Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Klajbor Kierownik Realizacji Projektu BW RIS-P Spotkanie grup branżowych Gdańsk, 5 i 7 lipca 2005 r. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Klajbor Kierownik Realizacji Projektu BW RIS-P Spotkanie grup branżowych Gdańsk, 5 i 7 lipca 2005 r. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Klajbor Kierownik Realizacji Projektu BW RIS-P Spotkanie grup branżowych Gdańsk, 5 i 7 lipca 2005 r. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) Grupy branżowe w RIS-P Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Krajowy Wkład Publiczny)

2 Rada Konsorcjum - Konsorcjum realizujące projekt Politechnika Gdańska Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw Gdański Związek Pracodawców Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

3 Globalizacja  „komputerowy” kapitał (sieci teleinformatyczne)  deregulacja światowego rynku  korporacje transnarodowe  możliwa dzięki innowacjom Konkurencja  zaostrza się  staje się globalna (nowi aktorzy)  objęła państwa/regiony/miasta  wygrywają producenci innowacji  utrwala podziały gospodarcze świata Innowacja  tworzy dla siebie popyt  generuje powstawanie nowych innowacji  jest produktem wiedzy  jest płaszczyzną konkurencji i zmienia podziały gospodarcze ( zdolni do tworzenia innowacji uzyskują stabilną przewagę konkurencyjną, pozostali konkurują ceną, a więc dążą do uzyskania niskiego kosztu pracy) Współczesne mechanizmy rozwoju

4 Segmentacja gospodarki światowej

5 Public Sector Sektor publiczny Corporate Sector Sektor firm Universities Uniwersytety i politechniki Research Institutes Instytuty B+R Industrial Parks Parki przemysłowe Science Parks Parki naukowe Research Institutes Instytuty B+R Triple Helix Model Model Potrójnej Spirali Gospodarka oparta na wiedzy

6 Wybrane charakterystyki statystyczne Województwa Pomorskiego

7 Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) RIS-P - systemy wykonawcze do utworzenia- systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia- podmioty istniejące

8 HORYZONT STRATEGII DO 2013 R. Ogólny schemat struktury celów RIS-P

9 CELE GŁÓWNE RIS-P H2 Kształtowanie kultury innowacyjnej i edukacja proinnowacyjna H4 Wsparcie rozwoju MSP w Regionie poprzez szerokie wykorzystanie potencjału innowacyjnego aglomeracji trójmiejskiej H3 Wsparcie rozwoju obszarów poza aglomeracją trójmiejską poprzez innowacje H1 Budowanie konsensusu i partnerstwa dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności w Regionie

10 Priorytet 1: Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji

11 Priorytet 2: Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R

12 Skupisko win (Kalifornia) Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

13 Inicjatywy Branżowe w Polsce Dolina Lotnicza AVIA Splot Plastikowa Dolina Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych Polski Klaster Morski Stowarzyszenie Przemysłu Jachtowego Polskie Jachty Grupa firm kotlarskich Agri-Food cluster Dolina ekologicznej żywności Platformy technologiczne (budownictwo, optoelektronika)

14 Inicjowane Grupy Branżowe PIR MSP 1.Branża motoryzacyjna 2.Branża ogólnobudowlana* 3.Branża metalowa 4.Instalatorstwo gazowe i sanitarne 5.Branża drzewna* GZP 1.Branża spożywcza 2.Farmaceutyka i kosmetyka 3.Branża oprogramowania komputerowego (software) 4.Branża elektroniczna (hardware) 5.Branża telekomunikacyjna * - branże prowadzone wspólnie z GZP

15 Kryteria grupowania firm [1/2] Złożoność produktów finalnych (np. statki, samochody, samoloty, itp.) – zintegrowane łańcuchy dostaw Złożoność systemów technicznych podobieństwo wykorzystywanych komponentów i systemów podobieństwo źródeł dostaw (komponenty i kooperanci) Wspólne platformy produktowo-technologiczne W ramach tradycyjnych technologii podobieństwo stosowanych technologii w wytwarzaniu komponentów i wyrobów gotowych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odlewnictwo, obróbka metali) podobieństwo wykorzystywanych materiałów (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno itp.)

16 Kryteria grupowania firm [2/2] Wokół nowych technologii odnawialne źródła energii biotechnologie inżynieria materiałowa itp. Wokół zagrożeń oszczędność wody utylizacja odpadów/ochrona środowiska W ramach nowoczesnych koncepcji organizacji systemów produkcji i użytkowania wyrobów outsourcing elastyczne systemy produkcyjne lean manufacturing, itp., produkcja kontraktowana dla markowych finalnych producentów sprzętu tzw. ”Original Equipment Manufacturers"(OEM).

17 Utworzenie w regionie grup branżowych firm innowacyjnych – zadanie 2.1. 1.Identyfikacja potencjalnych partnerów/uczestników grupy branżowej 2.Wynegocjowanie płaszczyzny (forum) współpracy i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami grupy branżowej 3.Podjęcie decyzji co do współpracy merytorycznej i organizacyjnej oraz co do formy prawnej funkcjonowania grupy branżowej

18 Utworzenie w regionie grup branżowych firm innowacyjnych – zadanie 2.1. 4.Wspólne opracowanie strategii branżowej i określenie planu działań wdrożeniowych realizujących strategię branżową, w tym tworzenie koncepcji oryginalnych platform produktowo-technologicznych nadających się do prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji 5.Systematyczna realizacja działań grupy branżowej w strukturach i systemach Biura Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego według uzgodnionego planu

19 Utworzenie w regionie grup branżowych firm innowacyjnych – zadanie 2.1. 6.Formułowanie wspólnych tematów badawczo- rozwojowych i wdrożeniowych dla wspólnych aplikacji o środki zewnętrzne 7.Nawiązanie współpracy krajowej i międzynarodowej z europejskimi grupami branżowymi i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką branży 8.Popularyzacja działania grupy branżowej wśród społeczności regionu (w tym szczególnie przez platformę internetową BW RIS-P)

20 POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz Gmach Główny, pokój 265 tel. (058) 348 69 11, tel./fax (058) 347 21 90 www.ris-pomorskie.pg.gda.pl e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl Biuro Wdrażania RIS-P Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Krajowy Wkład Publiczny)


Pobierz ppt "Tomasz Klajbor Kierownik Realizacji Projektu BW RIS-P Spotkanie grup branżowych Gdańsk, 5 i 7 lipca 2005 r. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google