Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test Finał Lubuski Konkurs BRD W Europie jeździmy bezpiecznie Brody Żarskie, 7 maja 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test Finał Lubuski Konkurs BRD W Europie jeździmy bezpiecznie Brody Żarskie, 7 maja 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Test Finał Lubuski Konkurs BRD W Europie jeździmy bezpiecznie Brody Żarskie, 7 maja 2016 r.

2 Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym wpisujemy swoje nazwisko, imię, klasę, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły - jeżeli jest. Odpowiadamy wyłącznie na tej karcie odpowiedzi. Zaznaczamy znakiem x właściwe pole. Wypełniamy długopisem - nie czerwonym

3 Na każde pytanie jest jedna odpowiedź lub odpowiedź najbardziej właściwa. Nie wolno robić błędów, poprawiać odpowiedzi. Nie spieszymy się. Czy każdy widzi ekran ? Przesiąść się. Czy są jeszcze jakieś pytania ? W trakcie można pytać, po podniesieniu ręki

4 1. Organizatorem głównym dzisiejszego Konkursu jest: A – Polski Związek Motorowy B – Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży C – Urząd Gminy w Brodach Żarskich

5 2. Przedstawiony znak: A. oznacza drogę jednokierunkową B. nakazuje jazdę prosto, C. obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu.

6 3. W tej sytuacji, nieprawidłowo porusza się kierujący rowerem nr: a. 1, b. 2, c. 3.

7 4. Który za znaków zabrania skrętu w lewo? A B C

8 5. Śluza dla rowerów jest częścią skrzyżowania przeznaczoną do: A. zatrzymania się rowerzystów w celu odpoczynku, B. zatrzymywania rowerzystów w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu lub zmiany kierunku jazdy, C. postoju

9 6. Rowerzysta, który przejeżdża wzdłuż przejścia dla pieszych: A. postępuje prawidłowo, ale tylko gdy nie ma na przejściu pieszych; B. postępuje niezgodnie z prawem; C. postępuje prawidłowo, gdy zachowuje szczególną ostrożność.

10 7. Który znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą, na której nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo? A B C

11 8. Dopuszcza się jazdę dwóch rowerzystów obok siebie po jezdni: a) o ile nie utrudnia to ruchu innym użytkownikom drogi, b) tylko na drogach o co najmniej dwóch pasach ruchu w jedną stronę, c) nigdy, po jezdni zawsze należy jeździć gęsiego.

12 9. Dojeżdżając do skrzyżowania ze znakiem STOP rowerzysta: A. musi zatrzymać się przed znakiem STOP B. nie musi się zatrzymywać C. musi się zatrzymać w miejscu o dobrej widoczności

13 10. W tej sytuacji kierujący pojazdem: A. 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1, B. 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C. 1 przejeżdża pierwszy.

14 11. Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w: A. element odblaskowy barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczony z tyłu, B. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, C. lusterko wsteczne.

15 12. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom? a. b. c.

16 13. Pieszy idący w strefie zamieszkania: A. ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi, B. musi ustępować miejsca rowerzystom, C. musi iść możliwie blisko lewej strony drogi.

17 14. W tej sytuacji: A. kierujący pojazdem nr 1 ma pierwszeństwo przed pieszym, B. kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym, C. piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nr 1 i 2.

18 15. Ten znak drogowy: a. oznacza drogę dla pieszych i rowerów, bez wskazania miejsca ich ruchu, b. oznacza drogę dla pieszych i rowerów, rowerzyści muszą poruszać się po prawej stronie drogi, c. oznacza drogę dla pieszych i rowerów, rowerzyści muszą poruszać się po lewej stronie drogi, jak najbliżej krawężnika.

19 16. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem, zamierzając jechać na wprost: a. nie może wjechać na skrzyżowanie, b. może wjechać na skrzyżowanie i zatrzymać się za poprzedzającym pojazdem, c. może zatrzymać się tuż za przejściem dla pieszych.

20 17. W tej sytuacji rowerzysta: a. przejeżdża przez skrzyżowanie po pasie ruchu dla rowerów przed wszystkimi pojazdami, b. przejeżdża przez skrzyżowanie po pasie ruchu dla rowerów przed pojazdami 1 i 2, c. musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom 1 i 2, gdyż znajduje się na pasie ruchu dla rowerów.

21 18. W tym wypadku skrzyżowanie opuści pierwszy: a. rowerzysta 1, b. samochód 2, c. samochód 3.

22 19. W tej sytuacji rowerzysta: A. ustępuje tylko pojazdowi nr 3 B. ustępuje pojazdom nr 2 i 3 C. jedzie jako pierwszy

23 20. Najlepiej sprawdzić, czy osoba jest przytomna poprzez: a. obserwację klatki piersiowej – czy oddycha, b. poklepanie po twarzy, c. zadając proste pytanie.


Pobierz ppt "Test Finał Lubuski Konkurs BRD W Europie jeździmy bezpiecznie Brody Żarskie, 7 maja 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google