Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 Synergia przedsiębiorczości w regionach Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku Janusz Borzyński

3  Pułtusk jest jednym z najstarszych miast Mazowsza, gdyż prawa miejskie uzyskał prawdopodobnie w 1257 r. od księcia mazowieckiego Ziemowita. Od XII w. aż do 1796 r. pozostawał pod jurysdykcją biskupów płockich. Pułtusk był trzecim po Warszawie i Płocku- miastem na Mazowszu z murowanymi fortyfikacjami.

4 Putusk  Położenie i ludność  Pułtusk to gmina o powierzchni 133,7 km2 i licząca 23.600 mieszkańców, w tym miasto Pułtusk liczy około 19.050 mieszkańców.  Położone jest w północnej części Mazowsza w odległości około 60 km od Warszawy, na szlaku do Jezior Mazurskich. Przez Pułtusk wiedzie również druga droga na Jeziora Mazurskie i Pojezierze Augustowskie jest to naturalny szlak wodny- rzeka Narew. Dwa kilometry przed Pułtuskiem rzeka Narew rozwidla się, okalając stare miasto, rynek z zamkiem i przyległymi kamieniczkami. Od południa dolina okalana jest dorzeczem Narwi łączącym się z nurtami Bugu, od strony wschodniej lasami rozległej Puszczy Białej, która zajmuje powierzchnię blisko 500 km2.  Miasto leży przy drodze nr 61.

5  Występuję dziś przed Państwem w imieniu jednej z kilkuset podstawowych jednostek samorządu gospodarczego rzemiosła polskiego, tj. Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.  Jesteśmy spadkobiercami ponad 600-letniej tradycji pułtuskiego rzemiosła, jednakże tak mocne osadzenie w historii nie przesłania nam problemów dnia dzisiejszego, czego najlepszym dowodem jest moja tu obecność.

6  SYNERGIA :  współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsze niż suma ich oddzielnych działań.

7  Przykład:  Cztery osoby razem są w stanie przenieść ciężką skrzynię na odległość 15 metrów.  Każda z nich osobno nie byłby jednak w stanie ruszyć skrzyni z miejsca, więc odległość na jaką pojedyncza osoba mogłaby przenieść skrzynię wyniosłaby 0 metrów.  Zatem suma działań indywidualnych jest równa 4 x 0 m = 0 m, natomiast efekt działań wspólnych wynosi 15 m. i jest większy niż suma działań indywidualnych.

8  Czy w każdej grupie może wystąpić zjawisko synergii?, a jeżeli w każdej to czy w grupie biznesowej też? Tak, jednakże…  Partnerzy razem powinni patrzeć w jednym kierunku, nie tylko jeden na drugiego.  To wspólne patrzenie jest tylko wtedy możliwe, gdy działania biznesowe partnerów wychodzą poza prostą, handlową współpracę, osiągając poziom synergiczny.

9  Czy zatem synergia jest narzędziem w rodzimych mikro i małych przedsiębiorców?  O ile, np. potrzeba obniżenia kosztów popycha polskich przedsiębiorców do współpracy, to nabyte doświadczenie sugeruje nam, że szczerość, otwartość i działanie na rzecz dobra wspólnego w biznesie najczęściej nie wychodzą. Mówiąc dosadnie, nie opłacają się gdyż zawsze ktoś kogoś oszuka lub wykorzysta. Który trend zwycięży, ten dyktowany przez rachunek ekonomiczny czy ten, do którego popychają stereotypy, kompleksy, złe doświadczenia?

10  Mamy zatem uproszczoną diagnozę „synergii polskiej - przeważnie lokalnej przedsiębiorczości”  Aby wybrać najlepszą terapię zastanówmy się, kiedy współpraca w biznesie jest tylko współpracą wynikającą z relacji np. dostawca - odbiorca, a kiedy daje synergię?

11  Współpraca w biznesie daje synergię, czyli dodaje atuty partnerów do siebie, powodując wzmocnienie przewagi konkurencyjnej ich obu, jeżeli jej celem jest zbudowanie przez firmę oferty o unikalnej wartości na obsługiwanym rynku

12  Jak najefektywniej wykorzystywać w praktyce efekt synergii?  zapewnić możemy wszechstronną obsługę klienta z propozycją dogodnych warunków dostępu do konkurencyjnej względem innych firm oferty cenowej.  ponadto współdziałanie daje możliwość zaoferowania warunków, których nie mogą stworzyć firmy działające w „pojedynkę”.

