Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patron medialnyPartnerzy merytoryczni Zdobądź nowy rynek z Programem Rozwoju Eksportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patron medialnyPartnerzy merytoryczni Zdobądź nowy rynek z Programem Rozwoju Eksportu."— Zapis prezentacji:

1 Patron medialnyPartnerzy merytoryczni Zdobądź nowy rynek z Programem Rozwoju Eksportu

2 EKSPORTERZY oczekują WSPARCIA Rozpoznanie rynków docelowych Identyfikacja ryzyk oraz sposoby ich zarządzania nimi Zabezpieczenia i usługi finansowe na rynkach docelowych Potencjał rynku / branży (wielkość, struktura, trendy) Obowiązujące standardy, np. kulturowe, biznesowe, finansowe Forma wejścia na rynek 2 1 Kontrahenci / partnerzy Możliwe opcje wejścia (np. import/eksport, przedstawicielstwo, partner, inwestycja) Konsekwencje wyboru poszczególnych opcji Organizacja działalności Bezpieczeństwo i finansowanie Firmy działające w danej branży / geografii – lista, wielkość, specyfika / profil Kontakt do kluczowych osób w danej firmie 4 3 5 Start „organizacyjny”, np. struktura prawno-organizacyjna, biuro, rachunek bankowy Wsparcie podatkowo-prawne

3 Długofalowy, kompleksowy projekt grupy silnych partnerów Organizator: Partnerzy Merytoryczni: Patronat: Patron Medialny: Grupa silnych partnerów Długofalowy, kompleksowy program Działania zaplanowane na lata 2015-2018, m.in.: Konferencje tematyczne Misje gospodarcze – „fizyczne” i „wirtualne” Konferencje / wydarzenia specjalistyczne: o Geograficzne o Branżowe o Tematyczne Serwis internetowy programu: bzwbk.pl/rozwojeksportu

4 1. Dowiedz się więcej o kraju 2. Zmierz potencjał rynku 3. Znajdź odbiorców 4. Rozpocznij działalność

5 1. Dowiedz się więcej o kraju

6 Ocena Wielkiej Brytanii w latach 1994 - 2016 DB2a DB1a DB3a DB4a

7 RAPORTY ZAMAWIANE O FIRMACH -4,2%-1% +67% +21%

8 Przejrzysty rynek finansów Wielkiej Brytanii Companies House to rejestr spółek: kapitałowych, partnerskich, komandytowych, zagranicznych, europejskich, transgranicznych. Dostęp bezpłatny. Pobierana taksa za szczegółowe dane o firmie. Registrar of Companies Wydział rejestracji firm: dobrowolny, otwarty, kompletny, publiczny, rzetelny. Wpis do rejestru spółek objęty jest rękojmią wiary publicznej. Sprawozdawczość firm Kto i do kiedy? Pełne dane: private limited, public limited companies. Skrócone dane: unlimided. Obowiązek publikacji: od dnia bilansowego: 9 i 6 miesięcy dla spółek prywatnych i publicznych. Sprawozdawczość firm Co?, kary. Sprawozdanie zarządu, sprawozdanie audytora rachunek zysków i strat bilans firmy noty finansowe. Kara za opóźnienia lub brak publikacji do £ 1500 dla sektora MSP, oraz £ 7500 dla spółek dużych.

9 Dane z Wielkiej Brytanii 5 555 832 aktywnych 13 246 268 firm w tym 2 086 155 z danymi finansowymi 4 406 209 z oceną ryzyka współpracy 511 919 z oceną moralności płatniczej 98% pokrycie bazy z rynkiem

10 2. Zmierz potencjał rynku

11 Firmy obecne Online rosną szybciej +26%+12%+9% ZyskownośćWartość rynkowaPrzychody Source: Capgemini Consulting, The Digital Advantage, 2014

12 Google dysponuje wieloma narzędziami analizy nowych rynków Consumer BarometerOur Mobile Planet Country InsightsExport Strategists with Industry Insights Google Trends Global Market Finder

