  Pisanie

11 Podstawy biologiczne mowy W procesie tworzenia mowy biorą udział następujące układy:  CUN (centralny układ nerwowy)  Układ fonacyjny  Narządy artykulacyjne  Narząd słuchu Wszystkie te układy muszą współdziałać ze sobą. Niedomaganie chociażby jednego z nich powoduje zaburzenia w procesie komunikacji interpersonalnej

12 Zaburzenia mowy:  Dyslalia  Jąkanie  Oligofazja  Mowa osób słabosłyszących i niesłyszacych  Mowa osób z autyzmem  Afazja  Dyzartia  Nerwice mowy  Schizofazja

13 Higiena głosu Optymalne warunki dla pracujących głosem:  Temperatura powietrza 18-21 stopni Celsjusza  Wilgotność względna 60-70%  Poziom hałasu do 40db Warto wiedzieć, że: Natężenie głosu wypowiadanego szeptem wynosi ok.40dB., mowy potocznej 50-65dB., krzyku 76-80dB. Podczas przerw poziom hałasu wynosi ok. 75-80dB. Głos ludzki, najpiękniejszy instrument świata wymaga pielęgnacji dbania o jego kondycję. Teresa Żylis-Gara

14 Dziecku łatwiej będzie nauczyć się czytać, jeżeli:  Przyzwyczaimy dziecko do oglądania książeczek  Będziemy pamiętać, że zaczynamy od przeglądania prostych książeczek z ilustracjami w żywych kolorach  Książki będą źródłem tematów do rozmowy  Nauczymy dziecko aktywnego słuchania  Wspólne oglądanie książeczek stanie się stałym elementem codziennych zajęć  Zainteresujemy dziecko czytaniem pozycji wydawniczych  Nauczymy korzystania z biblioteki

15 Etapy wczesnej nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej twórczyni Metody Krakowskiej i symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania stosowanej w terapii rozwoju dzieci i programowania rozwoju mowy i języka I. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej  Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek  Nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych  Nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych  Nauka globalnego rozpoznawania wyrazów

16 Etapy wczesnej nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej twórczyni Metody Krakowskiej i symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania stasowanej w terapii rozwoju dzieci i programowania rozwoju mowy i języka II. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów III. Czytanie sylab zamkniętych:  Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych  Samodzielne czytanie wyrazów

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rola wymowy w komunikacji społecznej. Definicja mowy wg Leona Kaczmarka ojca logopedii polskiej Mowa jest aktem w procesie językowego porozumienia się."

Podobne prezentacje


Reklamy Google