Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyną nędzy materialnej większości ludzi jest: Ubóstwo duchowe Garstki bogaczy Wielcy kapitaliści Przyczyną biedy (Wkpb)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyną nędzy materialnej większości ludzi jest: Ubóstwo duchowe Garstki bogaczy Wielcy kapitaliści Przyczyną biedy (Wkpb)"— Zapis prezentacji:

1

2 Przyczyną nędzy materialnej większości ludzi jest: Ubóstwo duchowe Garstki bogaczy Wielcy kapitaliści Przyczyną biedy (Wkpb)

3 Ubóstwo duchowe wkpb wynika z ich  ograniczenia umysłowego i  krótkowzroczności

4 Zadania inteligencji  Rozszerzanie horyzontów myślowych wkpb,  Wkpb nie widzą nic poza bogactwem materialnym.

5 Bogactwo  nie może dać szczęścia, określonego precyzyjnie wzorem

6 Wielu nieszczęść można by uniknąć gdyby inteligencja, była skłonna  propagować i wyjaśniać istotę treści filozoficznej wzoru na szczęście

7  SKŁADNIKI SZCZĘŚCIA z - liczba czynności, które lubimy S - wielość dróg prowadzących do celu  - dzielność w rozwiązywaniu problemów l - odległość do celu (l = v t) v - szybkość w osiąganiu celu, t - czas w którym osiągamy postawiony cel,  - przenikalność emocjonalna,  - przenikalność intelektualna Lechowski: na Lechowski: na

8 Ze wzoru na szczęście wynika  sposób w jaki można osiągać zamierzony cel  konieczność miłości bliźniego

9 Inteligencja ma do odegrania doniosłą rolę  jako rzecznik swoistości narodowych  dziedzic uniwersalnych składników europejskiej tradycji kulturowej i cywilizacyjnej  nie powinna zatem poprzestawać na głoszeniu ogólników

10 Rozwój ludzkości zawdzięcza się  współczesnej technice  rozwijanej dzięki ścisłym formułom matematycznym

11 Przyczyny wszelkiego zła  uogólniana teoria względności stosowana w sferze etyczno – moralnej,  wszystko można udowodnić na zasadzie ogólnego prawa przekory (teza-antyteza i synteza)  dialektyka bazująca na niedozwolonych etycznie „chwytach” erystycznych  metody NLP nie właściwie wykorzystywane Lechowski:

12 Metoda NLP opracowana została przez sławnego psychiatrę Ericksona, w celu  leczenia ludzi umysłowo chorych  Obecnie wykorzystywana jest do ogłupiania ludzi zdrowych umysłowo

13 Chwyty erystyczne stosuje się w celach  fałszowania prawdy  ośmieszania przeciwników politycznych  Wygrywania wyborów

14 Metody NLP stosuje do  Wyrafinowanego oszukiwania ludzi  Sprzedaży różnego rodzaju ubezpieczeń  Szkolenia agentów ubezpieczeniowych na specjalnych kursach  W różnego rodzaju technikach reklamowych  Wpływania na podświadomość ludzi  Zachęcania do zakupu, często szkodliwych „kosmetyków” „produktów spożywczych” A nawet „lekarstw” –

15 Za pomocą NLP  zachęca się do różnego rodzaju pożyczek  zaciągania kredytów  wszystko czyni się po to, by wspomniani bogacze (wkpb) mogli gromadzić fortuny na swoich kontach

16 Bogacze  stanowią ok. 2% ludzkości  posiadają ok. 90% jej bogactwa  ciągle powiększają swe bogactwa  bogaczy cechuje jednak wyjątkowa nędza duchowa.

17  Bogacze nie wiedzą że:  najbardziej do szczęścia potrzebne jest im nie bogactwo materialne  ale miłość bliźniego  są w związku z tym pożałowania godnymi ludźmi  nie mogą, bowiem, zyskać miłości wykorzystując niemiłosiernie swoich bliźnich

18 Powszechne prawo przekory  każdy skutek wywołany pewną przyczyną skierowany jest przeciwko tej przyczynie, która go wywołała  Jest ono istotą ujemnego sprzężenia zwrotnego wykorzystywanego w technice sterownia

19 Z prawa przekory wynika, że tylko w sposób  systematyczny  cierpliwy i mądry  można zmienić ten stan, w którym ludzkość obecnie się znalazła.

20 Główną rolą inteligencji jest  systematyczne zwracanie uwagi tym nieszczęśnikom, którzy nie wiedzą, co czynią  Wskazywanie na fakt, że (wkpb) wyrządzają szkodę sobie i innym przez swoją nadmierną chciwość.

21 Dzięki naukom ścisłym nastąpił rozwój  nauki  kultury  wiedzy o świecie i ludziach  Filozofii (miłości mądrości)  wykorzystywania ludzi przez pozbawionych możliwości ścisłego rozumowania a pochłoniętych bezmyślną zachłannością.

22 Ci zachłanni, a ubodzy duchem Wkpb prowadzą  do zagłady siebie i całą ludzkość  Zginą zatem również naukowcy i wynalazcy, dzięki którym bogacze stali się bogaczami

23 Na tym właśnie polega, ogólne prawo przekory

24 Inteligencja musi  Zwrócić uwagę na powszechnie obowiązujące prawo przekory i z niego umiejętnie korzystać  swoje intelekty skierować na obowiązujące prawa przyrody  ustanawiać prawa zgodne z jej naturą, a nie wymyślać jakieś fikcyjne, a często szkodliwe prawa

25 Aby skutecznie zaradzić zbliżającej się globalnej katastrofie należy:  wykorzystywać ścisłość rozumowania  doceniać intuicję większości ludzi  Ostrzegać ludzi przed stosowaniem chwytów erystycznych  Zapoznać się z metodami NLP

26 Sukcesem, bardzo ludziom obecnie potrzebnym byłoby wyjście z kryzysu  Gospodarczego  etyczno – moralnego  Umysłowego  filozoficznego

27 Aby osiągnąć jakikolwiek sukces, należy:  wiedzieć jak to zrobić  wierzyć w to, że się go osiągnie  chcieć go osiągnąć i przystąpić w tym celu do działania.

28 Były już znane z histori systemy społeczne, które:  opierały się głównie na pracy (niewolniczej)  inne głównie na wierze  a jeszcze inne głównie na wiedzy  Wkrótce nadejdą niewątpliwie, takie lepsze czasy, w których wiedza, wiara i praca będą się wzajemnie uzupełniać. Wizję takich czasów pokazano na stronie internetowej: www.realizatorzy.prv.pl).

29 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Przyczyną nędzy materialnej większości ludzi jest: Ubóstwo duchowe Garstki bogaczy Wielcy kapitaliści Przyczyną biedy (Wkpb)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google