Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR JACEK BOROWICZ. Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR JACEK BOROWICZ. Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p."— Zapis prezentacji:

1 DR JACEK BOROWICZ

2 Czas pracy – pojęcie Art § 1. k.p.

3 Czas pracy – pojęcie  pracownik i pracodawca

4 Czas pracy – pojęcie  pozostawanie w dyspozycji

5 Czas pracy – pojęcie  teren zakładu pracy  inne wyznaczone miejsce

6  Jakie okresy niewykonywania pracy są wliczane do czasu pracy?

7  Czego nie wlicza się do czasu pracy ?

8  Podróż służbowa a czas pracy

9 Art § 1. K.P. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

10 NORMA CZASU PRACY

11  PODSTAWOWA NORMA CZASU PRACY Art § 1. k.p.

12 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY DOBOWA ŚREDNIOTYGODNIOWA

13  Co to jest doba? KONSTRUKCJA DOBY W PRZEPISACH O CZASIE PRACY

14  Co to jest doba? Zenon B. i Benon Z. pracują w fabryce X w systemie zmianowym. W tym tygodniu Zenon pracuje na II zmianę od do a Benon na III zmianę od do 6.00…

15  Co to jest tydzień? KONSTRUKCJA TYGODNIA W PRZEPISACH O CZASIE PRACY

16  Co to jest tydzień? 1kwiecień 2015 przypada na środę, 1 maj 2015 na piątek Od kiedy liczymy tygodnie w tych miesiącach?

17 KONSTRUKCJA TYGODNIA  7 KOLEJNYCH DNI  5 DNI ROBOCZYCH (ŚREDNIO)  NIEDZIELA  DZIEŃ WOLNY Z TYTUŁU 5-DNIOWEGO TYGODNIA PRACY  ŚWIĘTO NIE PRZYPADAJĄCE W NIEDZIELĘ (ewentualnie…)

18 OKRES ROZLICZENIOWY Standardowy art § 1. Przedłużony art § 2. Skrócony art , 143 i 144

19 OKRESY OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO TYGDODNIOWEGO Art § 1-3 Art § 1-4

20 ODPOCZYNEK DOBOWY  KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU DOBOWEGO?  JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POZBAWIENIA PRACOWNIKA OBWIĄZKOWEGO OPOCZYNKU DOBOWEGO?

21 ODPOCZYNEK TYGODNIOWY  KOGO/KIEDY MOŻNA POZBAWIĆ OBOWIĄZKOWEGO ODPOCZYNKU TYGODNIOWEGO?  JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POZBAWIENIA PRACOWNIKA OBWIĄZKOWEGO OPOCZYNKU TYGODNIOWEGO?

22 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY

23 KODEKSOWA NORMA CZASU PRACY A INNE NORMY CZASU PRACY

24 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Art Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Art Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1-3, nie może przekraczać 3 miesięcy.

25 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Art Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

26 NORMA CZASU PRACY (Art. 129.§1) A MAKSYMALNY, NIEPRZEKACZALNY, PRZECIĘTNY TYGODNIOWY CZAS PRACY (Art. 131)

27 NOMINALNY CZAS PRACY (Art § 1-2) A FAKTYCZNY CZAS PRACY (Art § 3)

28 Nominalny czas pracy styczeń 2014 (wszystkie soboty wolne)  PN 6!  WT  SR  CZ  PT  SB  ND

29 Nominalny czas pracy styczeń 2014  PN 6!  WT 7  SR 1  CZ 2  PT 3  SB 4  ND 5

30 Nominalny czas pracy styczeń 2014  PN 6! 13  WT 7 14  SR 1 8  CZ 2 9  PT 3 10  SB 4 11  ND 5 12

31 Nominalny czas pracy styczeń 2014  PN 6!  WT  SR  CZ  PT  SB  ND

32 Nominalny czas pracy styczeń 2014  PN  WT  SR  CZ  PT  SB  ND

33 Nominalny czas pracy styczeń 2014  PN  WT  SR  CZ  PT  SB  ND

34 Nominalny czas pracy styczeń x 40g + 3 x 8g =184 – 2 x 8g =168g nczp

35 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT !  SR  CZ  PT  SB !  ND

