Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. „TAK ŻYĆ JAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. „TAK ŻYĆ JAK."— Zapis prezentacji:

1 UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. „TAK ŻYĆ JAK ŻYŁEM, WARTO BYŁO” - działalność Józefa Piłsudzkiego Prezentację wykonał: Sebastian Szyja

2 Spis treści  Dzieciństwo i młodość Piłsudskiego  Studia w Charkowie  Aresztowanie, zesłanie i PPS  IV Kongres Międzynarodówki Socjalistycznej  Kolejne aresztowania i ucieczka  Próby zorganizowania oddziałów zbrojnych  Legiony Polskie  Naczelnik Państwa  Wycofanie się z polityki 2

3  Przewrót majowy  Konstytucja Kwietniowa  Śmierć  Przesłanie  Bibliografia 3

4 „ Bez wątpienia żaden z polskich polityków XX stulecia nie wywarł tak wielkiego wpływu na dzieje naszego kraju, jak Józef Piłsudski. Zesłaniec i rewolucjonista, bojownik napadający z bronią w ręku na pociągi, a następnie twórca polskiego czynu zbrojnego podczas pierwszej wojny światowej. Triumfator w wojnie z bolszewikami, człowiek, który ocalił Polskę i Europę przed komunizmem. Ale równocześnie polityk, który zdobył władzę na skutek krwawego przewrotu wojskowego. Twórca autorytarnego systemu bez którego wiedzy nic w Polsce nie mogło się wydarzyć. A jednocześnie abnegat życiowy, niemający większych potrzeb, niezwracający uwagi na splendory i luksusy. Czuły i kochający ojciec, a równocześnie mężczyzna, który większość życia spędził w trójkącie małżeńskim.” 4 Sławomir Koper

5 JÓZEF KLEMENS PIŁSUDSKI – DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie. W wyniku trudnej sytuacji materialnej w 1874r. rodzina Piłsudskich przeniosła się do Wilna. Józef uczęszczał do I gimnazjum, gdzie poddawano go próbom intensywnej rusyfikacji, jednak – dzięki rodzinie – bezskutecznie. Herb Józefa Piłsudskiego 5

6 STUDIA W CHARKOWIE Jesienią 1885r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim, gdzie zaczął również działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich. Wiosną po zaliczeniu I roku próbował przenieść się na uniwersytet w Dorpacie, jednak odmówiono mu przyjęcia dokumentów z powodu jego uprzedniej działalności opozycyjnej. 6

7 ARESZTOWANIE, ZESŁANIE i PPS W marcu 1887r. Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara. 1 maja 1887 r. został skazany na pięcioletnie zesłanie w głąb Rosji, do Kireńska, w którym przebywał do lipca 1890 r. Do Wilna powrócił w lipcu 1892r., tam wstąpił do ruchu socjalistycznego. Od lutego uczestniczył także w pracach tzw. Litewskiej Sekcji PPS. W tym okresie utrzymywał również kontakty z członkami Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich. W 1894 r. został wybrany na przedstawiciela Sekcji Litewskiej oraz - redaktora naczelnego „Robotnika”. 7

8 IV KONGRES MIĘDZYNARODÓWKI SOCJALISTYCZNEJ Od maja do sierpnia 1896 r. J. Piłsudski przebywał w Londynie, jako przedstawiciel CKR PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej. Wraz z innymi członkami zaplanował przegłosowanie wniosku o poparcie przez delegatów walki niepodległościowej Polaków. Ostatecznie tekst dokumentu zmieniono na mniej zdecydowany, co wywołało jego sprzeciw. 8

9 KOLEJNE ARESZTOWANIA I UCIECZKA Na początku 1900 r. nasiliły się aresztowania i rewizje w domach osób podejrzewanych o działalność konspiracyjną. W nocy z 21 na 22 lutego, po zdekonspirowaniu wydawnictwa „Robotnik”, J. Piłsudski został ponownie aresztowany. W więzieniu zaczął symulować chorobę psychiczną, objawiającą się m.in. wstrętem do osób odzianych w mundury. Wówczas przewieziono go na dalsze badania do szpitala petersburskiego, skąd udało mu się zbiec. 9

10 PRÓBY ZORGANIZOWANIA ODDZIAŁÓW ZBROJNYCH Po krótkim pobycie w Londynie J. Piłsudski powrócił do kraju i zastał słabe struktury partyjne oraz pustą kasę. W krótkim czasie rozpoczął zdecydowane działania, mające na celu naprawę sytuacji i zradykalizowanie działań organizacji (PPS). Od 1902 r. rozpoczęto wydawanie nowego czasopisma „Walka”. J. Piłsudski, chcąc zorganizować konspiracyjne oddziały bojowe – legiony polskie w Japonii, udał się do Tokio, jednak rząd japoński odrzucił koncepcję utworzenia polskich oddziałów zbrojnych na terenie Japonii. Skończyło się na przekazaniu PPS 20 tysięcy funtów. 10

