Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój Urząd Morski w Szczecinie Marzec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój Urząd Morski w Szczecinie Marzec 2010."— Zapis prezentacji:

1 Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój Urząd Morski w Szczecinie Marzec 2010

2 Wnioskodawca – Urząd Morski w Szczecinie działa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,poz. 96 i z 1995 r. Nr 7, poz. 31) na podstawie statutu organizacyjnego, stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji dyrektora urzędu morskiego jako terenowego organu administracji morskiej, działający zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami oraz pod jego nadzorem i kierownictwem Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych

3 Nadrzędny cel projektu: zwiększenie roli transportu wodnego w województwie zachodniopomorskim, co wpłynie aktywizująco na rozwój gospodarczy poszczególnych miejscowości i całego regionu Podstawowy cel projektu: zwiększenie dostępności do portów oraz zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w rejonie Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego

4 Poprzez działania związane z poprawą stanu infrastruktury portowej i dostępu do portów projekt realizuje cele i priorytety podstawowych dokumentów strategicznych: cel główny osi priorytetowej 2 RPO WZ na lata 2007-2013 "Poprawa stanu infrastruktury transportowej i technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu„ cel operacyjny IV.1 Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015 "Kształtowanie infrastruktury na styku środowisk woda/ląd„ strategiczny cel Strategii Rozwoju WZ do 2020r. "Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu"

5 Wartość projektu, wartość dofinansowania oraz okres realizacji Orientacyjny koszt całkowity: 52.000.000,00 zł Kwota dofinansowania z RPO: 26.000.000,00 zł Wymierna wartość dofinansowania projektu ze środków RPO: 50% Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2010 r. Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 31.07.2012 r.

6 Wskaźniki wyniku operacji Wskaźniki produktu Jedn. miary Docelowa wartość wskaźnika Rok osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika Źródło informacji o wskaźnikach (dokumenty) Liczba zakupionego taboru pływającego szt 22011 Faktura zakupu, protokół przekazania jednostek Liczba zakupionych pływających znaków nawigacyjnych szt 912011 Faktura zakupu, protokół przekazania Długość pogłębionych torów wodnych km 692012 Pomiary batymetryczne Długość zmodernizowanych nabrzeży i falochronów mb 7502012 Protokół odbioru prac

7 Zalew Szczeciński LUBIN KAMIEŃ POMORSKI POLE REFULACYJNE MIĘDZYWODZIE STEPNICA Obszar realizacji projektu

8 Zakres rzeczowy projektu 1.Przebudowa elementów ogólnodostępnej infrastruktury w portach: Trzebież, Wolin, Stepnica, Międzywodzie, Nowe Warpno, Dziwnów, Lubin, Kamień Pomorski oraz BON Szczecin, a w szczególności przebudowa budowli w basenach portowych, wejść do portów i falochronów portowych

9 2.Zakup dwóch hybrydowych jednostek inspekcyjnych przeznaczonych do kontroli i monitorowania wód w celu poprawy stanu bezpieczeństwa żeglugi na wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie

10 2.Modernizacja pływającego oznakowania nawigacyjnego – zakup 91 sztuk pław świetlnych i pław dziennych wyposażonych w instalację generatorów wiatrowych do zasilania systemów nawigacyjnych

11 3.Modernizacja 39 obiektów stałego oznakowania nawigacyjnego – stawy nabieżnikowe, światła sektorowe i ostrzegawcze, dalby, światła cyplowe, stawy na wodzie Światła sektorowe Dalby Stawy

12 Port Stepnica Port Trzebież Port Nowe Warpno Port Wolin Port Kamień Pomorski Port Dziwnów 4.Roboty pogłębiarskie oraz refulacyjne na torach podejściowych do małych portów o łącznej kubaturze około 120 000 m 3

13 5.Przebudowa pola refulacyjnego w Międzywodziu przeznaczonego do odkładu urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich na torach podejściowych Przewidywana pojemność pola po przebudowie wyniesie około 75 tys. m 3 Długość grobli zewnętrznej 1,4 km, grobli osadnika 0,2 km

14 Projekty powiązane:

15 Realizacja projektu to szansa na : stworzenie odpowiednich warunków do poprawy oraz rozszerzenia usług transportu wodnego w województwie zachodniopomorskim rozwój turystyki wodnej, jachtingu zalewowego oraz morskiego powstanie towarzyszącej im bazy hotelowo-gastronomicznej aktywizację gospodarczą poszczególnych miejscowości i całego regionu

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój Urząd Morski w Szczecinie Marzec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google