36 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT  SR  CZ  PT  SB  ND

37 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT  SR  CZ  PT  SB !  ND

38 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT !  SR  CZ  PT  SB ! 8  ND

39 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT ! 18  SR  CZ  PT  SB ! 8 15  ND

40 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT !  SR  CZ  PT  SB !  ND

41 NCZP Październik-listopad 2014  PN  WT !  SR  CZ  PT  SB !  ND

42 NCZP Październik-listopad x 40g + 3 x 8 g = 344 g – 2x 8g =328 g nczp

43 SYSTEMY I ROZKŁADY CZASU PRACY  PODSTAWOWY  RÓWNOWAŻNY  SKRÓCONY  WEEKENDOWY  PRZERYWANY  ZADANIOWY  INDYWIDUALNY  RUCHOMY  W RUCHU CIĄGŁYM

44 GODZINY NADLICZBOWE PRZEKROCZNIE NORMY CZASU PRACY DOBOWEJ TYGODNIOWEJ PRZEKROCZENIE DOBOWEGO PRZEDŁUŻONEGO WYMIARU CZASU PRACY

45 GODZINY NADLICZBOWE SYTUACJE „NADZWYCZAJNE” (Art § 1 pkt 1) SZCZEGÓLNE POTRZEBY PRACODAWCY (Art § 1 pkt 2)

46 Praca nadwymiarowa nie kwalifikowana jako godziny nadliczbowe  praca ponad skrócony wymiar czasu pracy  przedłużone zgodnie z k.p. dobowe wymiary czasu pracy (np. art § 1. k.p.)  odpracowanie zwolnienia na sprawy osobiste ( art § 2 1 k.p.)  praca zarządzających zakładem pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych (art §1-2 k.p.)  czas dyżuru bez wykonywania pracy

47 ZAKAZ PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH BEZWZGLĘDNY Kobiety ciężarne Szkodliwe warunki pracy Pracownicy młodociani Pracownicy niepełnosprawni WZGLĘDNY Rodzice dzieci do lat 4

48 LIMIT GODZIN NADLICZBOWYCH DOBOWY ROCZNY KODEKSOWY POWIĘKSZONY (do ilu max?)

49 LIMIT GODZIN NADLICZBOWYCH Który „typ” godzin nadliczbowych jest limitowany ( wynikające ze szczególnych potrzeb czy wynikające z sytuacji nadzwyczajnych?)

50 ROZLICZANIE CZASU PRACY

51 REKOMPENSOWANIE GODZIN NADLICZBOWYCH FORMA PIENIĘŻNA (Art § 1 – 4) FORMA NIEPIENIĘŻNA (Art § 1-3, Art )

52 CZAS PRACY A DYŻUR (Art § 1-4) „DOMOWY” „W MIEJSCU PRACY” Kiedy dyżur jest zaliczany do czasu pracy?

53 PRACA W PORZE NOCNEJ  PRACOWNIK PRACUJĄCY W PORZE NOCNEJ  PRACOWNIK „PRACUJĄCY W NOCY”  PRACOWNIK „PRACUJĄCY W NOCY”, KTÓRY WYKONUJE PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ALBO ZWIĄZANE Z DUŻYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM LUB UMYSŁOWYM.  Jaka jest różnica?  Któremu z nich należy się dodatek za pracę w porze nocnej?

54 PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA DOZOWOLONA WYJĄTKOWO (Art a § 3, Art ) ZAKAZANA (Art a § 1-2)

55 REKOMPENSATA PRACY W NIEDZIELĘ (Art § 1. pkt 1 Art § 2) W ŚWIĘTO (Art § 1. pkt 2 Art § 3)


Pobierz ppt "DR JACEK BOROWICZ. Czas pracy – pojęcie Art. 128. § 1. k.p."

Podobne prezentacje


Reklamy Google