11 LEGIONY POLSKIE 28 lipca 1914 r. wybuchła I wojna światowa. J. Piłsudski już w pierwszych dniach zaproponował Austriakom pomoc wojskową w postaci wywołania powstania przeciwko Rosji. W sierpniu wkroczył z oddziałami strzeleckimi na teren zaboru rosyjskiego, licząc na entuzjazm i masowy napływ polskich ochotników, jednak społeczeństwo polskie odniosło się do strzelców niechętnie. Doszło do poważnego kryzysu – rozczarowane władze austriackie zażądały od J. Piłsudskiego rozwiązania oddziałów strzeleckich. 16 sierpnia w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy (NKN), który doprowadził do powołania Legionów Polskich. 11

12 NACZELNIK PAŃSTWA Już na początku niepodległości zarysowały się duże różnice polityczne. Rządu Moraczewskiego nie popierały partie prawicowe, nie uznały go także państwa Ententy, dlatego też w styczniu 1919 r. powołano nowy rząd z I. Paderewskim na czele. 26 stycznia 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, gdzie 10 lutego miało miejsce pierwsze posiedzenie polskiego parlamentu, a 20 lutego przyznano J. Piłsudskiemu uprawnienia Naczelnika Państwa - już nie „tymczasowo”. 12

13 WYCOFANIE SIĘ Z POLITYKI Po wybraniu prezydenta J. Piłsudski usunął się z polityki i przeniósł się do podwarszawskiego Sulejówka, gdzie zajął się przede wszystkim twórczością pisarską. Pilnie jednak śledził wydarzenia na arenie politycznej, które na ogół krytykował. W szeregach armii, rekrutujących się głównie spośród byłych legionistów, posiadał wielu zwolenników, część polityków, przede wszystkim z PPS, opowiadała się za jego powrotem do władzy. 13

14 PRZEWRÓT MAJOWY Pogarszająca się sytuacja polityczna kraju, kolejne upadające rządy, sprawiły, że pod koniec 1925 r. J. Piłsudski zdecydował się wrócić do czynnego uprawiania polityki. W maju, mając duże poparcie, Marszałek zdecydował się przejąć władzę drogą wojskowego zamachu stanu. W Warszawie doszło do trzydniowych walk między wojskami J. Piłsudskiego, a oddziałami wiernymi rządowi. Kilka tygodni później Zgromadzenie Narodowe wybrało J. Piłsudskiego na prezydenta, ten jednak nominacji nie przyjął. W drugim głosowaniu wybrano profesora chemii Ignacego Mościckiego, był to kolejny tryumf Marszałka, bowiem ukonstytuowanie się nowej władzy zalegalizowało przewrót majowy. 14

15 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA Już od zamachu majowego, członkowie sanacji planowali zmianę konstytucji w tym kierunku, aby prezydent posiadał jak największy zakres władzy. Jednak nastąpiło to dopiero w 1935 r. 23 kwietnia 1935 r. J. Piłsudski, mając przed sobą niecały miesiąc życia, podpisał nową konstytucję. Była ona pisana z myślą o Marszałku, ale najwyższa władza w państwie stała się udziałem Ignacego Mościckiego. 15

16 ŚMIERĆ  12 maja 1935 r. o godz. 20.45 w Belwederze zmarł Marszałek Józef Piłsudski (chorował na raka wątroby).  W kraju ogłoszono żałobę narodową, z całego świata zaczęły napływać kondolencje.  Mszę świętą na cześć Józefa Piłsudskiego odprawiono przy symbolicznej trumnie Marszałka w katedrze św. Jadwigi w Berlinie.  Po śmierci ciało zostało zabalsamowane, lekarze wyjęli serce, które 12 maja 1936 r. złożono w grobie matki na cmentarzu Na Rossie w Wilnie.  Srebrna trumna wystawiona była w Belwederze, obok niej stała kryształowa urna z sercem, a przy niej położono czapkę maciejówkę, buławę marszałkowską oraz szablę Marszałka. 16

17 17  15 maja trumnę przewieziono do katedry św. Jana, dzień później odprawiono mszę pontyfikalną.  Generałowie przenieśli trumnę na platformę kolejową, a później przeciągnęli ją sznurami do lokomotywy.  18 maja po całonocnej podróży do Krakowa trumnę przewieziono na Rynek, a stamtąd na Wawel, gdzie na powitanie trumny zabił dzwon Zygmunta.  W kondukcie żałobnym szli członkowie rodziny, prezydent RP Ignacy Mościcki, wszyscy członkowie rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele 16 państw, dawni legioniści i weterani powstania styczniowego, a także okryty żałobnym kirem koń Marszałka.  Po mszy odprawionej przez arcybiskupa Adama Sapiehę generałowie złożyli ciało w krypcie św. Leonarda (22 czerwca 1937 r. trumnę Marszałka przeniesiono do krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów).

18 PRZESŁANIE 18

19 BIBLIOGRAFIA : pl.wikipedia.org portalwiedzy.onet.pl zadane.pl komendant.cal.pl czywiesz.polki.pl biografia24.pl edulandia.pl pilsudczycy-gda.pl google.pl/imghp (grafika google) Sławomir Koper „Józef Piłsudski” – życie prywatne Marszałka 19


Pobierz ppt "UWAGA: Aby zmienić obraz na tym slajdzie, zaznacz go i usuń. Następnie kliknij ikonę Obrazy w symbolu zastępczym, aby wstawić własny obraz. „TAK ŻYĆ JAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google