Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Ochrony Zdrowia przedstawia Index Nastrojów Branży Zdrowotnej czyli pierwszy z serii pomiar temperatury i ciśnienia wśród głównych uczestników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Ochrony Zdrowia przedstawia Index Nastrojów Branży Zdrowotnej czyli pierwszy z serii pomiar temperatury i ciśnienia wśród głównych uczestników."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Ochrony Zdrowia przedstawia Index Nastrojów Branży Zdrowotnej czyli pierwszy z serii pomiar temperatury i ciśnienia wśród głównych uczestników branży zdrowotnej w Polsce 24 stycznia 2013

2 WPROWADZENIE  Sektor ochrony zdrowia w Polsce daje zatrudnienie ok. 900,000 osób  Co 10 czynny zawodowo Polak na co dzień zawodowo związany jest z branżą zdrowotną  Publiczne wydatki na zdrowie stanowią ok. 10% wszystkich wydatków państwa  Całkowite wydatki na opiekę zdrowotną wynoszą ok. 100 mld zł rocznie Jaka jest kondycja i samoocena głównych uczestników rynku? Jak wygląda środowisko i otoczenie branży zdrowotnej? Czy warunki funkcjonowania branży mogą mieć wpływ na jej efektywność?

3 PRZEMYSŁ ZAŁOŻENIA BADANIA Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z pracownią badawczą BSM zrealizował ogólnopolskie badanie sondażowe na reprezentatywnej grupie menadżerów i pracowników sektora ochrony zdrowia. CEL Stworzenie zestawu zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników mierzących nastroje i poziom satysfakcji branży KTO CO ŚWIADCZENIODAWCY DYSTRYBUTORZY Menadżerowie, Personel Medyczny i Pielęgniarski Producenci Leków i Produktów Medycznych Farmaceuci, Kierownicy Aptek i Hurtowni KONDYCJA BRANŻY WARUNKI DZIAŁANIA I ROZWOJU LUDZIE FIRMY OTOCZENIE PRAWNE REGULATOR PŁATNIK PUBLICZNY

4 WSKAŹNIKI SATYSFAKCJI Ankietowani oceniali na ile zgadzają się, że: …uważa pracę w branży za dobrze płatną …ceni korzyści pozamaterialne …przestrzega etyki …uważa pracę w branży za stabilna i bezpieczną …czuje się szanowane społecznie... jest w dobrej kondycji finansowej …rozwija się... dobrze radzi sobie ze zmianami w otoczeniu... dobrze radzi sobie na polu konkurencji... jest czytelne, zrozumiałe... zapobiega nadużyciom w systemie refundacji... dobrze reguluje działalność i konkurencję (placówek, firm, aptek)... dobrze reguluje proces tworzenia list leków refundowanych... sprzyja poprawie jakości opieki zdrowotnej... jest kompetentny, rozumie problemy sektora zdrowia... jest otwarty na dialog ze środowiskiem... dobrze informuje opinię publiczną... działa dla poprawy jakości opieki zdrowotnej … prowadzi dobrą politykę informacyjną rozumie potrzeby i problemy środowiska … działa transparentnie … jest kompetentny … działa dla dobra pacjentów Moje środowisko…Miejsce, gdzie pracuję…Obecne prawo…Regulator…Płatnik publiczny… WARUNKI DZIAŁANIA I ROZWOJU KONDYCJA BRANŻY LUDZIE FIRMY OTOCZENIE PRAWNE REGULATOR PŁATNIK PUBLICZNY Na podstawie odpowiedzi skonstruowano 5 wskaźników Skala punktowa od -1 do +1 Na podstawie odpowiedzi skonstruowano 5 wskaźników Skala punktowa od -1 do +1

5 WARUNKI DZIAŁANIA I ROZWOJU KONDYCJA BRANŻY WARTOŚCI OGÓLNE strefa oceny negatywnej strefa oceny pozytywnej strefa oceny negatywnej strefa oceny pozytywnej strefa oceny negatywnej strefa oceny pozytywnej LUDZIE FIRMY OTOCZENIE PRAWNE REGULATOR PŁATNIK PUBLICZNY ŚWIADCZENIODAWCY PRZEMYSŁ DYSTRYBUTORZY

