Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDEA SIECI I RADY POMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH. To Zjawisko polegające na łączeniu w bardziej lub mniej formalny sposób. Jest obecne w Polsce od momentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDEA SIECI I RADY POMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH. To Zjawisko polegające na łączeniu w bardziej lub mniej formalny sposób. Jest obecne w Polsce od momentu."— Zapis prezentacji:

1 IDEA SIECI I RADY POMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH

2 To Zjawisko polegające na łączeniu w bardziej lub mniej formalny sposób. Jest obecne w Polsce od momentu odblokowania zorganizowanej aktywności społecznej w 1989 roku.

3 Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego).

4 Podmioty ekonomii społecznej obok celu gospodarczego maja do spełnienia misję społeczną.

5 Podmioty ekonomii społecznej dzielą się na dwie grupy: przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. ZAZ; CIS; KIS;WTZ.

6 Podmioty reintegracyjne przygotowują do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub są prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej.

7 Co to jest sieciowanie?

8 to dobrowolne partnerstwo zawiązane aby realizować wspólne zadania i rozwiązywać powstające problemy, sieciowanie jest rezultatem misji organizacji, a cele sieci nie musza być tożsame z celami organizacji, wystarczy jak są to cele który chcemy wspierać, to długotrwała współpraca.

9 Sieciowanie ma sens gdy: Partnerzy skupiają się wokół wspólnych celów, Partnerzy chcą aby sieć była organem trwałym tzn. nie powstaje w celu rozwiązania jednego problemu, a po to by móc dyskutować i rozwiązywać stale pojawiające się problemy lub realizować nowe zadania.

10 Dlaczego warto się sieciować?

11 dla lepszego, sprawniejszego przedstawiania swoich poglądów, razem możemy więcej, współpracując ze sobą organizacje mogą wypracować stanowisko przynoszące korzyści szerszej grupie odbiorców (nie tylko członkom stowarzyszenia ale całej lokalnej społeczności), sieci czy koalicje często realizują te zadania, na które pojedyncze organizacje nie mają czasu i/lub zasobów, mimo że są one istotne z punktu widzenia ich misji,

12 będąc w sieci zachowujemy swoją niezależność, dostęp do zasobów partnerów, np. wiedzy eksperckiej, wolontariuszy oraz możliwość wzajemnego uczenia się poprzez wymianę doświadczeń, podejmowanie nowych inicjatyw i usług, realizowanych w partnerstwach, możliwość zaoferowania grupom odbiorców kompleksowej oferty opartej na możliwościach nie tylko swoich, ale również partnerów, lepsze dotarcie do grup odbiorców, dzięki bardziej widocznej promocji usług całej sieci,

13 Również jednostki samorządu terytorialnego są zainteresowane łączeniem się o w sieć. Potencjalne korzyści:  efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych poprzez eliminację niepotrzebnego dublowania się działań,  zwielokrotniony efekt oddziaływania usług i instrumentów finansowanych ze środków publicznych poprzez lepsze dotarcie do grup docelowych ze spójną ofertą,  lepszy pomiar efektów wspierających programy publiczne, dzięki systemom monitoringu i kontroli w ramach sieci.

14 Źródło: Mazgal A., Sieciowanie: idea i mitologia http://wiadomosci.ngo.pl/x/510203 z dnia 16.12.2014 www.ekonomiaspoleczna.pl

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Beata Szczygieł WTZ i CIS Łazy, CIS Dąbrowa Górnicza CIS Zawiercie - Żerkowice


Pobierz ppt "IDEA SIECI I RADY POMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH. To Zjawisko polegające na łączeniu w bardziej lub mniej formalny sposób. Jest obecne w Polsce od momentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google