Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr med. Paweł Grzesiowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr med. Paweł Grzesiowski."— Zapis prezentacji:

1 OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA, 5.04.2014 r.

2  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I (NAJWYŻSZEJ MOŻLIWEJ) JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ  W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH = REDUKCJA CZĘSTOŚCI, MINIMALIZACJA SKUTKÓW POPRZEZ EFEKTYWNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, LECZNICZE I NADZÓR 2.Paweł Grzesiowski CEL SYSTEMOWY

3 ZAKAŻENIE JAKO ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE Definicja zdarzenia niepożądanego “ Zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie lub w wyniku leczenia, nie związana z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia pacjenta “ Zakażenie związane z procedurami medycznymi w wielu przypadkach może być rozpatrywane jako element naturalnego przebiegu choroby..Paweł Grzesiowski3

4 4 ZAKAŻENIA SZPITALNE PACJENTO-ZALEŻNE zakażenie szpitalne pacjento-zależne – zależne od pacjenta – flora własna pacjenta, endogenne czynniki ryzyka, np. OZT, onkologia, wcześniactwo, chirurgia w polu skażonym, brudnym, zakażenia wczesne okołoporodowe/ wewnątrzmaciczne

5 .Paweł Grzesiowski5 ZAKAŻENIA SZPITALNE OPIEKO- ZALEŻNE zakażenia szpitalne opieko-zależne – zależne od jakości opieki, często patogeny szpitalne, egzogenne czynniki ryzyka – np. zakażenia odcewnikowe krwi, pęcherza moczowego, okołodrenażowe, chirurgia w polu czystym, czystym-skażonym, zapalenia płuc VAP, biegunka szpitalna

6 .Paweł Grzesiowski6 USTAWA o CHOROBACH ZAKAŹNYCH ‘2008 Art. 14. Szpital musi wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych System obejmuje: powołanie zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych; ocenę ryzyka i monitorowanie zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych; udzielanie świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych, warunki izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne, dostęp do badań laboratoryjnych w ciągu całej doby, racjonalne stosowanie profilaktyki i terapii antybiotykowej; raportowanie do PIS ognisk epidemicznych i rocznych raportów

7 UZYSKANIE INFORMACJI O REALIZACJI CELU SYSTEMOWEGO NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH, MIERZALNYCH, POWTARZALNYCH WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH = WSKAŹNIKI Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW RYZYKA, RODZAJU OPIEKI, WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK, FARMAKOEKONOMIKI… 7.Paweł Grzesiowski CEL OCENY - 1

8 WYKORZYSTANIE INFORMACJI O REALIZACJI CELU SYSTEMOWEGO DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM USTAWICZNEGO PODNOSZENIA / UTRZYMANIA NA WYSOKIM POZIOMIE WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ 8.Paweł Grzesiowski CEL OCENY - 2

9 PROMOWANIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH (CZĘSTO KOSZTOWNYCH) ROZWIĄZAŃ DLA ZAPEWNIENIA WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ NA JAK NAJWYŻSZYM POZIOMIE 9.Paweł Grzesiowski CEL OCENY - 3

10 FILARY PROMOWANIA JAKOŚCI OPIEKI w POLSCE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYMUSZAJĄCE / PROMUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO / JAKOŚĆ OPIEKI LEGISLACJA - PARLAMENT, RZĄD (USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, AKREDYTACJA, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ) NADZÓR SYSTEMOWY - INSPEKCJA SANITARNA ŚRODOWISKO MEDYCZNE – WYTYCZNE, EDUKACJA, ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – UBEZPIECZYCIELE PROMOWANIE EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ – PŁATNIK (NFZ, UBEZPIECZENIA DODATKOWE) PACJENCI – ROSZCZENIA (SĄDY, KOMISJE WKZM) 10.Paweł Grzesiowski

11 W szpitalu prowadzi się działania redukujące ryzyko zakażeń:  KZ 1.1 efektywne funkcjonowanie zespołu i komitetu kontroli zakażeń,  KZ 1.2 Mycie i dezynfekcja rąk,  KZ 1.3 Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych,  KZ 1.4 Mycie i dekontaminacja sprzętu użytkowego,  KZ 1.5 Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego,  KZ 1.6 postępowanie z bielizną szpitalną,  KZ 1.7 stosowanie środków ochrony osobistej,  KZ 1.8 szczepienie personelu,  KZ 1.9 postępowanie po ekspozycji zawodowej,  KZ 1.10 izolacja chorych zakażonych oraz pacjentów o podwyższonym ryzyku zakażenia,  KZ 1.11 Identyfikacja i wygaszanie ogniska epidemicznego, 11.Paweł Grzesiowski