13 Consumer Barometer with Google zachowania internautów w UK International Shopper (UK) Online & Multiscreen World (UK) International Purchase (UK)

14 Google Trends w którym kierunku zmierza rynek / marka?

15 Global Market Finder oszacuj potencjał, liczbę wyszukań oraz koszt

16 3. Znajdź odbiorców

17

18 Portal Santander Trade www.santandertrade.com 10.000 stron z informacjami o 185 krajach 40.000 branżowych imprez targowych 60.000 dostawców 100.000 importerów 1 mln ogłoszeń o publicznych i prywatnych przetargach

19 Znajdź najlepszy rynek dla twojej branży

20

21 Najlepsze kraje do prowadzenia biznesu

22

23 Znajdź partnera w biznesie

24 Znajdź partnera w biznesie - Wielka Brytania

25 Odbiorcy konkretnych produktów

26 Informacje o danym kraju

27 SANTANDER TRADE CLUB

28 4. Rozpocznij działalność

29 Konkurencyjność brytyjskiego systemu podatkowego ●W 2014 r. system podatkowy Wielkiej Brytanii był postrzegany jako jeden z najbardziej atrakcyjnych wśród rozwiniętych krajów zachodniej Europy. ●Obecnie tylko 1% spółek akcyjnych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii rozważa przeniesienie swojej siedziby do innego kraju. Postrzeganie konkurencyjności systemów podatkowych krajów rozwniętych IrlandiaWielka Brytania LuksemburgSzwajcariaHolandia

30 Brytyjskie regulacje podatkowe Niska stawka CIT 20% stawka CIT – najniższa wśród państw G20 i G7; Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną (odliczenie wydatków na działalność R&D), obniżona stawka podatku dotycząca przychodów z wykorzystania własności intelektualnej (Patent Box regime); VAT Stawka podstawowa: 20% (większość dóbr i usług); stawki obniżone: 5%, 0%; Konieczność zarejestrowania dla potrzeb VAT po przekroczeniu progu obrotów 82.000 GBP w dwunastomiesięcznym okresie; Terytorialny system podatkowy Większość transakcji zbycia udziałów jest zwolniona z podatku na podstawie przepisów krajowych pod warunkiem, że podmiot zbywający posiadał minimum 10% udziałów w spółce, której udziały zbywa, przez okres 12 miesięcy (Substantial Shareholdings Exemption); Dywidendy otrzymane lub wypłacone przez brytyjskie spółki są, co do zasady, zwolnione z opodatkowania – brak wymogu posiadania określonego, minimalnego udziału kapitałowego; Dochody zagranicznych oddziałów spółek brytyjskich są zwolnione z opodatkowania w Wielkiej Brytanii; Niskie opodatkowanie zagranicznych spółek finansowych; Przyjaźnie nastawione organy podatkowe Brytyjskie organy podatkowej (HMRC) są przyjaźnie nastawione do podatników, a w ramach HMRC została wyodrębniona specjalna komórka odpowiedzialna za wsparcie zagranicznych inwestorów; Niskie podatki u źródła Zbycie przez podmiot niebędący rezydentem Wielkiej Brytanii udziałów w brytyjskiej spółce nie podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii; Szeroka sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (ponad 120); Wielka Brytania implementowała Dyrektywy UE ograniczające stawki podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych. 120. Chiny 87. Polska 68. Niemcy 47. Stany Zjednoczone 16. Wielka Brytania R a n k i n g „ P a y i n g T a x e s 2 0 1 5 ” p r z y g o t o w a n y p r z e z m. i n. B a n k Ś w i a t o w y

31

32 1. Dowiedz się więcej o kraju 2. Zmierz potencjał rynku 3. Znajdź odbiorców 4. Rozpocznij działalność

33 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI PROGRAMU


Pobierz ppt "Patron medialnyPartnerzy merytoryczni Zdobądź nowy rynek z Programem Rozwoju Eksportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google