13  Skutki synergii przedsiębiorczości w regionie  Pozytywne rezultaty synergii przedsiębiorczości winny być odczuwalne w regionie przez wszystkie grupy adresatów:

14 Dla firm:  Wzrost efektywności działania i zwiększenie konkurencyjności,  Obniżenie kosztów działalności firmy poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych,  Tworzenie koalicji gospodarczych, szczególnie regionalnych i lokalnych  Wskazanie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw możliwości działań, które małe firmy nie prowadzą, sądząc że „przerasta” to ich możliwości. Należą do nich: PR, promocja, marketing (w tym marketing bezpośredni i akwizycja). Formy te można rozszerzyć na logistykę, transport, kadry i inne działania tzw. zaplecza (back office).  Propagowane rozwiązania „dzielenia się” pracownikiem, dla którego firma nie posiada pełnego obciążenia pracą.

15 Dla pracowników:  Łatwiejszy dostęp do miejsc pracy poza miejscem zamieszkania poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych,,  Możliwość świadczenia pracy dla kilku pracodawców jednocześnie.  Pobudzenie, utrwalenie i wspieranie roli oraz umiejętności samozatrudnienia

16 Dla władz samorządowych:  Obniżenie bariery dostępności do rynku pracy dla osób na tym rynku dyskryminowanych poprzez wygenerowanie w lokalnych przedsiębiorstwach wzrostu zapotrzebowania na pracę/działania realizowane w Elastycznych Formach Zatrudnienia  Wzrost zapotrzebowania na zatrudnienie w EFZ zgłaszany w regionalnych Urzędach Pracy, agencjach rynku pracy  Rozwój lokalnej gospodarki i przedsiębiorczości uzyskiwany w drodze lokalnej współpracy  Wskazanie możliwości redystrybucji stopy zatrudnienia bez konieczności relokacji pracowników lecz za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych (telepraca, e-praca, itp.)  Podniesienie atrakcyjność regionu, promocja walorów gospodarczych i turystycznych

17 Dla klientów (mieszkańców regionu oraz przejezdnych):  niższe koszty, gdyż oferowane usługi lub produkty mogą mieć bardziej korzystną ofertę cenową;  lepsza jakość oferowanego produktu (specjalistyczny transport, skrócony czas magazynowania, itp.)

18  Czy synergia przedsiębiorczości ma zastosowanie jedynie w aglomeracjach miejskich?  Wszystkie wyżej przytoczone przykłady mają również zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw działających na terenach wiejskich, a jedną z form synergii przedsiębiorczości na tych obszarach jest np. współdziałanie gospodarstw agroturystycznych lub pojedynczych gospodarstw w realizowaniu tzw. wiosek tematycznych, itp.,

19  Należy jednak pamiętać, że synergia to nie jednorazowa akcja, a permanentnie realizowany program.  Dlatego też efekt synergii nie jest do osiągnięcia w ciągu jednego roku i nie można na niego patrzeć w perspektywie krótkookresowej.

20  Jaką rolę w omawianym zagadnieniu pełni Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku ?

21  Cech poprzez edukację, promocję, wskazywanie wspólnych celów oraz form przy pomocy których można je osiągnąć pomaga firmom zrozumieć i wprowadzić w życie zasady synergii. Działania te skierowane są do wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących w naszym regionie bez względu na przynależność organizacyjna czy formę prawną.

22  Przykładem takiego działania jest upowszechnianie metod, jakimi posługują się handlowcy w konfrontacji z zagrożeniem ekspansją wielko-powierzchniowych hipermarketów oraz dumpingiem stosowanym przez nieuczciwych importerów.

23  Inną formą zastosowania synergii w rzemiośle jest przedsięwzięcie pt. „Polski Warsztat” zachęcający zakłady usługowe branży motoryzacyjnej do walki z nieuczciwą konkurencją, szarą strefą oraz stosowaniem praktyk monopolistycznych przez ubezpieczycieli.

24  Jeżeli uzupełnimy to, o z powodzeniem stosowaną współpracę, przy pokonywaniu barier prawnych, biurokratycznych oraz „elastycznych pracownikach” – specjalistach bhp, prawa pracy, księgowych – to śmiało można stwierdzić, że synergetyczność działań jest nam bardzo dobrze znana i z powodzeniem stosowana w praktyce.

25  Aktualnie Cech przygotowuje się do uruchomienia Regionalnego Centrum Informacji Biznesowej, które swym zasięgiem obejmie wszystkie podmioty gospodarcze działające na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik informacyjnych nasza oferta powinna być dostępną dla wszystkich zainteresowanych w kraju i zagranicą.

26  Witold Dobrołowicz w książce „Psychika i bariery” (1993:155-156), napisał: „Nie można liczyć na wielkie twórcze osiągnięcia bez umiejętnej współpracy z innymi. Skończyły się czasy indywidualnych odkrywców i wynalazców, tym bardziej - organizatorów. Prawdziwy sukces zawsze jest wynikiem współpracy, która może wyzwolić tak zwany efekt synergetyczny”

27 Dziękuję Państwu za uwagę Janusz Borzyński Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku


Pobierz ppt "Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google