12  KZ 2 W szpitalu wdrożono program monitorowania zakażeń, KZ 2.1 W szpitalu przyjęto kryteria rozpoznawania zakażeń, KZ 2.2 W szpitalu prowadzona jest walidacja danych o zakażeniach,  KZ 3 W szpitalu prowadzona jest analiza dotycząca szczepów wieloopornych,  KZ 4 Kierownictwo i personel szpitala regularnie zapoznają się z wynikami monitorowania zakażeń,  KZ 5 Personel systematyczne uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń szpitalnych,  KZ 6 W szpitalu wdrożono program racjonalnej polityki antybiotykowej,  KZ 7 W szpitalu wdrożono antybiotykową profilaktykę okołozabiegową. W szpitalu prowadzi się działania redukujące ryzyko zakażeń: 12.Paweł Grzesiowski

13 13.Paweł Grzesiowski

14  Jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. systemu zarządzania lub akredytacyjnym Min. Zdr. ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej, wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ  kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej  ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  ceny świadczeń opieki zdrowotnej KRYTERIA OCENY OFERT 14.Paweł Grzesiowski

15 Liczba punktów cząstkowych (np. 11) _______________________________ x waga (5) Max. liczba punktów cząstkowych (22)

16  HOSPITALIZACJA – JAKOŚĆ  ŁĄCZNIE MAKS. 125 PUNKTÓW Z WAGI SKALUJĄCEJ, LICZBA MAX PUNKTÓW CZĄST ? JAKOŚĆ – OCENA ZEWN – MAKS. 10 PKT JAKOŚĆ – WARUNKI POMIESZCZEŃ – MAKS. 3 PKT JAKOŚĆ – KONTROLA ZAKAŻEŃ – MAKS. 5 PKT ALE 13 KRYTERIÓW DO WYBORU (!) ZA KTÓRE ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ 22 PUNKTY (!) => FRUSTRACJA NAJLEPSZYCH BOWIEM MOGĄ WALCZYĆ MAX O 5 PKT. KRYTERIA OCENY OFERT 16.Paweł Grzesiowski

17

18

19

20

21 ELITARNY PROGRAM MIN. ZDROWIA – OK. 30 SZPITALI, JEDEN DZIEŃ W ROKU NIEZGODNE Z USTAWĄ, BRAK KADRY, LOBBING? BRAK UZASADNIENIA MERYTORYCZNEGO WSKAZANE MIN CO 6 M-CY, OPUBLIKOWANE W STYCZNIU 2014 NIEZGODNE Z PROGRAMEM WHO, BRAK WSKAŹNIKA, POWIELENIE AKREDYTACJI BRAK WSKAŹNIKA REALIZACJI, POWIELENIE AKREDYTACJI SKUTEK – WYBIÓRCZE MONITOROWANIE SKUTEK – ELIMINACJA LUDZI OD LAT ZAANGAŻOWANYCH SKUTEK – OGRANICZENIA W ZATRUDNIENIU SKUTEK – SPADEK EFEKTYWNOŚCI

22 BRAK WSKAŹNIKÓW REALIZACJI, POWIELENIE AKREDYTACJI BRAK WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI, NIEJASNE KRYTERIA, WYBIÓRCZE I PRACOCHŁONNE DZIAŁANIA NIEZGODNE Z USTAWĄ, BRAK KADRY, LOBBING? SKUTEK – BRAK MOTYWACJI DO REALIZACJI SKUTEK – BRAK KADR SPADEK EFEKTYWNOŚCI MONITOROWANIA

23 kompleksowość CHOROBY PŁUC, CHOROBY ZAKAŹNE, DERMATOLOGIA, WENEROLOGIA 23.Paweł Grzesiowski

24  BLOK I – 10 pkt - POZYTYWNA PROMOCJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ALE MAŁO PUNKTÓW certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia / Certyfikat ISO  BLOK II – 5 pkt – NEGATYWNA PROMOCJA KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Niejasne kryteria, promowanie działań (akcyjnych) a nie wyników i działań ciągłych, niezgodność z obowiązującymi przepisami Brak parametrycznej oceny efektywności systemów kontroli zakażeń, powielanie wymagań akredytacji Pominięcie wielu elementów kontroli zakażeń szpitalnych (zespół kzs, piel. epid., dekontaminacja w tym sterylizacja, diagnostyka mikrobiol., PODSUMOWANIE 24.Paweł Grzesiowski

25  KIERUNEK JAK NAJBARDZIEJ KORZYSTNY  NIEZBĘDNE ZMIANY DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ZWIĘKSZENIE LICZBY PUNKTÓW ZA KONTROLĘ ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ELIMINACJA PODWÓJNEJ PUNKTACJI (AKREDYTACJA, ISO) UWZGLĘDNIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WPROWADZENIE WSKAŹNIKÓW ZUNIFIKOWANYCH np. ZUŻYCIE ŚRODKA DO DEZYNFEKCJI RĄK, LICZBA WYKRYTYCH ZS PO KONKRETNYCH PROCEDURACH (OPIEKOZALEŻNE ZS), EFEKTYWNOŚĆ WDROŻONYCH PROCEDUR, PRZEDŁUŻONE POBYTY, REOPERACJE, WALIDACJA PODSUMOWANIE – PROPOZYCJE ZMIAN 25.Paweł Grzesiowski

26 26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ paolo@fipz.edu.pl www.shl.org.pl


Pobierz ppt "OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr med. Paweł Grzesiowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google