6 KONDYCJA BRANŻY Ogólnie główni aktorzy branży pokazują umiarkowanie dobry lub dobry poziom satysfakcji tak ze strony ludzi, jak i przedsiębiorstw:  Wszyscy deklarują satysfakcjonujący poziom przestrzegania etyki (nawet + 0,66)  Wszyscy dobrze oceniają kondycję i zdolności konkurencyjne firm, dla których pracują (nawet +0,66) W niektórych obszarach pojawiają się jednak wątpliwości, które wskazują na niepewność i lęk wśród pracowników wszystkich trzech grup:  Wyraźny brak satysfakcji po stronie świadczeniodawców i dystrybucji jeśli chodzi o zarobki (nawet -0,55)  Podobnie nisko postrzegane jest bezpieczeństwo zatrudnienia w przemyśle i wśród dystrybutorów (nawet -0,52)  Szczególnie pracownicy przemysłu odczuwają brak satysfakcji jeśli chodzi o poszanowanie społeczne (-0,35)

7 WARUNKI DZIAŁANIA I ROZWOJU Wszyscy trzej główni aktorzy branży uznają, że obecne warunki do działania są dla nich istotnie niekorzystne, i dotyczy to każdego z trzech badanych wymiarów, czyli otoczenie prawne, relacje z regulatorem i współpraca z płatnikiem publicznym.... jest czytelne, zrozumiałe... zapobiega nadużyciom w systemie refundacji... dobrze reguluje zasady działalności i konkurencji (placówek, firm, aptek)... dobrze reguluje proces wprowadzania leków na listy... sprzyja poprawie jakości opieki zdrowotnej Obecne prawo, regulujące sferę opieki zdrowotnej… satysfakcja brak satysfakcji... jest kompetentny, rozumie problemy sektora zdrowia... jest otwarty na dialog z moim środowiskiem zawodowym... dobrze informuje opinię publiczną o swych pracach... zmierza w kierunku poprawy jakości opieki zdrowotnej Regulator, tworząc prawo dla sektora zdrowia… satysfakcja brak satysfakcji ŚWIADCZENIODAWCY PRZEMYSŁ satysfakcja brak satysfakcji … prowadzi dobrą politykę informacyjną rozumie potrzeby i problemy środowiska … działa transparentnie … jest kompetentny … działa dla dobra pacjentów Płatnik publiczny… ŚWIADCZENIODAWCY

8 TEMPERATURA & CIŚNIENIE BRANŻY Index nastroju wynosi: - 0,15 pkt. Index optymizmu - 0,31 pkt. Index optymizmu - 0,18 pkt. Index optymizmu - 0,16 pkt. Index nastroju wynosi: - 0,14 pkt. Index nastroju wynosi: - 0,20 pkt. PRZEMYSŁ ŚWIADCZENIODAWCY DYSTRYBUTORZY TERMOMETR SATYSFAKCJI i NASTROJU BAROMETR OPTYMIZMU

9 WNIOSKI  Badanie nastroju branży zdrowotnej w Polsce pokazuje niepokojący obraz tego kluczowego z perspektywy interesu społecznego sektora.  Używając terminologii lekarskiej, można stwierdzić, że branża jest w zapaści lub jest jej bliska  Ostatni rok szczególnie źle wpłynął na nastroje branży, ale prognozy na rok 2013 wcale nie są lepsze.  W zgodnej opinii wszystkich uczestników rynku to czynniki zewnętrzne - czyli otoczenie prawne, relacje z regulatorem i decyzje płatnika publicznego mają wpływ na tak złe nastroje

10 Instytut Ochrony Zdrowia Dziękujemy !


Pobierz ppt "Instytut Ochrony Zdrowia przedstawia Index Nastrojów Branży Zdrowotnej czyli pierwszy z serii pomiar temperatury i ciśnienia wśród głównych uczestników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google