Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Mariusz Plich Instytut Ekonometrii Perspektywy regionu łódzkiego do roku 2015 w świetle wyników modelu symulacyjnego

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Model Scenariusze Wyniki Konkluzje Plan wystąpienia

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Determinanty budowy modelu – połączenie technik input-output i ekonometrycznych – region w kontekście otoczenia – konieczność szacowania danych – egzogeniczne ujęcie BIZ (napływ i siła oddziaływania) – tylko sfera realna Model

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Klasyfikacja sektorowa użyta do budowy modelu Model

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Model Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wyznaczanie ilorazów lokacyjnych dla województwa łódzkiego Model

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wyniki wariantu bazowego - tempa podstawowych kategorii dla gospodarki Polski Scenariusze

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Scenariusze Wyniki wariantu bazowego - tempa podstawowych kategorii dla regionu ł ó dzkiego

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – wartości historyczne i scenariusze do roku 2015 Scenariusze

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wyniki wariantu bazowego - tempa podstawowych kategorii dla regionu ł ó dzkiego Wyniki Tempo wzrostu PKB (w %)

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wariant bazowy - tempa podstawowych kategorii w gałęziach Wyniki

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wyniki Udziały sektorów w gospodarce regionu

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wyniki symulacji dla PKB - odchylenia scenariuszy symulacyjnych od poziomu PKB w wariancie bazowym Wyniki

14 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Czynniki przyciągające inwestorów i atrakcyjność inwestycyjna województwa łódzkiego (pozycja w rankingu województw) Żródło: Raporty IBnGR Wyniki

15 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego Wnioski – W horyzoncie do roku 2015 w gospodarce województwa łódzkiego -nie widać czynników, które mogłyby istotnie zmienić jej obraz -kontynuowane będą trendy związane ze zmianą struktur gospodarczych, -średnie tempo PKB w latach 2010-2015 może wynosić 3,7% -przy szybkim wzroście BIZ, PKB może rosnąć szybciej o ok. 0,15% rocznie – Pozycja gospodarcza regionu łódzkiego w Polsce nie ulegnie zmianie – Zwiększenie napływu BIZ jest ograniczane przez przez -koniunkturę światową -poziom atrakcyjności inwestycyjnej Polski -poziom atrakcyjności inwestycyjnej łódzkiego na tle innych regionów


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google