Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Handel Dobrami Kultury. Akty prawne regulujące handel dobrami kultury Wywóz dóbr kultury z terytorium RP regulowany jest przez: 1. Rozporządzenia unijne:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Handel Dobrami Kultury. Akty prawne regulujące handel dobrami kultury Wywóz dóbr kultury z terytorium RP regulowany jest przez: 1. Rozporządzenia unijne:"— Zapis prezentacji:

1 Handel Dobrami Kultury

2 Akty prawne regulujące handel dobrami kultury Wywóz dóbr kultury z terytorium RP regulowany jest przez: 1. Rozporządzenia unijne: rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana) (Dz. Urz. UE L 39 z dnia 10.02.2009), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. (UE) L 324 z dnia 22.11.2012r.) (sprostowanie Dz. Urz. (UE) L 93/86 z 28.03.2014 r.). 2. Akty prawa polskiego: ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium RP (Dz. U. Nr 50 poz. 256); rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 89, poz. 510).

3 Akty prawne regulujące handel dobrami kultury KOWENCJA UNESCO „World Heritage” Konwencja UNIDROIT z 1995 roku

4 Kompetencje i zadania organów celnych w zakresie kontroli legalności obrotu dobrami kultury Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej: rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń przeciwko dobrom kultury określonym w art. 109 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5 Przemyt w dobrach kultury Malarstwo, grafika, rysunek Fotografie Rzeźby Zegary Przedmioty użytkowe Wyroby jubilerskie Ceramika i szkło Zabytki archeologiczne Tkaniny dekoracyjne Książki, starodruki, rękopisy Instrumenty muzyczne Wyroby rzemiosła Broń i elementy uzbrojenia Zabawki Numizmaty i medale Znaczki Zabytki techniki Wyposażenie świątyń Kategorie dóbr kultury, uznawane za najbardziej zagrożone przemytem:

6 Bardzo wzrosła wykrywalność przemycanych dóbr kultury - ze 119 sztuk w 2011r. do aż 1 292 sztuk w 2012r. Ze względu na dużą wartość kulturową i materialną tego rodzaju dóbr, należy uznać to za duży sukces. Ujawnione przemycane przedmioty zabytkowe stanowią z tego aż 1009 sztuk (przy 47 w 2011r.), numizmaty 283 sztuki (przy 68 w 2011r.) a ikony 4 sztuki. Przemyt w dobrach kultury

7 08.04.2014r. Oddział Celny w Korczowej, towar niezgłoszony do odprawy celnej, ujawnienie nielegalnego przywozu przedmiotów noszących znamiona zabytków podczas kontroli granicznej autokaru– ikony 5 szt. Medale i odznaczenia, posągi.

8 Przemyt w dobrach kultury W dniu 19-03-2013 r. w Oddziale Celnym w Gronowie zatrzymano do weryfikacji dwa obrazy olejne, ikonę oraz dwie rzeźby o cechach zabytkowych, wywożone z Polski przez obywatela Federacji Rosyjskiej.

9 Sankcje karne za nielegalny handel dobrami kultury Art. 74. [Wywóz zabytku za granicę bez zezwolenia lub niesprowadzanie go do kraju w terminie] 1. Kto bez zezwolenia wywozi zabytek za granicę lub po wywiezieniu za granicę nie sprowadza go do kraju w terminie ustalonym w zezwoleniu, podlega karze więzienia do lat 5 i grzywny. 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywny do 20.000 zł. 3. Sąd może orzec przepadek zabytku, choćby nie był własnością sprawcy.

10 Źródla: http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-osob- fizycznych/towary-objete-ograniczeniami-i-zakazami/-zabytki http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-osob- fizycznych/towary-objete-ograniczeniami-i-zakazami/-zabytki https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona- ludnosci/10185,Ochrona-dobr-kultury.html https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona- ludnosci/10185,Ochrona-dobr-kultury.html „Obrót towarami kultury”, Anna Kobylecka

11 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Handel Dobrami Kultury. Akty prawne regulujące handel dobrami kultury Wywóz dóbr kultury z terytorium RP regulowany jest przez: 1. Rozporządzenia unijne:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google